OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Tautas skrjiensApkrt Carnikavai 2010


Rezultati
Apraksts par sacensibam
Foto
Skrejiena karte

14.novembr Carnikav

Mris un uzdevums
Popularizt skriešanu k vienu no  aktvs atptas veidiem.
Iepazt Carnikavas apkrtni un noskaidrot labkos skrjjus.

Organizatori
Carnikavas novada Izgltbas, kultras un sporta nodaa
Orientšans klubs „Kpa” un sporta sklubs „Carnikava”
Sacensbu direktors Tamra Kosmaeva t.mob. 29104320, tamara.k@gusts.lv
Galvenais starta un finiša tiesnesis Andrejs Vis, sekretre Aija Zaula, rezulttu apstrde Krlis Osis

Atbalsta
Tautas skrjienu atbalsta Carnikavas novada dome.

Vieta un laiks
14.novembr Carnikav,  starts Carnikavas park plkst.11.30 un 12.00
Reistršans no plkst. 10.30 Carnikavas pamatskol

Dalbnieki

Sievietes

Vrieši

SB1

2004.dzimšanas gads un jaunkas

VB1

2004.dzimšanas gads un jaunki

SB2

2002. – 2003. dzimšanas gads

VB2

2002. – 2003. dzimšanas gads

SB3

2000. – 2001. dzimšanas gads

VB3

2000. – 2001. dzimšanas gads

S1

1993. dzimšanas gads un jaunkas

V1

1993. dzimšanas gads un jaunki

S2

1970. – 1992. dzimšanas gads

V2

1970. – 1992. dzimšanas gads

S3

1951. – 1969. dzimšanas gads

V3

1951. – 1969. dzimšanas gads

S4

1950. dzimšanas gads un veckas

V4

1950. dzimšanas gads un vecki

Programma
Brnu grupas SVB1, SVB2, SVB3 skrien Carnikavas park 1km, starts 11.30
Grupm SV1, SV2, SV3, SV4 starts 12.00 Carnikavas park. Distance pamat plnota pa Carnikavas dambjiem, ceiem apkrt Carnikavai 12 km garum.

Pieteikšans

ONLINE pieteikans
Pieteiktie dalbnieki

Dalbas maksa


Pieteikšans termiš

Viesi

Carnikavas novad deklartie iedzvotji

SVB1, SVB2, SVB3

Prjie

SVB1, SVB2, SVB3

Prjie

ldz 07.11 plkst.00:00

Bez maksas

2.00 Ls

Bez maksas

1.00 Ls

ldz 13.11 plkst.00:00

Bez maksas

3.00 Ls

Bez maksas

2.00 Ls

Sacensbu dien 14.11

Bez maksas

4.00 Ls

Bez maksas

2.00 Ls

Dalbas maksa paredzta sacensbu sarkošanas un citu organizatorisko izdevumu dajai segšanai.

Apbalvošana
Katr grup apbalvo 1.-3.vietu. Prsteiguma balvas saem paskuma jaunkais un veckais dalbnieks.

paši noteikumi
Katrs sacensbu dalbnieks, reistrjoties sacensbu centr, ar savu parakstu apliecina, ka uzemas pilnu atbildbu par savas veselbas atbilstbu distances veikšanai. Dalbniekiem, kas jaunki par 18 gadiem, jbt ldzi atbildgai personai, kas paraksta anketu. Sacensbu organizatori nenes atbildbu par dalbnieku iespjamm traumm sacensbu laik.

Serviss sacensbu laik
Dzirdinšana finiš, bufete, WC.

Informcija
Tamra Kosmaeva
E-pasts tamara.k@gusts.lv, telefons +371 29104320
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+