OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 20. aprīlis
Laimītes kauss 2014 - NOLIKUMS

I. Mērķis un uzdevums

Popularizēt orientēšanās sportu Rīgas vispārējās izglītības iestādēs.
Noskaidrot labākās komandas starp izglītības iestāžu klašu grupām.

II. Organizatori

Bērnu un jauniešu centrs ”Laimīte”, OK ”Kāpa”, IK „Māra 9” sadarbībā ar Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un Latvijas Orientēšanās federāciju.
Sacensību galvenais tiesnesis Tamāra Kosmačeva mob.t. 29104320

III. Laiks, vieta

2014. gada PĀRCELTS uz 9.maiju Kultūras pils „Ziemeļblāzma” teritorijā Ziemeļblāzmas ielā 36 , Rīgā. Reģistrēšanās sekretariātā, elektronisko karšu saņemšana no plkst. 15.00 līdz plkst. 15.40. Elektroniskās kartes saņem izglītības iestādes komandas pārstāvis pret parakstu.

IV. Dalībnieki

Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu audzēkņu komandas (turpmāk – dalībnieki) šādās grupās:

     1. grupa 1. - 3. klase;

     2. grupa 4. - 5. klase;

     3. grupa 6. - 7. klase;

     4. grupa 8. - 9. klase;

     5. grupa 10. - 12. klase.

Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem no vienas izglītības iestādes, vismaz vienai jābūt meitenei.

V. Pieteikšanās, dalības maksa
Iepriekšējā pieteikšanas elektroniski aizpildot līdz 2014. gada 8.maijam plkst. 18.00 anketu http://www.laimite.lv vai www.kapaok.lv

Pieteikuma forma
Pieteiktās komandas

Dalība sacensībās ir bez maksas, piesakoties līdz 8.maijam.
Piesakoties pēc 8.maija, dalības maksa 2EUR no personas

VI. Sacensību norise

Pirms starta dalībnieki drīkst atrasties tikai sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.

Starts grupām šādos laikos:

Plkst.

grupas

KP

16.00

1. grupa 1. - 3. klase

8 KP

16.10

2. grupa 4. - 5. klase

10 KP

16.20

3. grupa 6. - 7. klase

15 KP

16.30

4. grupa 8. - 9. klase

15 KP

16.40

5. grupa 10. - 12. klase

20 KP

Komandas noteiktā laikā ieņem vietu pie starta līnijas, kur katram dalībniekam izsniedz kartes.
Komandas dalībnieki savā starpā vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalībnieks apmeklēs.
Dalībnieki drīkst skriet kopā un atsevišķi.
Atzīmējoties pēdējā kontrolpunktā, komandas dalībnieki finišē rokās sadevušies.

VII. Apvidus

Kultūras pils „Ziemeļblāzma” teritorijā ar asfaltētu celiņu labirintiem, apkārtnes teritorijas ēkām, teritorija ierobežota ar sētu jaunākajām grupām..
Papildus informācija par distancēm un izlozes secību tiks publicēta www.laimite.lv un www.kapaok.lv

VIII. Uzvarētāju noteikšana

Uzvar komanda, kuras distancē pavadītais laiks ir vismazākais un atrasts noteikts kontrolpunktu skaits.
Sacensību rezultātus apkopos Kārlis Osis lvkaos@inbox.lv .

IX. Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un balvām uzreiz pēc sacensībām.ap plkst. 17.30.

X. Citi noteikumi

Dalībnieki distances kontrolpunktos izmantos LOF apstiprinātu elektronisko Emit atzīmēšanās sistēmu.
Atbildību par dalībnieku veselību līdz 18 gadiem uzņemas viņu vecāki / aizbildņi / treneri / komandas pārstāvis, pēc 18 gadiem par savu veselību dalībnieki atbild paši.

Izglītības iestāde, kuru pārstāv dalībnieki, saskaņā ar 2009. gada 24. novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.9. punktu, nosaka atbildīgo personu par sabiedrībā pieņemto uzvedības normu ievērošanu, kā arī drošības un veselības saglabāšanu ceļā uz sacensībām un sacensību laikā.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+