OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Laimtes sprinta kauss 2008

Mris: Popularizt orientans sportu Rgas pilstas skols.
Noskaidrot labks komandas starp skolm pa klau grupm.

Organizatori: BJCLaimte ar Rgas domes Izgltbas, jaunatnes un sporta departamenta finansilu atbalstu.
Galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.mob. 29104320

Vieta. Laiks: 16.oktobr BJC Laimte jaunaj sporta centr, Sarkandaugavas iel 24,
Starts 16.20
Ieraans ldz 15.40: informcija, kontrolkartiu saemana.
Pieteikans ldz 15.oktobrim pa e-pastu tamara.k@gusts.lv

Grupas, Distances: Komandas sastv jbt 3 cilvkiem no vienas skolas, vismaz vienai jbt meitenei.
1. grupa 2.-3.klase
2. grupa 4.-5.klase
3. grupa 6.-7.klase
4. grupa 8.-9.klase
5. grupa 10.-12.klase
Komandas prstvis saem kontrolkartias.
Par veselbas stvokli atbild pats dalbnieks, par brnu veselbu - viu vecki vai personas, kas viu pavada.

Informcija salbniekiem: Komandai izsniedz 3 kartes ar iezmtiem 20 kontrolpunktiem 5 mintes pirms starta .
Starts tiek dots vienai grupai vienlaicgi.
Katrai grupai jatrod noteikts kontrolpunktu skaits (informcija sacensbu dien).
Komanda sapulcjas un atzmjas kop pdj kontrolpunkt ar Nr.20, kur atrodas pie stadiona. Komanda fini sadevuies roks pa stadiona skrejceliu ldz finiam.
Uzvar t komanda, kura pirm rso finia lniju un kurai ir noteikts kontrolpunktu skaits ar pareizm atzmm.

Apbalvoana: Apbalvoana plnota ap 17.30 , pc rezulttu apstrdes.
Katr grup 1.-3.vietu uzvartji saem balvas, Skolas komanda saem diplomus.

Izdevumi: Izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizanu, finans Rgas domes Izgltbas, jaunatnes un sporta departaments. Izdevumus, kas saistti ar dalbnieku piedalanos sacensbs, sedz komandjo organizcija vai pai dalbnieki.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+