OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Rgas raj. atklts sezonas noslguma sacensbas

Rezultti

1.Mri un uzdevumi
Popularizt orientans sportu rajon. Veicint orientans sporta meistarbas izaugsmi.

2. Vieta un laiks
Sacensbas notiks 2007.gada 20. oktobr Lilastes ezera Z, Sjas pagast (marjums no Rga Saulkrasti autocea.)
Reistrcija no plkst.10.30 - 11.00. Starts pl.11.00.

3.Vadba
Sacensbas organiz un vada OKKpa, kop ar Rgas rajona Sporta iniciatvu centru. Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva(mob.tel. 29104320).

4.Dalbnieki un grupas
Dalbnieki pai atbildgi par savu veselbas stvokli. Sacensbas ir atkltas, un notiek sekojos vecuma un meistarbas grups :
SV21A, SV21B, SV35, SV45, SV55, SV65,
SV10, SV12, SV14, SV16, SV18.

5. Pieteikans
Pieteikties ldz 21.00 17.oktobrim on-line, Pieteiktos dalbniekus skaties eit.
Pc 17 oktobra vars pieteikties tikai uz vakantajm vietm (vakanto vietu skaits ierobeots)!
Izloze tiks publicta internet 19.oktobr.

6. Karte
Karte zmta 2003.gad. Kartes mrogs 1:7500,augstumlknes 2,5 m. Skuju koku mes ar purviem, laba caurejambu, taku un stigu tkls. Reljefs ar lielm un vidjm formm. Kartes bs maisios. KP leendas uz kartes. Leendu 2.eksemplru vars saemt priekstarta laik.

7. Distances
Katras grupas distance iezmta kart, KP savienoti ar lnijm izieanas krtb.

8. Starta krtba
Kontrollaiks 120 min. Priekstarts 2 min., dalbnieki kartes saem starta brd.

9. Finia krtba
Dalbnieka finis tiek fiksts ar atzmanos EMIT kompostier uz finia lnijas.

10. EMIT
Vism grupm atzmans ar EMIT. Dalbniekiem, kuriem nav savas EMIT kartes, ts tiks izrtas. res maksa Ls 0.50 jiemaks OKKpa. EMIT kartes un drobas lapias dalbnieki saem reistrjoties.

11.Dalbas maksa
SV 10-18
dalbas maksa 1.50,
SV21-65 dalbas maksa 2.50,
Rgas rajon dzvojoiem un strdjoiem dalba sacensbs bez maksas.

12. Apbalvoana
ap 13.30 sacensbu centr.
SV-10, SV-12, SV-14 grups individulos 1 3.vietas ieguvjus apbalvo ar Rgas rajona BJSS diplomiem un medam.
SV21A, SV21B, SV35, SV45, SV55, SV65, SV16, SV18 grups individulos 1.-3.vietas ieguvjus apbalvo ar Rgas rajona SIC medam.

13. Izdevumi.
Izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizanu, sedz Rgas rajona Sporta iniciatvu centrs.
Apbalvoanas izdevumus SV14, SV12, SV10 grupm sedz Rgas rajona BJSS.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+