OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 17. novembris
Laimītes sprinta kauss 2010

Rezultāti
Mērķi

Popularizēt orientēšanās sportu starp Rīgas skolām un interešu centriem.
Noskaidrot labākās komandas starp skolām pa klašu grupām.

Organizatori

Bērnu un jauniešu centrs ”Laimīte” (turpmāk – BJC „Laimīte”), OK ”Kāpa” sadarbībā ar Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.
Sacensību galvenais tiesnesis Tamāra Kosmačeva.

Dalībnieki

Rīgas skolu un interešu izglītības iestāžu audzēkņu komandas:

1. grupa 2. - 3.klase
2. grupa 4. - 5.klase
3. grupa 6. - 7.klase
4. grupa 8. - 9.klase
5. grupa 10. - 12.klase
Komandas sastāvā 3 dalībnieki no vienas skolas vai interešu izglītības iestādes, vismaz vienai jābūt meitenei.

Laiks, vieta

2010. gada 20. maijā, BJC ”Laimīte” Reģionālajā sporta centrā “Sarkandaugava”, Rīgā, Sarkandaugavas ielā 24.
Starts plkst. 16:30. (Ierašanās, elektronisko karšu saņemšana no plkst. 15:30)

Noteikumi

Dalībnieki distances kontrolpunktos (turpmāk – KP) izmantos LOF apstiprinātu elektronisko Emit atzīmēšanās sistēmu.
Atbildību par savu veselības stāvokli uzņemas paši dalībnieki (vecāki par 16 gadiem) vai viņu vecāki / aizbildņi / treneri (līdz 16. gadiem).
Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.

Pieteikšanās

Līdz 2010. gada 18. maijam plkst. 24:00
Online pieteikšanās 
Pieteikto komandu saraksts 
Piesakoties līdz 18.maijam plkst. 24:00 skolu komandai sacensības ir bez maksas. Piesakoties pēc iepriekšminētā laika, dalības maksa Ls 1.00 no dalībnieka. Sacensību dienā pieteikties nevarēs.

Sacensību norise

2010. gada 20. maijā no plkst. 15:30 līdz plkst. 16:00 dalībnieku ierašanās, reģistrācija.
Reģistrējoties sekretariātā komanda saņem Emit kartes, skolas pārstāvis parakstās par to saņemšanu.
Starts grupām plkst. 16:30:

16:30

1. grupa 2.-3.klase

8 KP

16:40

2. grupa 4.-5.klase

10 KP

16:50

3. grupa 6.-7.klase

15 KP

17:00

4. grupa 8.-9.klase

15 KP

17:10

5. grupa 10. -12.klase

20KP

Skolas komandas noteiktā laikā iznāk uz starta līnijas un katrs dalībnieks saņem kartes. Komandas dalībnieki savā starpā vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalībnieks apmeklēs. Dalībnieki drīkst skriet kopā un atsevišķi. Komanda satiekas pēdējā kontrolpunktā un tad, kad kāds no komandas tajā ir atzīmējies, finišē sadevušies rokās.

Apvidus

BJC ”Laimīte” un Puškina liceja teritorija. Apvidus paugurains, sarežģīts, ar nožogojumu labirintiem, asfaltētām ieliņām. Kartes autors Edmunds Zvaigzne un Kārlis Osis.Karte zīmēta 2009/2010.gadā. Mērogs: 1:4000, augstumlīknes ik pa 2 m.

Papildu informācija par distancēm un izlozes secību tiks publicēta www.kapaok.lv., www.laimite.lv

Uzvarētāju noteikšana

Uzvar tā skolas komanda, kuras distancē pavadītais laiks ir vismazākais un atrasts noteikts kontrolpunktu skaits.

Sacensību rezultātus apkopos Mārcis Lukšēvics e-pasts: luksevics@gmail.com un Kārlis Osis lvkaos@inbox.lv.

Apbalvošana

Uzvarētāju apbalvošana pēc sacensībām plkst. 18:00.
1.-3. vietu ieguvēju komandas visās vecuma grupās saņem diplomu un individuālas balvas.

Citi noteikumi

Izglītības iestāde, kuru pārstāv dalībnieki, saskaņā ar 2009. gada 24. novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.9. punktu, nosaka atbildīgo personu par sabiedrībā pieņemto uzvedības normu ievērošanu, kā arī drošības un veselības saglabāšanu ceļā uz sacensībām un sacensību laikā.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+