OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Ziemeu stafetes 2005

Orientans sacensbas komandm pavles distanc

Mris: Popularizt orientans sportu, sekmt sportistu meistarbas pilnveidoanos un noskaidrot labks komandas katr vecuma grup.

Organizatori: Rgas domes Izgltbas, jaunatnes un sporta departaments sadarbb ar OKKpa. Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.9104320, galv.sekretre Aija Zaula, distanu plnoana Indulis Peilns.

Laiks.Vieta: 16.oktobris Mangasala. Starts 12.00

Pieteikans: Ldz 11.oktobrim pa e-pastu osi@one.lv , (grupa, klubs, starta kartba pa etapiem:vrds, uzvrds, emit Nr,) Pieteikums tiks uzskatts par garantiju dalbas maksas veikanai.

Programma: 16.oktobr ieraans ldz 11.00, starts 12.00

Grupas:
S 12, 14, 16, 18, 21, >120, >145;
V 12, 14, 16, 18, 21, >120, >145.
Tiek piedvtas distances individulajiem skrjjiem:
DIR1, DIR2, DIR3

Dalbnieki pai atbild par savu veselbas stvokli. Par brnu veselbas stvokli atbild vecki, treneri vai personas, kuras brnus pavada.


Dalbas maksa: SV 12, 14, 16, 18 dalbas maksa komandai 3.30Ls(tai skait O- nodoklis)
SV 21, >120, >145 dalbas maksa komandai 7.00Ls(tai skait O- nodoklis)
DIR1, DIR2, DIR3 dalbas maksa: jauniei, 1.00Ls, pieauguie 2.00Ls, emit re 0.50Ls
Dalbas maksa pc 11.10. + 50%, uz vietas komandu pieteikt nevars.

Karte: Karte zmta 2005.gad. Mrogs 1:10 000.Viegli skrienams prieu mes Piejras dabas park ar interesantu kpu reljefu.

Atzmans: Emit elektronisk sistma, emit re 0.50Ls

Apbalvoana: Apbalvotas tiks pirms trs komandas katr grup.Ja kd grup komandu skaits bs trs vai mazk par trim komandm, tad tiks apbalvota tikai 1.komanda.

Serviss: Fini tja, bufete
Informcija: T.Kosmaeva 9104320.

Apskatt pieteikts komandas iespjams EIT.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+