OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Ziemeu divdienas 2016

LOF orientšans sacensbas garaj un vidj distanc 
Latvijas Kausa 2. etaps

I. Mris un uzdevums
Veicint orientšans sporta attstbu Latvijas iedzvotju vid.
Noskaidrot labkos orientieristus katr grup.

II. Organizatori
Sacensbas organiz orientšans klubs „Kpa” un Latvijas Orientšans federcija sadarbb ar dau novada domes finansilu atbalstu.
Galvenais tiesnesis – Ainrs Lupiis ainars.lupikis@inbox.lv
Rezultt--   Krlis Osis  lvkaos@inbox.lv
Karšu  autori un distanu priekšnieki: 1.diena - Paulis Brionoks; 2.diena - Indulis Peilns.
Sacensbu inspektors - Edmunds Zvaigzne.

III. Sacensbu laiks, vieta
Sacensbas notiek 2016. gada 16. - 17. aprl dau novad, dau poligona teritorij un t apkrtn. Reistršans  16.aprl no plkst. 10:00.        Sacensbu centrs un aizliegts teritorijas    

IV. Dalbnieki
Sacensbs piedals ikviens orientierists šds grups:
SV - 8*, 10* (mart distance), 12, 14, 16, 18, 20;
SV - 21E, 21A, 21B (iescji), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
Atklts tautas grupas DIR 1(iescji), DIR2.

DISTANU PARAMETRI / COURSE LENGHTS

V. Pieteikšans
Sacensbm jpiesaks ldz 11. aprlim plkst. 24:00:
STARTA PROTOKOLI / START LIST
Izlozes rezultti apskatmi interneta vietn www.kapaok.lv no 14. apra.
Neierodoties uz sacensbm, pieteikt dalbnieka pienkums ir apmakst 50% no dalbas maksas.

VI. Dalbas maksa
S, V - 8, 10 grupas - 4.00 EUR ( 3 EUR par vienu dienu)
S,V-12,14,16, 18, grupas - 8.00 EUR (5 EUR par vienu dienu)
S,V - 20, 60, 65, 70, 75 grupas - 12.00 EUR (7 EUR par vienu dienu)
S,V -21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55 grupas – 18.00 EUR (10 EUR par vienu dienu)
DIR 1, DIR2 – 10.00 EUR /dien, var pieteikties ar sacensbu dien. Prjs grups pc pieteikšans termia beigm pieteikties vars tikai uz vakantajm vietm un par 3 EUR drgk.
SportIdent re 1,00 EUR par dienu.

 VII. Programma, apvidus
Sacensbas notiek pavles distanc ar elektronisko atzmšanos SI Ident 
2016. gada 16. aprl plkst. 12.00 starts garaj  distanc Kadagas apkrtn (jauns apvidus)
2016. gada 17. aprl plkst. 10.00 starts vidj   distanc „Grunduu” apkrtn(jauns apvidus)
Kartes sagatavotas  2015./2016.gad. Karšu sagatavošan izmantoti Metrum jaunie lzerskanjumu  izejmaterili. Karšu autori Paulis Brionoks, Indulis Peilns. Mrogs 1:10 000.
Liela daa apvidus dau poligona teritorij un ldz šim nav izmantota orientšans sacensbs. Latvijas apstkiem unikls apvidus, ar tikai šai vietai raksturgu ainavu, kur smilšaini klajumi msies ar prieu meiem.  Galvenokrt oti laba skrienamba. No lielm reljefa formm ldz tehniski saretam mikroreljefam ar dada lieluma bedrm un ierakumiem, kas bs izaicinjums ikvienam.

Kartes fragmenti

VIII. Vrtšana
Kopvrtjum tiek vrttas divu dienu individuls sacensbas pavles distanc (gar+ vidj).

IX. Apbalvošana
1.-3. Vietas katr grup 

X. Norinu vietas
Dalbas  maksu vars samakst ar prskaitjumu, vai ar sacensbu centr .
OK “Kpa”
Carnikava LV – 2163, Jras iela 5-8,
Latvija
Re. Nr 40008021994
Swedbank AS
Konta Nr. LV93HABA0551032772606
SWIFT HABALV22

XI. Citi noteikumi
Dalbnieki paši atbild par savu veselbas stvokli. Sacensbs ders mediis. Pc finiša sacensbu dalbniekiem tiks nodrošints dzeramais dens. Iesildšans trpi no starta koridora tiks nogdti uz sacensbu centru.
Naktsmtnes pieejamas Piejras interntpamatskol. Cena ap 6 EUR par vienu vietu, var pastt ar dinšanu. Zvant uz 67956366, 28365823. Skka informcija http://www.piejurasskola.lv/
Par citm nakšošanas vietm meklt booking.com pc atslgvrdiem Lilaste, dai, Carnikava.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+