OK Kāpa mājas lapa
    - Sestdiena, 15. jūnijs

>Rezultāti

>Sacensību programma

>Sprinta nolikums

>Pieteikušos dalībnieku saraksts

>KĀPA 2006 apmešanās iespējas

>Reģionālā karte (.jpg)

> 2.dienas (WRE) apvidus fragments(veca karte) (.gif)

>Pieteikuma forma izdrukāšanai (.doc)

>Ielūguma 1. lapa (.jpg)

>Ielūguma 2. lapa (.jpg)

>Kāpa 2005 rezultāti

XX ORIENTĒŠANĀS TRĪSDIENAS
30.06-2.07. 2006. STRAUPE, LATVIJA

Otrā diena - IOF elites ranga sacensības garajā distancē

SACENSĪBU PROGRAMMA

Trīsdienu individuālās sacensības
 
Sacensību dalībnieku reģistrācija,
29.jūnija no plkst. 16.00 līdz plkst. 23.00 sacensību centrā Mārkulīčos
30.jūnijā no plkst. 9.30 1.dienas sacensību centrā Straupes apkārtnē.

•  30.jūnijs
plkst. 14.00 starts klasiskajā distancē Straupes apkārtnē
plkst. 21.00 sacensību atklāšana, apbalvošana Mārkulīčos
•  1.jūlijs
plkst. 11.00 starts klasiskajā distancē (H21E, D21E- IOF Ranking Event) Lielstraupes - Līgatnes apkārtnē
plkst. 21.00 apbalvošana, koncerts.
•  2.jūlijs
plkst. 9.30 starts klasiskajā distancē Mārkulīču apkārtnē
plkst. 14.30 Noslēgums, apbalvošana.

SACENSĪBU APVIDUS

1.un 2.sacensību diena Gaujas nacionālajā parkā. 2.un 3.sacensību diena Braslas upes krastos. Pārsvarā skuju koku mežs. Max augstumu starpība 40m. Caurejamība laba,vidēja,slikta. Karšu mērogs grupām 1:15000 un 1:10000 Augstumlīknes ik pēc 5 m.

1. dienas kartes fragments

3. dienas kartes fragmenti

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS

ar EMIT visās grupās, EMIT kartes īre 2.00 Ls.
(DIR grupām par 1 dienu-0.70Ls)

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

Sacensību centrs un dalībnieku nometne Mārkulīčos.
•  Teltsvietas cena 1.-Ls par nakti.

TRANSPORTS

Uz 1. un 2. sacensību dienu tiks organizēts tad , ja radīsies pieprasījums uz šādu pakalpojumu.

SACENSĪBU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

1.diena -20%, 2.diena +20 %

vīrieši

km

sievietes

km

Dzimš.g

H21 E

9,0 – 11,0

D21E

5,5 – 7,0

- 85

H8*

1,5- 2.0

D8*

1,5- 2,0

98 -

H10*

1,8- 2,5

D10*

1,8 - 2,5

96 -

H12*

2,0 – 2,8

D12*

2,0 – 2,8

94 -

H12

2,5 – 2,8

D12

2,0 – 2,5

94 -

H14L

4,0 – 5,0

D14L

3,0 – 4,0

92 -

H14**

3,0

D14**

2,0 – 2,5

92-

H16L

5,0 – 6,0

D16

3,5 – 4,5

90 -

H16**

4,5 - 5,0

 

 

90 -

H18

6,5 – 7,5

D18

4,5 - 5,0

88 -

H20

7,5 – 9,0

D20

5,0 – 5,5

86 -

H21L

7,5 – 9,0

D21L

5,0 – 6,0

- 85

H21K

6,0 – 7,0

D21K

4,0 – 4,5

- 85

H210**

4,0 – 5,0

D210**

3,5

- 85

H21d

7,5 – 8,5

D21d

4,5- 5,0

- 85

H35L

7,5 – 9,0

D35

5,0

- 71

H35K

5,0 –6,0

D35K

4,0

- 71

H40L

6,5 – 8,0

D40

4,5-5,0

- 66

H40K

5,0 – 6,0

 

 

- 66

H40d

5,5 – 6,0

D40d

3,5-4,0

- 66

H45

5,5 – 6,5

D45

4,5

- 61

H50

5,0 - 5,5

D50

4,5

- 56

H55

5,0

D55

4,0

- 51

H60

4,5

D60

4,0

- 46

H65

4,0

D65

3,5

- 41

H70

3,5

D70

3,5

- 36

H75

3,5

D75

3,5

- 31

Atklātās grupas

DIR 1**

2,0 – 2,5 km

 

DIR 2

4,0 – 4,5 km

 

DIR 3**

5,5- 6,0 km

 

DIR 4

7,0- 7,5 km

 

OPEN-100

100 kg un vairāk

3.5-4.5 km

Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas H 210**, D 210**,

H21d, D21d, H40d, D40d grupās startē sportisti ar dažādas pakāpes dzirdes zudumiem un nedzirdīgie.

Atklātajās grupās DIR 1 - DIR 4 dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.

Distanču garumi doti aptuveni, -tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā.

D8*,H8*,D10*,H10*,D12*,H12* - marķētā distance, tās ir pavēles distances, izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar EMIT, kontrolpunktu iziešanas secībā. Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu, īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām D8*un H8* par galveno balvu cīnās tie dalībieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Grupām D8*,H8* kontrolpunkti atrodas tieši uz marķējuma, grupām H10*, D10*, H12*, D12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie maķējuma (līdz 50 m attālumā).
Pieņemtie apzīmējumi:
* - marķētā distance
** - tehniski vieglas distances
K - īsā distance
L - garā distance
0  - iesācēju distance
d - grupas ar dzirdes traucējumiem

APBALVOŠANA

Balvu fonds -5000$ (t.sk Elites grupām –1500$). Dienu uzvarētāji saņem balvu . H21E un D21E grupās kopvērtējumā apbalvo 1. –6. vietu ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota 1.jūlijā sacensību centrā. Sacensību noslēgumā – numuru loterija.

SERVISS

•  mazuļu aprūpe, varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros(no 2 gadu vecuma).
•  Siltās dušas dienu centros.
•  Bufetes sacensību centrā.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 2 termiņi:

1 ) līdz 2006.gada 12. maijam
HD8 HD10 - 2,00 Ls
HD12 - 4,00 Ls
HD14-18 - 5,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v., HD21d, HD40d- 7,00 Ls
HD21E - 12,00 Ls
pārējie - 10,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pēc vec.gr.

2) no 13.maija līdz 12.jūnijam
HD8 HD10 - 2,00 Ls
HD12 - 5,00 Ls
HD14-18 - 7,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v., HD21d, HD40d - 9,00 Ls
HD21E - 14,00 Ls
pārējie - 13,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pēc vec.gr.

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.

Piesakoties pēc 12.jūnija, dalības maksa + 50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu(TIKAI LĪDZ 25.06) + 4,-Ls, ja ir vakances.

•  On-line pieteikšanās www.kapaok.lv ( pieteikums stājas spēkā pēc dalības maksas saņemšanas).
•  Ģimenēm, kas startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jaunieši, 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu.
•  DIR1-DIR4 pieteikšanās un samaksa attiecīgās dienas sacensību centrā jauniešiem –
līdz H18, vai HD60 un vecākiem- 2,00 Ls par dienu, pieaugušajiem 3.50 Ls par dienu.
•  Vieglās automašīnas caurlaide-2.00Ls (dod iespēju iebraukt sacensību centrā un atsevišķu dienu sacensību centros).
•  Autobusa caurlaide-5.00 Ls. Mikroautobusu (līdz 10.pers.) caurlaide - 3 Ls.
•  Elites grupās H21E un D21E no citām pasaules valstīm ielūdzam pa vienam sportistam par brīvu(bez dalības maksas).

Adrese:
OK “Kāpa”, Jūras iela 4, LV - 2163, Carnikava, Latvija
Fax: 7992516
Tel.: 7951011

Norēķinu konts :
Reg. No 40008021994
AKB”Baltic Trust bank”

Saulkrastu fil. Carnikavas nor. gr.
Konta Nr.LV31 BATR 0051 J017 12800
Kods BATR LV2X

e-mail: indulis@kapa.lv :