OK Kāpa mājas lapa
    - Ceturtdiena, 25. jūlijs

>Rezultāti

>Sacensību programma - papildus info

>Kāpa 2012 atrašanās vieta

>Kāpa 2012 MTB-O

>Kāpa 2012 taku orientēšanās

KĀPA 2012  
XXVI ORIENTĒŠANĀS  TRĪSDIENAS
29.06-01.07. 2012. Vietalva
Sacensību centrs „Mailes”
30.06 - IOF elites ranga sacensības garā distancē(WRE)
30.06-1.07 - EST-LAT Orientēšanās līgas etaps

* SACENSĪBU PROGRAMMA    Trīsdienu individuālās sacensības

Sacensību dalībnieku reģistrācija,
28.jūnijā no  plkst. 16.00 līdz plkst. 22.00 sacensību centrā  „Mailēs” (Karte)
29.jūnijā no  plkst. 10.00 1.dienas sacensību centrā  Jaunāmuižas apkārtnē

29.jūnijs
plkst. 14.00              starts garā distancē  Jaunāmuižas apkārtnē
plkst. 18.00              starts MTB-O sacensībām
plkst.  21.00             sacensību  atklāšana, apbalvošana

30.jūnijs
plkst.11.00             starts saīsinātā  garā  distancē  „Mailēs”(W21E un M21E- WRE vidējā distancē)
plkst.16.00             starts    MTB-O sacensībām
plkst.  21.00           apbalvošana, koncertā spēlē UFO ar grupu.

1.jūlijs
plkst. 9.30               starts garā distancē  „Mailēs”
plkst. 15.00              noslēgums, apbalvošana .

* SACENSĪBU  APVIDUS
Pārsvarā skuju koku  mežs.  Reljefs ar vidēji lielām reljefa formām . Max augstumu starpība 40 m.
Caurejamība  laba, vidēja vai slikta

mailes1    mailes2    mailes3   

Karšu mērogs 1:15000 vai  1:10000. Augstumlīknes ik pēc 5m.

* ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS ar EMIT  visās grupās,  EMIT kartes īre 2.00 Ls.
 (DIR grupām par 1 dienu-0.70Ls)

* DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA
Sacensību  centrs un dalībnieku nometne   ”Mailēs”

* TRANSPORTS
Uz 1. sacensību dienu  tiks organizēts tad , ja radīsies interesenti uz šādu pakalpojumu. 
Aptuvenā cena 2 Ls . Pieteikumi uz autobusa izmantošanu tiek pieņemti līdz  2012.gada 1.jūnijam.

* SACENSĪBU  GRUPAS  UN DISTANČU PARAMETRI
( 2.sacensību diena  -  mīnus 30% )

vīrieši

km

sievietes

km

dzimš. g

M21 E

6,0 – 13,0

W21E

5.0 – 8.5

- 91

M8*

1,5-   2.5

W8*

1,5-  2,5

 2004 -

M10*

1,5-   2,5

W10*

1,5 - 2,5

 2002-

M12*

2,0 – 2,8

W12*

2,0 – 2,8

 2000-

M12

2,5 – 2,8

W12

2,0 – 2,5

 2000-

M14L

4,0 – 5,0

W14L

3,0 – 4,0

  98 -

M14**

3,0

W14**

2,0 – 2,5

  98-

M16L

5,0 – 6,0

W16L

3,5 – 4,5

  96 -

M16**

4,5 -  5,0

W16**

3,0-   4,0

  96 -

M18

6,5 – 7,5

W18

4,5   - 5,0

  94 -

M20

7,5 – 9,0

W20

5,0 – 5,5

  92 -

M21L

7,5 – 9,0

W21L

5,0 – 6,0

- 91

M21S

6,0 – 7,0

W21S

4,0 – 4,5

- 91

M210**

4,0 – 5,0

W210**

3,5

- 91

M35L

7,5 – 9,0

W35L

5,0

- 77

M35S

5,0 – 6,0

W35S

4,0

- 77

M40L

6,5 – 8,0

W40L

4,5- 5,0

- 72

M40S

5,0 – 6,0

W40S

3,5- 4,0

- 72

M45L

5,5 – 6,5

W45L

4,5- 5.0

 -67

M45S

4,5 -  5,5

W45S

3,5-  4,0

- 67

M50L

6,0-  7,0

W50L

4,5-  5,0

- 62

M50S

4.5-  5,5

W50S

3,5-  4,0

 -62

 

 

 

 

 

M55

5,0

W55

4,5

- 57

M60

4,5

W60

4,0

- 52

M65

4,5

W65

3,5

- 47

M70

4,5

W70

3,5

- 42

M75

3,5

W75

3,0

- 37

Atklātās grupas

DIR 1**

2,0 – 2,5 km

 

 

DIR 2

4,0 – 4,5 km

 

 

DIR 3**

5,5- 6,0   km

 

 

DIR 4

7,0- 7,5    km

 

 

OPEN-100

100 kg un vairāk

 4.5 km

 

Nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas arī grupas M80, W80(ja pieteiksies vismaz 3 dalībnieki ar atbilstošu vecumu).
Visiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas M 210**, W 210**,
 Atklātajās grupās  DIR 1 - DIR 4 dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.
 Distanču garumi doti aptuveni, -tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti programmā.
W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* - marķētā distance,- tās ir pavēles distances izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar EMIT, kontrolpunktu iziešanas secībā. Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu,-īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām W8*un M8* par galveno balvu cīnās tie dalībnieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Grupām W8*,M8*, W10*, M 10* kontrolpunkti atrodas tieši uz  marķējuma, grupām W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marķējuma (līdz 150 m attālumā).

 Pieņemtie apzīmējumi:
* -  marķētā distance
** -  tehniski vieglas distances
S - īsā distance
L - garā distance
0 - iesācēju distance

* EST-LAT LĪGAS GRUPAS
EST-LAT līgas kopvērtējumā tiks iekļauti rezultāti no šādām grupām:
Est-lat līgas grupas Kāpas 3-dienas grupas
S12, V12 M12, W12
S14, V14 M14L, W14L
S16, V16 M16L, W16L
S18, V18 M18, W18
S20, V20 M20, W20
S21E, V21E M21E, W21E
S21A, V21A M21L, W21L
S21B, V21B M21S, W21S
S35, V35 M35L, W35L
S40, V40 M40L, W40L
S45, V45 M45L, W45L
S50, V50 M50L, W50L
S55, V55 M55, W55
S60, V60 M60, W60
S65, V65 M65, W65
S70, V70 M70, W70

 * APBALVOŠANA
Dienu uzvarētāji saņem balvas . M21E un W21E grupās kopvērtējumā  apbalvo 1. –6. vietu  ieguvējus. Informācija par apbalvojamo skaitu kopvērtējumā pārējās grupās tiks dota 30.jūnijā sacensību centrā. Sacensību noslēgumā – numuru loterija.

* SERVISS

  • mazuļu aprūpe, varēs izmantot bērnudārzu atsevišķo dienu sacensību centros(no 2 gadu vecuma).
  • Siltās dušas dienu centros.
  • Bufetes sacensību centrā.

* PIETEIKUMI
Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 2 termiņi:

1) līdz 2012.gada 27.Maijam
MW8 MW10                          4,00  Ls
MW12                                      6,00 Ls
MW14-18                                9.00  Ls
MW20 ,MW60 u.v.               12.00 Ls
pārējiem                                  18.00 Ls
OPEN 100              dal.maksa  pēc vec.gr.

2) no  28.maija  līdz 18.jūnijam
MW8 MW10                        5,00 Ls
MW12                                   7,00 Ls
MW14-18                             11,00 Ls
MW 20,MW 60 u.v.            15.00 Ls
pārējiem                                22.00Ls
OPEN  100                dal.maksa pēc vec.gr.

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas  termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.
 Piesakoties pēc 18.jūnija,  dalības maksa + 50%, pārreģistrācija no grupas uz grupu ( tikai līdz 25.06.2012) + 5,-Ls, ja ir vakances. No pieteikušajiem un nestartējušiem tiek iekasēts 50% no dalības maksas.

  • Ģimenēm, kas startē vismaz  3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz  2 ir jaunieši, 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu.        
  • DIR1-DIR4  pieteikšanās un samaksa  attiecīgās dienas sacensību centrā  jauniešiem –līdz MW18  3.00 Ls par dienu , MW20,  MW60 un vecākiem- 5.00 Ls  par dienu,  pārējiem 7.00 Ls par dienu.
  • Vieglās automašīnas caurlaide- 2,00 Ls (dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros).
  • Autobusa caurlaide-5.00 Ls. Mikroautobusa ( līdz 10 pers. )-3.00 Ls

Adrese:
OK “Kāpa”, Carnikava
LV – 2163, Jūras iela 5-8
Fakss/tel.+371 67993396, 67951011
e-pasts:  indulis@kapaok.lv
www.kapaok.lv

Norēķinu konts:
KAPA ORIENTESANAS KLUBS BIEDRIBA
Reģ. Nr 40008021994
Swedbank AS
Konta Nr. LV93HABA0551032772606
SWIFT      HABALV22