OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 18. janvāris

>Rezultti

>Orientans taku distances rezultti

>Programma (.pdf)

>Programma (.jpg)
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

>Sprinta nolikums

>Apmeans iespjas

>Sprintam pieteikto dalbnieku saraksts

2008.GADA EIROPAS EMPIONTA PRIEKSACENSBAS

KPA 2007

XXI ORIENTANS TRSDIENAS
29.06-1.07. 2007. NCA, LIEPJA LATVIJA

Otr diena - IOF elites ranga sacensbas vidj distanc

SACENSBU PROGRAMMA

Trsdienu individuls sacensbas

           
Sacensbu dalbnieku reistrcija,
28.jnija no plkst. 16.00 ldz plkst. 23.00 sacensbu centr Jrmalciem⠠
29.jnij no plkst.9.30 1.dienas sacensbu centr Jrmau apkrtn.

29.jnijs
plkst. 14.00 starts klasiskaj distanc Jrmai apkrtn
plkst. 21.00 sacensbu atklana, apbalvoana
30.jnijs
plkst. 11.00 starts klasiskaj distanc (H21E, D21E- vidj distance IOF RankingEvent) upu kpas apkrtn
plkst. 18.00starts sprintam Liepj(Latvijas sprinta kausa etaps, rezultti neietilpst trsdienu kopvrtjum)
plkst. 21.00koncerts, apbalvoana, koncerta turpinjums.
1.jlijs
plkst. 9.30starts klasiskaj distanc Jrmalciema apkrtn
plkst. 14.30 Noslgums, apbalvoana

SACENSBU APVIDUS

                 

Prsvar prieu mes. Kpu reljefs. Max augstumu starpba 37m.
Caurejamba laba un vidja. Karu mrogs1:10000 un 1:7500. Augstumlknes ik pc 2,5 m.

ELEKTRONISK ATZMANS

ar EMIT viss grups, EMIT kartes re 2.00 Ls.
(DIR grupm par 1 dienu-0.70Ls)

DALBNIEKU UZEMANA

Sacensbu centrs un dalbnieku nometne Jrmalciem.
Teltsvietas cena 2.-Ls par nakti.
Citas apmeans iespjas www.liepaja.lv

TRANSPORTS

Uz 1. sacensbu dienu tiks organizts tad , ja radsies pieprasjums uz du pakalpojumu.

SACENSBU GRUPAS UN DISTANU PARAMETRI

2.diena --20%, 3.diena + 20 %
2.diena H21E-6 km, S21E 4.5km

vriei

km

sievietes

km

Dzim.g

H21 E

9,0 11,0

D21E

5,5 7,0

- 86

H8*

1,5- 2.5

D8*

1,5- 2,5

99 -

H10*

1,5- 2,5

D10*

1,5 - 2,5

97-

H12*

2,0 2,8

D12*

2,0 2,8

95-

H12

2,5 2,8

D12

2,0 2,5

95 -

H14L

4,0 5,0

D14L

3,0 4,0

93 -

H14**

3,0

D14**

2,0 2,5

93-

H16L

5,0 6,0

D16

3,5 4,5

91 -

H16**

4,5 - 5,0

D16**

3,0- 4,0

91 -

H18

6,5 7,5

D18

4,5 - 5,0

89 -

H20

7,5 9,0

D20

5,0 5,5

87 -

H21L

7,5 9,0

D21L

5,0 6,0

- 86

H21K

6,0 7,0

D21K

4,0 4,5

- 86

H210**

4,0 5,0

D210**

3,5

- 86

H21d

7,5- 8,5

D21d

4,0- 4,5

- 86

H35L

7,5 9,0

D35L

5,0

- 72

H35K

5,0 6,0

D35K

4,0

- 72

H40L

6,5 8,0

D40

4,5-5,0

- 67

H40K

5,0 6,0

 

 

- 67

H40d

5,0- 5,5

D40d

3,5

- 67

H45

5,5 6,5

D45

4,5

- 62

H50

5,0 - 5,5

D50

4,5

- 57

H55

5,0

D55

4,0

- 52

H60

4,5

D60

4,0

- 47

H65

4,0

D65

3,5

- 42

H70

3,5

D70

3,5

- 37

H75

3,0

D75

3,0

- 32

Atklts grupas

DIR 1**

2,0 2,5 km

 

DIR 2

4,0 4,5 km

 

DIR 3**

5,5- 6,0 km

 

DIR 4

7,0- 7,5 km

 

OPEN-100

100 kg un vairk

3.5-4.5 km

Nepiecieambas gadjum var tikt izveidotas ar grupas H80, D80(ja pieteiksies vismaz 3 dalbnieki ar atbilstou vecumu).
Visiem pieauguajiem iescjiem paredztas grupas H 210**, D 210**,
Atkltajs grups DIR 1 - DIR 4 dalbnieks pats neatkargi no vecuma izvlas distances garumu.
Distanu garumi doti aptuveni, -tie atkarb no sacensbu apvidus, katrai dienai bs nordti programm.
D8*,H8*,D10*,H10*,D12*,H12* - mart distance, ts ir pavles distances,izmantojot marjumu. Atzmans ar EMIT, kontrolpunktu izieanas secb.Dab nomart distance un KP iezmti kart izieanas secb. Dalbnieki drkst veikt distanci pa marjumu vai ar izvlties citu,sku ceu bez marjuma. Grupm D8*un H8* par galveno balvu cns tie dalbieki, kas skrien bez vecku pavadbas. Grupm D8*,H8*, H10*, D 10* kontrolpunkti atrodas tiei uz marjuma, grupm H12*,D12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie majuma (ldz 50 m attlum).

Pieemtie apzmjumi:
* - mart distance
** - tehniski vieglas distances
K - s distance
L - gar distance
0 - iescju distance
d - grupas ar dzirdes traucjumiem

APBALVOANA

Balvu fonds -5000 $ (t.sk Elites grupm 1500$). Dienu uzvartji saem balvu . H21E un D21E grups kopvrtjum apbalvo 1. 6. vietu ieguvjus. Informcija par apbalvojamo skaitu kopvrtjum prjs grups tiks dota 30.jnij sacensbu centr. Sacensbu noslgum numuru loterija.

SERVISS

mazuu aprpe, vars izmantot brnudrzu atsevio dienu sacensbu centros(no 2 gadu vecuma).
Silts duas dienu centros.
Bufetes sacensbu centr.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iestanai un maksjumiem noteikti 2 termii:

1 ) ldz 2007.gada 13. maijam
HD8 HD10 - 3,00 Ls
HD12 - 5,00 Ls
HD14-18 - 6,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v.d- 10,00 Ls
HD21E - 13,00 Ls
prjie - 12,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.

2) no 14.maija ldz 12.jnijam
HD8 HD10 - 3,00 Ls
HD12 - 6,00 Ls
HD14-18 - 9,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v. - 12,00 Ls
HD21E - 16,00 Ls
prjie - 15,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.

Dalbas maksa jsamaks pieteikuma iesnieganas termi. Pieteikums tiek uzskatts k garantija dalbas maksai.

Piesakoties pc 12.jnija, dalbas maksa + 50%, prreistrcija no grupas uz grupu ( tikai ldz 23.06.2007) + 5,-Ls, ja ir vakances.No pieteikuajiem un nestartjuiem tiek iekasts 50% no dalbas

On-line pieteikans www.kapaok.lv ( pieteikums stjas spk pc dalbas maksas saemanas). Pieteiktie dalbnieki
imenm, kas start vismaz 3 cilvku sastv, no kuriem vismaz 2 ir jauniei, 20% atlaide, ievrojot dalbas maksas attiecgo termiu.
DIR1-DIR4 pieteikans un samaksa attiecgs dienas sacensbu centr jaunieiem ldz H18, vai HD60 un veckiem- 2,50 Ls par dienu, pieauguajiem 4.00 Ls par dienu.
Viegls automanas caurlaide- 2,00 Ls (dod iespju iebraukt sacensbu centr un 1.un 3. dienu sacensbu centros).
Autobusa caurlaide-5.00 Ls. Mikroautobusu (ldz 10.pers.) caurlaide - 3 Ls.

           

Adrese:
OK Kpa, Jras iela 4, LV - 2163, Carnikava, Latvija
Fax: +371 7992516
Tel.: +371 7951011

Norinu konts :
Reg. No 40008021994
AKBBaltic Trust bank

Saulkrastu fil. Carnikavas nor. gr.
Konta Nr.LV31 BATR 0051 J017 12800
Kods BATR LV2X

e-mail: indulis@kapa.lv :
WWW: www.kapaok.lvWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+