OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Pirmdiena, 18. janvāris

>Starta protokols

>Paralimpiskie kausi "Kpa 2009"

>Kpa 2009 sprinta nolikums

>Kpa 2009 atraans vietas shma

>Kpa 2009 rezultti

>Kpa 2009 foto

KPA 2009

XXIII ORIENTANS TRSDIENAS
03-05.07. 2009. Mordanga

Sacensbu centrs konferenu un atptas centrs Lejastiezumi
otr diena - IOF elites ranga sacensbas vidj distanc(WRE)

SACENSBU PROGRAMMA

Trsdienu individuls sacensbas
Video - Sacensbu centrs
usma1   usma2   usma3   usma4    usma5   usma6   usma7   usma7  

Sacensbu dalbnieku reistrcija,
2.jlij no plkst. 16.00 ldz plkst. 22.00 sacensbu centr Lejastiezumos
3.jlij no plkst. 9.30 1.dienas sacensbu centr Asmi apkrtn

  3.jlijs     
plkst. 14.00 starts klasiskaj distanc Asmi apkrtn
plkst. 21.00 sacensbu atklana, apbalvoana
  4.jlijs     
plkst. 11.00 starts klasiskaj distanc Asmi apkrtn(H21E un D21E- WRE vidj distanc)
plkst. 18.00 starts sprintam Talsos(Latvijas sprinta kausa etaps, rezulttineietilpst trsdienu kopvrtjum)
plkst. 21.00 koncerts, apbalvoana, koncerta turpinjums.
  5.jlijs    
plkst. 9.30 starts klasiskaj distanc Lejastiezumu apkrtn
plkst. 15.00 noslgums, apbalvoana .

SACENSBU APVIDUS

  
Video  

Prsvar prieu mes. Reljefs ar vidji lielm reljefa formm . Max augstumu starpba 35 m. Caurejamba dada- no oti labas ldz sliktai.
Karu mrogs1:10000 un 1:7500.
Augstumlknes ik pc 2,5 m.

ELEKTRONISK ATZMANS

EMIT viss grups, EMIT kartes re 2.00 Ls.
(DIR grupm par 1 dienu-0.70Ls)

DALBNIEKU UZEMANA

Sacensbu centrs un dalbnieku nometne Lejastiezumos.
 Teltsvietas cena 2.50 Ls par nakti.
 Mjiu pastana pa e-pastu indulis@kapa.lv,
  Citas apmeans iespjas www.kurzeme.lv

TRANSPORTS

Uz 1.un 2. sacensbu dienm tiks organizts tad , ja radsies interesenti uz du pakalpojumu.
Aptuven cena 5 Ls par 2 sacensbu dienm. Pieteikumi uz autobusa izmantoanu tiek pieemti ldz 2009.gada 1.jnijam.

SACENSBU GRUPAS UN DISTANU PARAMETRI

2.diena  --20%,  3.diena + 20 %
  2.diena H21E-6 km, S21E 4.5km   

vriei

km

sievietes

km

dzim. g

H21 E

9,0 11,0

D21E

5,5 7,0

- 88

H8*

1,5- 2.5

D8*

1,5- 2,5

2001 -

H10*

1,5- 2,5

D10*

1,5 - 2,5

99-

H12*

2,0 2,8

D12*

2,0 2,8

97-

H12

2,5 2,8

D12

2,0 2,5

97 -

H14L

4,0 5,0

D14L

3,0 4,0

95 -

H14**

3,0

D14**

2,0 2,5

95-

H16L

5,0 6,0

D16L

3,5 4,5

93 -

H16**

4,5 - 5,0

D16**

3,0- 4,0

93 -

H18

6,5 7,5

D18

4,5 - 5,0

91 -

H20

7,5 9,0

D20

5,0 5,5

89 -

H21L

7,5 9,0

D21L

5,0 6,0

- 88

H21K

6,0 7,0

D21K

4,0 4,5

- 88

H210**

4,0 5,0

D210**

3,5

- 88

 

 

 

 

 

H35L

7,5 9,0

D35L

5,0

- 74

H35K

5,0 6,0

D35K

4,0

- 74

H40L

6,5 8,0

D40

4,5-5,0

- 69

H40K

5,0 6,0

 

 

- 69

 

 

 

 

 

H45

5,5 6,5

D45

4,5

- 64

H50

5,0 - 5,5

D50

4,5

- 59

H55

5,0

D55

4,0

- 54

H60

4,5

D60

4,0

- 49

H65

4,5

D65

3,5

- 44

H70

4,0

D70

3,5

- 39

H75

3,0

D75

3,0

- 34

Atklts grupas

DIR 1**

2,0 2,5 km

 

DIR 2

4,0 4,5 km

 

DIR 3**

5,5- 6,0 km

 

DIR 4

7,0- 7,5 km

 OPEN-100

100 kg un vairk

4.5 km

Nepiecieambas gadjum var tikt izveidotas ar grupas H80, D80(ja pieteiksies vismaz 3 dalbnieki ar atbilstou vecumu).
Visiem pieauguajiem iescjiem paredztas grupas H 210**, D 210**.
Atkltajs grups DIR 1 - DIR 4 dalbnieks pats neatkargi no vecuma izvlas distances garumu.
Distanu garumi doti aptuveni, -tie atkarb no sacensbu apvidus, katrai dienai bs nordti programm.
D8*,H8*,D10*,H10*,D12*,H12* - mart distance, ts ir pavles distances izmantojot marjumu. Atzmans ar EMIT, kontrolpunktu izieanas secb. Dab nomart distance un KP iezmti kart izieanas secb. Dalbnieki drkst veikt distanci pa marjumu vai ar izvlties citu,-sku ceu bez marjuma. Grupm D8*un H8* par galveno balvu cns tie dalbnieki, kas skrien bez vecku pavadbas. Grupm D8*,H8*, H10*, D 10* kontrolpunkti atrodas tiei uz marjuma, grupm H12*,D12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marjuma (ldz 100 m attlum).
Pieemtie apzmjumi:
* - mart distance
** - tehniski vieglas distances
K - s distance
L - gar distance
0- iescju distance

APBALVOANA

Balvu fonds - 8000 EUR (t.sk Elites grupm 2000EUR). Dienu uzvartji saem balvu . H21E un D21E grups kopvrtjum apbalvo 1. 6. vietu ieguvjus. Informcija par apbalvojamo skaitu kopvrtjum prjs grups tiks dota 3. jlij sacensbu centr. Sacensbu noslgum numuru loterija.

SERVISS

  mazuu aprpe, vars izmantot brnudrzu atsevio dienu sacensbu centros(no 2 gadu vecuma).
  Silts duas dienu centros.
  Bufetes sacensbu centr.
  Aktivittes Lejastiezumos- airu laivas, dens velosipdi, dens motocikli, burulaivas, tenisa korti, volejbola laukumi, minigolfs, peldtava.

PIETEIKUMI

Pieteikumu iestanai un maksjumiem noteikti 2 termii:

1 ) ldz 2009.gada 20. maijam
HD8 HD10 - 4,00 Ls
HD12 - 5,00 Ls
HD14-18 - 8,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v.d- 11,00 Ls
HD21E - 15,00 Ls
prjie - 15,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.

2) no 21.maija ldz 21.jnijam
HD8 HD10 - 4,00 Ls
HD12 - 6,00 Ls
HD14-18 - 10,00 Ls
HD20 ,HD60 u.v. - 15,00 Ls
HD21E - 18,00 Ls
prjie - 18,00 Ls
OPEN 100 - dal.maksa pc vec.gr.

Dalbas maksa jsamaks pieteikuma iesnieganas  termi. Pieteikums tiek uzskatts k garantija dalbas maksai.

Dalbas maksa jsamaks pieteikuma iesnieganas termi. Pieteikums tiek uzskatts k garantija dalbas maksai.
Piesakoties pc 21.jnija, dalbas maksa + 50%, prreistrcija no grupas uz grupu ( tikai ldz 30.06.2009) + 5,-Ls, ja ir vakances. No pieteikuajiem un nestartjuiem tiek iekasts 50% no dalbas maksas.

  On-line pieteikans http://www.kapaok.lv/on-line09/pieteikt.php ( pieteikums stjas spk pc dalbas maksas saemanas). Pieteiktie dalbnieki.
imenm, kas start vismaz  3 cilvku sastv, no kuriem vismaz  2 ir jauniei, 20% atlaide, ievrojot dalbas maksas attiecgo termiu.
DIR1-DIR4  pieteikans un samaksa  attiecgs dienas sacensbu centr  jaunieiem ldz H18, vai HD60 un veckiem- 2,50 Ls  par dienu, pieauguajiem 5.00 Ls par dienu.
Viegls automanas caurlaide- 2,00 Ls (dod iespju iebraukt sacensbu centr un visu dienu sacensbu centros).
Autobusa caurlaide-5.00 Ls.Mikroautobusa ( ldz 10 pers. )-3.00 Ls


Adrese:
OK Kpa, Jras iela 4, LV - 2163, Carnikava, Latvija
Fax: +371 67992516
Tel.: +371 67951011

Norinu konts :
OK Kpa
Re. nr. 40008021994
GE Money Bank AS

Saulkrastu fil.
Konta Nr.LV31 BATR 0051 J017 12800
S.W.I.F.T. BATR LV2X

e-mail: indulis@kapa.lv :
WWW: www.kapaok.lv


Web cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+