OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 19. novembris
Orientēšanās Taku distance - Kāpa 2007

Atklātās sacensības orientēšanās taku distancē “KĀPA’2007”
un Latvijas Paralimpiskā kausa’2007 trešais sacensību posms
(2008.gada Eiropas čempionāta priekšsacīkstes)

2007 gada 29.jūnijs-1.jūlijs
Liepāja

SACENSĪBU CENTRS:
48. arodvidusskolas dienesta viesnīcā, Liepājā, Ventspils ielā 51. Ziemeļu priekšpilsētā.

KARTE

RĪKOTĀJI:
Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar biedrībām OK-Stiga un OK-Liedags
Galvenais tiesnesis: Jānis Gaidelis tlf 28885241 e-pasts: gaidelis@inbox.lv
Galvenā sekretāre: Gundega Upāne tlf 26144174 e-pasts: gudega_upane@inbox.lv
Sacensību inspektors Jānis Bergs tlf 29928638 e-pasts: orient@navigator.lv

MĒRĶIS UN UZDEVUMI:

 1. Popularizēt orientēšanās taku distancē, kā vienu no visaptverošākajiem aktīvās atpūtas veidiem;

 2. Radīt līdzvērtības un vienotības gaisotni plašās iedzīvotāju aprindās ar dažādām fiziskajām īpašībām;

 3. Dod iespēju katram personīgi noskaidrot un izvērtēt savas orientēšanās un navigācijas spējas;

 4. Noskaidrot labāko Paralimpisko orientieristu individuālajā vērtējumā.

 5. Noskaidrot labāko Paralimpisko komandu.

 6. Noskaidrot labāko orientieristu taku distancē divu dienu kopvērtējumā.

 

DALĪBNIEKI:
Paralimpiskās grupas

„A” grupa Dalībnieki kuri pārvietojas ar palīglīdzekļiem u.c. īpašajām vajadzībām (t.sk. arī ārēji neredzamām), kuriem ir pieredze orientēšanās sportā un kuri ir droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām;

„B” grupa Dalībnieki kuri pārvietojas ar palīglīdzekļiem u.c. īpašajām vajadzībām (t.sk. arī ārēji neredzamām), iesācēji un arī tie, kuri vēl nav droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām;

Atklātā grupa
Jebkurš orientierists, kas neatbilst paralimpisko dalībnieku grupām un kam ir interese un vēlēšanās iepazīties ar sacensībām orientēšanās pastaigā taku distancē.

KOMANDAS:
Jebkura biedrība, klubs vai kolektīvs, kurā startē ne mazāk, kā divi paralimpiskie dalībnieki veido komandu.
Biedrība, klubs vai kolektīvs, kurā ir tikai viens vai nav paralimpisko dalībnieku komandu neveido.
Dalībnieku skaits, katrā komandā neierobežots, bet ne mazāk, kā divi paralimpiskie dalībnieki. Biedrība, klubs vai kolektīvs var būt arī komanda ja individuāli viens paralimpiskais dalībnieks startē “A” grupā, bet otrs “B” grupā.

PROGRAMMĀ:

29.06.līdz pl 14.00

Dalībnieku ierašanās sacensību centrā un reģistrācija.

 

 

No pl. 14.00 līdz 18.00

Treniņa distance

 

 

pl. 19.00

Pārstāvju sanāksme, izloze

 

 

30.06. pl 11.00

Individuālās sacensības paralimpisko un atklāto grupu dalībniekiem.
Starts pirmajai minūtei;

 

 

30.06. pl 19.00

Paralimpisko grupu individuālo laureātu godināšana un apbalvošana;

 

 

1.07. pl 10.00

Paralimpisko komandu sacensības un atklātātās grupas individuālo sacensību 2.starts.
Starts pirmajai minūtei;

 

 

Apmēram pēc pl 14.30

Noslēguma cermonija, Latvijas paralimpisko komandu laureātu un taku distances (t.i. atklāto grupu) divu dienu kopvērtējuma, individālo laureātu godināšana

VĒRTĒŠANA:
Dalīnieku rezultātus vērtēs atbilstoši Latvijā pastāvošajiem OTD sacensību noteikumiem.
Internetā: www.orient.lv/otd
Individuāli rezultātus vērtēs:

 1. Paralimpiskajās grupās laureātus noteiks pēc pirmās sacensību dienas rezultāta;

 2. Atklātajā grupā laureātus noteiks pēc divu dienu rezultātu summas.

Komandas rezultātu noteiks, summējot divu labāko paralimpisko dalībnieku otrās sacensību dienas rezultātus.
Piezīme:
Sacensībās visām grupām ir viena distance un ja paralimpiskās grupās kādam no “B” grupas dalībniekiem rezultāts ir augstāks par “A” grupas dalībnieka labāko rezultātu (t.i. visvairāk iegūto punktu), tad dalībnieks automātiski tiek pārcelts “A” grupā un saņem “A”grupas uzvarētāja titulu.

APBALVOŠANA:
Individuāli, katrā paralimpiskajā grupā par sacensību pirmo dienu apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus ar piemiņas balvām un pirmo sešu vietu ieguvējus ar diplomiem.
Paralimpiskās komandas par otrās dienas sacensībām, pirmo trīs vietu ieguvējas apbalvos ar kausiem un diplomiem.
Atklātajā grupā, divu dienu kopvērtējumā, apbalvos ar piemiņas balvām un diplomiem


PIETEIKUMI:
Iepriekšējie pieteikumi , norādot pilnu vārdu, uzvārdu, grupu un biedrību vai klubu (kolektīvu) un pasta vai e-pasta adresi, jāiesniedz, līdz 2007. gada 25. jūnijam:

 1. rakstot vēstuli uz adresi:

Jānim Bergam, Tukuma ielā 2, LV2012, Jūrmala;

 1. sūtot pa e-pastu: orient@navigator.lv

 2. piezvanot pa telefoniem

29928638 vai 28885241
Vārdiskie pieteikumi un vienlaicīgi arī uzrādot medicīniskos sertifikāta dokumentus, kas apliecina, ka dalībnieks var būt paralimpiskais sacensību dalībnieks (t.sk. arī ar ārēji neredzamām īpašajām vajadzībām), ir jāiesniedz sacensību vietā 2007. gada 29. jūnijā līdz pl 1400
Visiem dalībniekiem pēc parauga uz info stenda, pilnībā jāaizpilda īpaša dalībnieku kontrolkartiņa.

FINANSES:
Dalības maksa
Paralimpisko grupu dalībniekiem – 5,00 LVL
Dalības maksa jāsamaksā reizē ar iepriekšējā pieteikuma nosūtīšanu līdz 2007.g. 20. jūnijam
Daugavpils pilsētas orientēšanās sporta klubs "Stiga", reģ.Nr.40008024064,
konts: LV62BATR0051J01897900
BTB Daugavpils filiāle
kods BATRLV2X
Kavējuma maksa (pēc 25. jūnija): 7,00 LVL

Atklātās grupas dalībniekiem – 1.00 LVL par katru distanci. Samaksa starta vietā.

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA
Klubiem (kolektīviem) vai dalībniekiem pašiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml).
Startējot apavu un apģērba izvēle ir brīva.
Dzīvošana:
48. ārodvidusskolas dienesta viesnīcā. Liepājā, Ventspils ielā 51. Ziemeļu priekšpilsēta.
Iepriekš jāpiesaka piezvanot dežurantam 3484784
Maksa par 3 dienām 5 LVL
Samaksa veicama uz vietas, pret kuru tiks izrakstīta kvīts,
Sacensību rajons:
Dienvirietumu rajonā, Jūrmalas parkā, apm. 5,8 km no sacensību centra.
Ēdināšana
Sacensību centrā, dalībniekiem reģistrējoties, tiks izsniegta informācija par ēdnīcām, kafejnīcām un restorāniem gan sacensību centra, gan sacensību rajonu tuvumā un aptuvenām to cenām.
Citas ziņas
Precīzāka informācija par sacensību apvidu, distancēm, kartēm, u.c. info, tiks sniegta pārstāvju sanāksmē.

ESIET MĪĻI GAIDĪTI LIEPĀJĀ!!!
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+