OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Aivara Proenkova piemias sacensbas.

       Nolikums

ORGANIZ: OK KPA sadarbb ar Balou pilstas domi.

VIETA UN LAIKS: 2004.gada 17.oktobr. Starts plkst. 11.00. 
Sacensbu centrs Baloi(oseja Rga-Bauska 9km).

DALBNIEKU GRUPAS: Atklt grupa(SV 16 un vecki)), S12, V12, S14, V14. 
Atklt grup rezultti tiek aprinti emot vr vecuma laika 
handikapu(skatt tabulu).
                  

Rezulttu aprinana: Distanc pavadtajam laikam tiks atemti di
laiki(mints):

S16-  12.45                     V16   4.00
S18  11.30                     V18   3.00
S20  10.30                     V20   1.00
S21   8.00                     V21   0.00
S35  15.30                     V35   2.30
S40  19.00                     V40   6.30
S45  20.30                     V45   8.00 
S50  21.30                     V50  12.30
S55  24.00                     V55  15.00
S60  27.00                     V60  19.00
S65  30.00                     V65  23.00
S70  39.00                     V70  32.00 
    


				
KARTES  Karte jaun izpildjum. Autors(ar distanu) Ainrs Lagzdi. 
     Mrogs 1: 5000.

DISTANCES Atklt grup - 5 km zvaigzntes distance 3 apos. 
      V14 - 4km, S14 -3km, SV12 - 2.5 km. 

STARTS: Individuls pc izlozes.Priekstarts 2 mintes. 
Kontrolpunktu leendas tikai uz kartes.Starta intervls 1 min.

ATZMANS: Ar EMIT. Emit re 0.50 Ls

APBALVOANA. Balvas 15 labkajiem atkltaj grup(rezulttos ar 
handikapu).Uzvartjs atkltaj grup izcna Aivara Proenkova 
piemias kausu.Otrs piemias kauss grupas V50 labk rezultta 
paniekam.Tiek apbalvoti ar katras vecuma grupas uzvartji
(ar atkltaj grup).

SERVISS: Duas telps.                       

PIETEIKANS: Ldz 13.oktobrim pa e-pastu indulis@kapa.lv
, tel.9494087(ldz 11.10.2004), fax/tel. 7951011.
Izloze redzama 15.oktobr. Pieteikum obligti juzrda vecuma grupa un 
dzimanas gads.
                 
DALBAS MAKSA. 
SV 21-SV55         - 1.50 Ls
SV 20, SV 60 un vec.    1.00 Ls
Jaunieiem         - 0.70 Ls
                  
Informcija pa telefoniem: 9104320, 7951011, 9494087.Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+