OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Carnikavas api -2005

nolikums

Organiz.OK Kpasadarbb ar Rgas rajona SIC un Carnikavas pagasta padomi.
Vieta, laiks..Skrjienu serils notiks 	sestdiens no plkst.10.30-12.00 dos datumos:
2005. 5.,12.,19.,26 novembr un 3.,10.,17. decembr. 
Starts pie mea uz Jras ielas aiz tiltia. Distances beigu posmi pa
asfalttu ceu, lielk distances daa pa kpu piejras meu.  

Grupas. Distances.

Katrs dalbnieks izvlas sev distanci :
***1.0 km	Dzeltens marjums
** 3,6 km	Balts marjums
*6 km 1 aplis Sarkanbalts marjums
(12km-2api, 18km 3api )	

OS dadas distances ar orientans elementiem
Lnija, reljefa karte, izvles un atmias distances.
(tiek izdots sporta karu materils, kur ir jnodod)

Starts kopjs plkst.10.30 pie mea. Var skriet ar atsevio startu 
laik no 10.3512.00. Finis tiek slgts 13.00.

Sacensbas notiek jebkuros laika apstkos.
Skrjien ir sekojoas grupas :sievietes(S) un vriei (V).

Tiesneiem ir tiesbas apvienot grupas, ja grup dalbnieku skaits nav
 liels.
S- 8  1997.dz. g. un jaun.		V- 8  1997.dz. g. un jaun.
S-10 1995.-1996.dz.g.			V-10 1995.-1996.dz.g.
S-12 1993.-1994.dz.g.			V-12 1993.-1994.dz.g.
S-14 1992.-1991.dz.g.			V-14 1992.-1991.dz.g.
S-16 1989.-1990.dz.g.			V-16 1989.-1990.dz.g.
SB, SC jebkur pieauguais 		VB, VC-jebkur pieauguais
S-21A 1966.dz.g. un jaun.	    V-21A 1966.dz.g. un jaun.
S-40 1965.-1956.dz.g.			V-40 1965-1956.dz.g.
S-50 1955.-1946.dz.g.			V-50 1955.-1946.dz.g.
S-60 1945.dz.g. un veckas		V-60 1945.dz.g. un vecki

 Pieteikans. Sacensbs var piedalties visi interesenti.
 Pirms starta piereistrjoties un saemot numuru Ls 0.10(pirmaj 
reiz).Dalbas maksa pieauguajiem Ls 1.00, pensionriem Ls 0.50, 
jaunieiem Ls 0.50. Carnikav dzvojoiem brniem, jaunieiem dalba
 sacensbs bez maksas, studentiem un carnikavas iedzvotjiem -50% atlaide.
 
Vrtana. Apbalvoana. Sacensbas individulas. Rezultti 
kopvrtjum tiek rinti pc koeficienta sistmas (uzvartja 
rezultts distanc pret dalbnieka rezulttu)
Kopvrtjum vrt 4 labko krtu rezulttus vien izvlt distanc.

 Apbalvo 1. - 3. vietu ieguvjus katr grup, emot vr dalbnieku 
skaitu taj. Apbalvoana 17.decembr. krta netiek ieskaitta
 vrtjum.
Izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizanu,sedz OKKpa, 
Rgas rajona SIC un Carnikavas pagasta padome.

Serviss. rbtuves.(Skolas telpas jatstj lidz 13.30). Siltas duas.
Tja.
Informcija.
Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.7992586, 9104320,
Biruta Reide t.m. 7992571  
sekretre Rita Ostupe t.m. 7992516Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+