OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Carnikavas Kauss 2014

Rezultti
Posmu laiki

1. Mris
1.1. Attstt tradciju, ik gadu sarkot šs sacensbas, popularizjot aktvu un veselgu brv laika pavadšanu sacenšoties orientšans sacensbs Carnikavas novada iedzvotju, gan t viesu vid;
1.2. dot iespju sacensbu dalbniekiem nostiprint un paaugstint meistarbu orientšans sport;
1.3. paplašint dalbnieku persongos kontaktus, piesaistt orientšans sportam  jaunus dalbniekus, atbalsttjus un skattjus;
1.4. noskaidrot spcgkos orientieristus dads distancs un vecuma grups  Carnikavas novada iedzvotju, viesu  un OK „Kpa” biedru vid (individuls vrtjums);
1.5. Carnikavas novada sportisk tla veidošana un attstšana.

2. Organizatori un vadba
2.1.Sacensbas organiz Carnikavas sporta centrs sadarbb ar Carnikavas novada domi,  orientšans klubu „Kpa”, atbalsttjiem un partneriem;
2.2 sacensbas vada galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva, tlr.29104320;
2.3.galvenais tiesnesis vienpersongi izšir visus iesniegtos strdus un protestus, kurus jiesniedz rakstiski un ne vlk k 30mintes pc oficilo rezulttu paziošanas.

3. Vieta un laiks
3.1. Sacensbas notiek sestdien, 2014.gada 30.august,  Carnikav, Nagaiu me pie liels elektrostigas, marjums no autocea Carnikava-dai 2.km, norde uz slpošanas centru « Zibei » 
kartes fragments
3.2.auto novietošana uz cea , sacensbu centrs izvietots pie liels elektrostigas.
3.3.reistrcija sacensbu viet  no 10.00 ldz 11.30.  Starts 12.00. Apbalvošana 14.00.                       

4.Kartes
4.1. Kartes mrogs grupm 1:10000.Augstumlknes ik pc 2.5m.
4.2. Kartes autori Paulis Brionoks, Indulis Peilns.

5. Sacensbu dalbnieki, vecuma grupas un distances
5.1. Sacensbs var piedalties gan Carnikavas novada iedzvotji, gan citu
reionu iedzvotji atbilstoši distancm un vecuma grupm.
5.2. Dalbnieku grupas:

S,V-8*

2006 un jaunki

S, V-35

1970-1979

S, V-10*

2004-2005

S, V-45

1960-1969

S, V-12

2002-2003

S, V-55

1950-1959

S, V-14

2000-2001

S, V-65

1940-1949

S, V-16

1998-1999

S, V-75

1939 un vecki

S, V -21A

atklt lietpratjiem

S, V- 21B

atklt iescjiemS,V-8  S,- 10 mar.dist. 1,3 km ( pa mar. 2,1 km )  5 KP 
S,V- 12  S-14 3,0 km  7 KP
V-14  S-16  S-21B 3,2 km  9 KP
V-16  V-21B 4,0 km  11 KP
S-45  S- 55  V-65 3,8 km  13 KP
S-35  V-45  V-55 5,9 km  15 KP
S-65  S-75  V-75   2,3 km  9 KP
S-21A  V-35 7,3 km  17 KP
V21A 9,4 km  26 KP

6. Pieteikšans
 6.1. Dalbnieki piesaks elektroniski  ldz 26.08.2013. plkst. 24.00
Pieteikans.
Pieteikto dalbnieku saraksts.
 6.2. Sacensbu dien var pieteikties ldz plkst. 11.30 tikai vakantajs viets -  dalbas maksa 7 EUR (visiem dalbniekiem).
 6.3. Internet pieteiktajiem dalbniekiem jreistrjas sacensbu viet ldz 12.00, nomaksjot dalbas maksu.

7. Sacensbu krtba
 7.1  Pieteikšans un reistršans sacensbu viet 10.30-11.30.
 7.2. Starts 12.00;
 7.3. Priekšstarts 2 mintes;
 7.4. Kontrolpunktu leendas uz kartes,  papildus leendas saemamas  starta koridor;
 7.5. Sacensbu apbalvošana plnota ap14.00

8.Atzmšans
 8.1. Ar  elektroniskajm kartm EMIT;
 8.2. Emit re  1 EUR  (nodrošina OK „Kpa”)

9. Izdevumi un norini

 9.1. Dalbas maksa sacensbs, piesakoties elektroniski ldz 26.08. ir  5,00 EUR (visiem dalbniekiem, bet Carnikavas novad deklartajiem iedzvotjiem – bez maksas). Piesakoties vlk vai sacensbu dien dalbas maksa ir EUR 7,00 (visiem dalbniekiem).
9.2. Izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizšanu apmaks Carnikavas novada dome sadarbb ar atbalsttjiem un sponsoriem;
9.3. Izdevumus, kas saistti ar piedalšanos sacensbs apmaks paši dalbnieki.

10. Rezulttu noteikšana, apbalvošana
10.1. Rezultti tiek noteikti katr dalbnieku grup atseviši;
10.2. Rezultti tiek publicti sacensbu viet cik vien tri iespjams pc katras sacensbu distances finiša.
10.3. Apbalvo 1.-3.vietas katr grup, ja dalbnieku skaits grup ir 4 dalbnieki, jauniešu grups apbalvo 1.-3.vietu viss grups, S8 un V8 grups visus dalbniekus.

12. Informcija par sacensbm
12.1.Informcija par sacensbm - tlr.nr.: 29104320, 29494087;
12.2.Elektroniski pieteikušos dalbnieku saraksts un rezultti bs pieejami www.sports.carnikava.lv. un www.kapaok.lv;
12.3.Sacensbu rezultti tiek publicti Carnikavas sporta centra mjaslap un pašvaldbas informatvaj izdevum  „Carnikavas novada vstis”

14. Serviss
14. Sacensbu centr darbosies bufete, bs pieejama medicnisk paldzbas un dzeramais dens.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+