OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs


EOC KAUSS

Eiropas empionta sateltsacensbas
31.05-1.06.2008.
Latvijas Kausu etaps-divu dienu summ

1. dienas starta protokols

2. dienas starta protokols

Mris: Popularizt orientans sportu, sekmt sportistu meistarbas pilnveidoanos un noskaidrot labkos orientieristus katr vecuma grup.

Organizatori: OK KPA, LOF, IKMra 9
Sacensbu direktors: Tamra Kosmaeva t.29104320.
Rezulttu apstrde: Krlis Osis
Distanu autors: Indulis Peilns

Sacensbu centrs:
31.maij -Jaunup (EOC 2008 vidjs distances finla centr)
1.jnij -Ventspils Piejras kemping (EOC stafetes sacensbu centr)

Programma:
31.maij vidj distance, starts 14.00
1.jnij gar distance, starts 13.30

Jaunums!!!
30.maij- trenidistance Jaunup. No 13.30 ldz 15.00 ar emit atzmanos un laika fiksanu.


 Distanu parametri
 
1. DIENA  31.maijs     
W10*      1.45 km - 6 KP (Pa marjumu 2.2 km)
W12       2.02 km - 8 KP      
W14       2.58 km - 8 KP     
W16       3.35 km - 11 KP 
W18       3.54 km - 10 KP
W20       4.83 km - 9 KP     
W21E      5.15 km - 14 KP    
W21A      4.36 km - 12 KP     
W21B      3.81 km - 11 KP 
W35       4.36 km - 12 KP         
W40       4.04 km - 10 KP     
W45       3.48 km - 10 KP     
W50       3.48 km - 10 KP     
W55       3.35 km - 11 KP 
W60       2.78 km - 9 KP 
W65       2.58 km - 8 KP     
W70       2.58 km - 8 KP     
W75       2.58 km - 8 KP 
    
M10*      1.45 km - 6 KP (Pa marjumu 2.2 km)
M12       2.02 km - 8 KP      
M14       2.78 km - 9 KP 
M16       4.11 km - 12 KP
M18       4.22 km - 11 KP       
M20       6.04 km - 15 KP 
M21E      6.14 km - 18 KP    
M21A      6.04 km - 15 KP   
M21B      4.04 km - 10 KP     
M35       5.55 km - 14 KP        
M40       4.83 km - 9 KP     
M45       4.36 km - 12 KP     
M50       4.22 km - 11 KP       
M55       3.81 km - 11 KP
M60       3.48 km - 10 KP     
M65       3.35 km - 11 KP 
M70       2.78 km - 9 KP  
M75       2.78 km - 9 KP 

2. DIENA  1.jnijs     

W10*      1.37 km - 7 KP (Pa marjumu 2.0 km)       
W12       2.06 km - 8 KP      
W14       2.9 km  - 9 KP   
W16       4.82 km - 13 KP  
W18       6.58 km - 16 KP
W20       7.10 km - 17 KP          
W21E      8.55 km - 19 KP    
W21A      6.58 km - 16 KP
W21B      4.06 km - 13 KP
W35       5.33 km - 15 KP     
W40       5.33 km - 15 KP     
W45       4.62 km - 13 KP     
W50       4.34 km - 13 KP     
W55       4.06 km - 13 KP
W60       4.06 km - 13 KP      
W65       2.9 km  - 9 KP     
W70       2.9 km  - 9 KP         
W75       2.9 km  - 9 KP     
    
M10*      1.37 km - 7 KP (Pa marjumu 2.0 km)    
M12       2.28 km - 10 KP      
M14       4.82 km - 13 KP 
M16       7.62 km - 18 KP
M18       8.55 km - 19 KP
M20       10.78 km - 20 KP       
M21E      12.8 km - 29 KP    
M21A      10.78 km - 20 KP   
M21B      7.10 km - 17 KP         
M35       9.93km  - 21 KP        
M40       8.55 km - 19 KP        
M45       7.62 km - 18 KP   
M50       7.10 km - 17 KP
M55       6.58 km - 16 KP
M60       5.33 km - 15 KP     
M65       4.34 km - 13 KP     
M70       4.34 km - 13 KP       
M75       2.9 km  - 9 KP    

Grupas: WM10*( mart distance) WM 12, WM 14, WM 16, WM 18, WM 20,
WM21E, WM A, WM B, WM 35, WM 40, WM 45, WM 50, WM 55, WM 60, WM 65, WM 70, WM 75
Dalbnieki pai atbild par savu veselbas stvokli. Par brnu veselbas stvokli atbild vecki, treneri vai personas, kuras brnus pavada.

Apvidus. Karte.
Kpas ar daudz smalkm reljefa formm, caurejamba laba- vidja, vidj distanc
ar purvi ar salim.
Mrogs 1:10000. h 2.5m, kartes ievietotas polietilna maisios.

Pieteikans: Ldz 25.maijam on-line http://www.kapaok.lv, pc datuma tikai uz vakantajm vietm. Pieteikto dalbnieku saraksts
Var pieteikties pa telefonu 29104320 Tamra.

Ldz 25.05 par
1dienu

Ldz 25.05 par
2 dienm

No 26.05 -vakants vietas

WM 10*,12

1.50 LVL

WM 10,12

3.00 LVL

WM 10,12

3.00 LVL par 1 dienu

WM 14-20

2.50 LVL

WM 14-18

5.00 LVL

WM 14-18

5.00 LVL par 1dienu

WM 60-75

3.00 LVL

WM 60-75

6.00 LVL

WM 60-75

6.00 LVL par 1 dienu

WM 21E

4.50 LVL

WM 21E

9.00 LVL

WM 21E

9.00 LVL par 1 dienu

Prjs grupas

4.00 LVL

Prjs grupas

8.00 LVL

Prjs grupas

8.00 LVL par 1 dienu

Piezme.
30.maij- trenidistance Jaunup no 13.30-15.00 ar emit atzmanos un laika fiksanu.
Dalbas maksa jaunieiem 1.50 LVL, prjiem Ls 2.50 LVL , emit re 0.50 LVL, jmaks sacensbu viet.

Dalbas maksu ldzu prskaitt uz kontu ldz mintajam pieteikans datumam nordot vrdu, uzvrdu, grupu un prstvto klubu
IK MRA-9
Re.Nr. 40002124273
HANSABANKA
LV40HABA0551015519297

Atzmans: Emit elektronisk sistma. Emit kartes re 0.50 Ls par dienu.

Apbalvoana. Vrtana. Katrai dienai ir individuls vrtjums. Katr grup apbalvo 1.-3.vietas, ja grup ir vairk par 6 cilvkiem, 1.-2.vietas, ja grup dalbnieku skaits ir 5cilvki.
Latvijas kaus tiek vrtta divu dienu summa.

Serviss: Siltas duas, bufete

Naktsmtnes: Piejras kempings, Liepenes kempings, kempings Ji, citas iespjas - www.ventspils.lv

Informcija: www.kapaok.lv, mob. +371 29104320

Uzmanbu: 1.sacensbu dien P vieglajm automainm un mikroautobusiem 100m no finia,
P autobusiem 1500m no finia.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+