OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
Kpa 2006 - sprints

KPA 2006
NOLIKUMS SPRINTAM
 STRAUPES 800 GADU SVTKU LAIK

Laiks.   
Sprints notiek 2006.gada 1.jlij plkst.18.00 Straup Starts un finis netlu no estrdes. Dalbnieku ieraans  ldz 18.00..                                                                                                                
Organiz.          
OK Kpa un Biedrba A2
Atbalsta.             GROS AUTO  un Electrolux Latvia LTD.

     


Dalbnieki.     

 • -H21E un D21E grupas start pavles distanc ar atseviu startu un 1 min.
  intervlu.
 • - Prjm grupm SV10,12,14,16,18,21,35,45,55,65 izvles distance ar kopjo startu
  apmekljot attiecgai grupai  noteiktu  KP skaitu.
 • -Uzmanbu! Viss distancs tiks pielietoti mikroorientans elementi. Dau KP
  rajon neliel attlum atradsies 4-5 KP bez numura,- jatzmjas taj ,  
  kur iekopts kart.
 • -  Sprinta rezultti netiek rinti Kpa 2006 trsdienu  kopvrtjum.

Tautas klasei(visiem interesentiem,kas grib pamint orientties) izvles distance -pastaiga bez laika kontroles(atzmans ar kompostieriem kontrolkartis)

Starta laiki18.00-19.00  Starta protokols bs apskatms 1.jlij plkst. 9.00
KP skaits izvl. 
Tiks paziots 30.jnij, tpat k distanu parametri HD21E grupm.
Distanu garumi.
1.5-3 km , plnotais uzvartju laiks 10-15 min. (publicti 30.jnij.)
Pieteikans. 
HD21E ldzam pieteikties ldz 20. jnijam(dalbnieku skaits grups ldz 30,-lielka skaita gadjum var tikt ierobeots. To valstu dalbniekiem, kuri start Kpa-2006  H21E un D21E grups, katrai valstij tiek garantta  vismaz 1 dalbnieka vieta sprint).
Prjm grupm pieteikans ldz 30.jnijam  plkst. 21.00 .
Pieteikans pie Kaspara Krklia (mob.9184203) vai pa e-pastu -   brivnieki@inbox.lv
Dalbas maksa.
HD 10, 12, 14, 16, 18 - 0,50Ls,
prjs grupas - Ls1,00                         
Tautas klasei par brvu.
Dalbnieku numuri. 

H21E un D21E grupu dalbnieki start ar speciliem numuriem,- saemami start. Prjo grupu dalbnieki start ar Kpas 2006 numuriem.
Karte. 
 
Mrogs 1 : 5000 . Aizliegts skriet pa apstdjumiem - puu dobm, dekoratviem krmiem, rododendriem utml.  Pa zlju skriet atauts. Atzmans.  
Atzmans ar EMIT. Tautas klas atzmans ar kompostieriem kontrolkartis
Finis.

Fini 2 koridori  Nr.1   H21E, D21E; Nr.2 prjm  sprinta grupm, tautas klasei
            Pdjais KP Nr. 100 , obligts visiem dalbniekiem .
            Ldzam sekot nordtajm zmm  fini.
Apbalvoana
19.30  Straupes estrd.Viss grups tiek apbalvota 1.- 3.vieta           
H21E un D21E balvu fonds 200 Ls vrtb.                       
Tautas klasei suvenrs- Kpa 2006 uzlme fini.
Serviss           
Komentri par sacensbu norisi, dzeramais dens fini, duas sporta kompleks.
Uzmanbu dalbniekiem!    Satiksme sacensbu rajon 1. jlij no 18.00 ldz 19.30 tiks ierobeota dajiSkrienot pri ielm, Ldzam  prliecinties vai netuvojas transporta ldzeklis!
                                  Dalbnieki pai atbild par savu drobu.
Straupes svtku programma.
1.jlij Straupes estrd plkst.20.00 koncerts ar Mras Zltes, Zigfrda Muktupvela, Kristnes Zadovskas un Ja Lsna piedalanos. Plkst.22.00  ballte- muzics grupas Lauku muzikanti un Apvedce.ajos paskumos ieeja par brvu.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+