OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 20. aprīlis
„Carnikavas kausi” un „Kāpas kausi” 2012

Aivara Prošenkova piemiņas kausa izcīņa


REZULTĀTI
POSMU LAIKI
GRAFIKI

1. Mērķis
1.1. Attīstīt tradīciju, ik gadu sarīkot šīs sacensības, popularizējot aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu orientējoties gan Carnikavas novada, gan tā viesu vidū;
1.2. dot iespēju sacensību dalībniekiem nostiprināt un paaugstināt meistarību orientēšanās sportā;
1.3. paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus, piesaistīt orientēšanās sportam  jaunus dalībniekus, atbalstītājus un skatītājus;
1.4. noskaidrot spēcīgākos orientieristus dažādās distancēs un vecuma grupās gan kopvērtējumā un  OK „Kāpa” biedru vidū (atsevišķš vērtējums);
1.5. Carnikavas novada sportiskā tēla veidošana un attīstīšana.

2. Organizatori un vadība
2.1.Sacensības organizē Carnikavas dome sadarbībā ar Orientēšanās klubu „Kāpa”, atbalstītājiem un partneriem;
2.2 sacensības vada galvenais tiesnesis Tamāra Kosmačeva. Tālr.29104320;
2.3.galvenais tiesnesis vienpersonīgi izšķir visus iesniegtos strīdus un protestus, kurus jāiesniedz rakstiski un ne vēlāk kā 10 minūtes pēc sacensību neoficiālo rezultātu publiskošanas brīža.

3. Vieta un laiks
3.1. Sacensības notiek sestdien, 2012.gada 1.septembrī, Carnikavas novada teritorijā, Garciema apkārtnē;
a
3.2.auto novietošana bezmaksas autostāvvietā pie Garciema stacijas, marķējums līdz sacensību centram 1300m.
3.3.reģistrācija sacensību vietā  no 10.30 līdz 11.30.  Starts 12.00. Apbalvošana 14.00.                       

4.Kartes
4.1. Kartes mērogs grupām 1:10000, grupām SV70 un SV75-  1:7500.Augstumlīknes ik pēc 2,5m.
4.2. Kartes autori Paulis Bričonoks, Indulis Peilāns.

5. Sacensību dalībnieki, vecuma grupas un distances
5.1. Sacensībās var piedalīties gan Carnikavas novada iedzīvotāji, gan citu
reģionu iedzīvotāji atbilstoši distancēm un vecuma grupām.
5.2. Dalībnieku grupas, distanču parametri:
Visām grupām vidējā distance, izņemot: grupām V21E, S21E, V21A, S21A- saīsināta garā distance)

S8 1.2km 4KP V8 1.2km 4KP
S10 1.2km 6KP V10 1.2km 6KP
S12 2.4km 8KP V12 2.4km 8KP
S14  3.1km 10KP V14 4.6km 14KP
S16 4.9km 15KP V16 6.9km 16KP
S18 5.5km 14KP V18 9.0km 22KP
S20 6.9km 16KP V20 10.3km 26KP
S21E 8.4km 21KP V21E 13.4km 30KP
S21A 4.6km 14KP V21A 10.3km 26KP
S35 5.5km 14KP V35 10.3km 26KP
S40 4.9km 15KP V40 9.0km 22KP
S45 4.9km 15KP V45 8.4km 21KP
S50 4.9km 15KP V50 7.6km 18KP
S55 4.4km 13KP V55 7.6km 18KP
S60 4.4km 13KP V60 6.9km 16KP
S65 4.4km 13KP V65 5.5km 14KP
S70 3.5km 10KP V70 4.9km 15KP
S75 3.5km 10KP V75 3.5km 10KP
OPEN1 7.3km 18KP
OPEN2 3.7km 12KP

6. Pieteikšanās
6.1. Dalībnieki piesakās elektroniski  līdz 29.08.2012. plkst. 24.00 www.kapaok.lv. Pieteikumos noteikti uzrādīt savu Emit kartes numuru;

ONLINE pieteikšanās
pieteikto dalibnieku SARAKSTS

6.2. pieteikties varēs arī sacensību dienā starta vietā no plkst. 10.30- 11.30 tikai vakantajās vietās par 50% paaugstinātu dalības maksu;
6.3. internetā pieteiktajiem dalībniekiem jāreģistrējas sacensību vietā  no 10.30.

7. Sacensību kārtība
7.1  Pieteikšanās un reģistrēšanās sacensību vietā 10.30-11.30;
7.2. starts 12.00;
7.3. priekšstarts 2 minūtes pirms starta;
7.4. kontrolpunktu leģendas uzdrukātas uz kartes,  papildus leģendas saņemamas starta koridorā;
7.5. sacensību apbalvošana plānota 14.00.

8.Atzīmēšanās
8.1. Ar  elektroniskajām kartēm EMIT;
8.2. Emit īre  0.50 Ls (nodrošina OK „Kāpa”)

9. Izdevumi un norēķini
7.1. SV    9.1. Dalības maksas:
SV 8-10                      1.00 Ls
 SV 12-18                   2.00 Ls
 SV 20, SV60 un vec. 2.50 Ls
 SV 21-55                   3.00 Ls
 9.2. Carnikavas iedzīvotājiem jauniešu grupās dalība sacensībās bez maksas, pieaugušo grupās ar 50% atlaidi;
 9.3. izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā Carnikavas novada dome sadarbībā ar atbalstītājiem un sponsoriem;
 9.4. izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās apmaksā paši dalībnieki;
 9.5. dalības maksa jāsamaksā līdz starta brīdim sacensību sekretariātā:

10. Rezultātu noteikšana
10.1. Rezultāti tiek noteikti katrā dalībnieku grupā atsevišķi;
10.2. Tehniskie neoficiālie rezultāti tiek publicēti sacensību vietā cik vien ātri iespējams pēc katras sacensību distances finiša.

11. Apbalvošana
11.1.Apbalvo 1.-3.vietu ieguvējus visās vecumu grupās;
11.2. OK „Kāpa” biedri izcīna ceļojošos kausus pa vecuma grupām;
11.3. V50 grupā tiek izcīnīts Aivara Prošenkova piemiņas ceļojošais kauss, ko dāvā un pasniedz OK „Kāpa”.

12. Informācija par sacensībām
12.1.Informācija par sacensībām - tālr.nr.: Tamāra 29104320, Indulis 29494087;
12.2. elektroniski pieteikušos dalībnieku saraksts un rezultāti būs pieejami www.sports.carnikava.lv. un www.kapaok.lv;
12.3. sacensību rezultāti tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Carnikavas novada vēstis”.

13. Īpašie noteikumi
13.1. Par nepilngadīgo sacensību dalībnieku veselības stāvokli un sagatavotību konkrētās distances veikšanai sacensību laikā atbildīgi ir vecāki vai pavadošās pilngadīgās personas, kuras to apliecina ar savu parakstu sekretariātā;
13.2. pilngadīgie sacensību dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli un sagatavotību konkrētās distances veikšanai;
13.3. dalībniekiem ir aizliegts atstāt atkritumus sacensību vietā;
13.4. sacensību dalībniekiem jāievēro Dabas parkā „Piejūra” noteiktā uzturēšanās kārtība.

14. Serviss
14. Sacensību centrā darbosies bufete, būs pieejama medicīniskā palīdzības un dzeramais ūdens.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+