OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Laimtes stafetes 2006

Orientans sacensbas komandm pavles distanc


Mris
Popularizt orientans sportu, sekmt sportistu meistarbas pilnveidoanos un noskaidrot labks komandas katr vecuma grup 3 etapu stafet.

Organizatori
BJC Laimte, OKKpa, finansili atbalsta Rgas domes Izgltbas, jaunatnes un sporta departaments.
Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.9104320.

Laiks. Vieta
1.maij Lilast, reistrcija ldz 10.00 trs etapu stafet, starts 11.00. Marjums no Rgas Tallinas osejas aiz Lilastes ezera Z pus.

Mrogs. Karte.
Kartes mrogs 1:7500, augstumlknes ik pc 2.5 m. Karte sagatavota 2004.gad, autori Indulis Peilns un Mris Strautnieks

Pieteikans
Ldz 24.aprlim 3 etapu stafetei
Pieteikts komandas
e-pasts osi@one.lv (grupa, vrds, uzvrds, klubs, emit Nr).

Grupas
S 12, 14, 16, 18, 21, >120, >145, >170;
V 12, 14, 16, 18, 21, >120, >145, >170.
Pieteikum (brniem un jaunieiem) jbt rsta, trenera vai vecku parakstam, kas apliecina dalbnieka veselbas atbilstbu sacensbm.
Pieauguie savu veselbas atbilstbu sacensbm apstiprina ar savu persongo parakstu.

Distanu parametri
S12 1.7km    - 7KP      V12 1.7km    - 7KP
S14 3.1km-3.2km-  12KP      V14 4.2km -4.3km - 13 KP 
S16 4.2km-4.3km-  13KP      V16 4.9km-5.0km- 14KP
S18 4.2km-4.2km-  13KP      V18 5.8km-6.0km- 19KP
S21 5.8km-6.0km-  19KP      V21 6.9km-7.0km- 19KP
S120 4.9km-5.0km-  14KP      V120 5.8km-6.0km- 19KP
S145 4.2km-4.3km-  13KP      V145 4.9km-5.0km- 14KP
S170 3.1km-3.2km-  12KP      V170 4.2km-4.3km- 13KP

Pielietota izkliedes sistma, izemot grupas S12 un V12.
3.etap pc skattju KP izkliedes nav.

Atzmans
Emit elektronisk sistma, emit re Ls 0.50


Dalbas maksa
V, S 12, 14, 16, 18 - 4 Ls iesk. O-nodokli
V, S 21,>120,>145,>170 7,50 Ls iesk. O-nodokli
Piesakoties pc 24.04. dalbas maksa paaugstinta.
Dalbas maksu krto kluba prstvis.
Ja komanda nav ieradusies uz sacensbm, sacensbu organizatoriem japmaks 50% no dalbas maksas tuvkajs sacensbs.

Apbalvoana
Apbalvo ar diplomiem 1.-3.vietas, ar balvm 1 vietu ja grup 3 komandas, 1-2 vietas ja grup 4 komandas, 1-3vietas ja grup 6 komandas.

Serviss Fini tja.

Informcija
T.Kosmaeva 9104320.Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+