OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 17. novembris
Laimītes kauss 2011

Untitled Document

I. Mērķis un uzdevums

Popularizēt orientēšanās sportu Rīgas vispārējās izglītības iestādēs.
Noskaidrot labākās komandas starp izglītības iestāžu klašu grupām.

II. Organizatori

Bērnu un jauniešu centrs ”Laimīte”, OK ”Kāpa”, Latvijas orientēšanās federācija sadarbībā ar Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvali. Sacensību galvenais tiesnesis Tamāra Kosmačeva.

III. Laiks, vieta

2011. gada 28. aprīlī plkst. 15.00 Dzegužkalnā pie estrādes. Reģistrēšanās sekretariātā, elektronisko Emit karšu saņemšana no plkst. 14.00 līdz plkst. 14.40. Elektroniskās kartes saņem izglītības iestādes komandas pārstāvis pret parakstu.

IV. Dalībnieki

Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu audzēkņu komandas (turpmāk – dalībnieki) šādās grupās:
1. grupa 2. - 3. klase;
 2. grupa 4. - 5. klase;  
3. grupa 6. - 7. klase;  
4. grupa 8. - 9. klase
;  
5. grupa 10. - 12. klase.

Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem no vienas izglītības iestādes, vismaz vienai jābūt meitenei.

V. Pieteikšanās, dalības maksa

Iepriekšējā pieteikšanas elektroniski aizpildot līdz 2011. gada 26. aprīlim plkst. 24.00 anketu http://www.kapaok.lv ;
Pieteikuma anketa
Pieteikto komandu saraksts
dalība sacensībās ir bez maksas, aizpildot anketu pēc 26. aprīļa, dalības maksa Ls 1.00 no dalībnieka, pārskaitot uz kontu:

Nodibinājums „Laimītes atbalsta fonds”
Reģistrācijas numurs: 40008147015
Adrese:Patversmes iela 24-1
Banka: AS Swedbank
Konts Nr.: LV52HABA0551026527223
vai samaksājot sacensību dienā.

VI. Sacensību norise

Pirms starta dalībnieki drīkst atrasties tikai sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.

Starts grupām šādos laikos:

Plkst.

grupas

KP

15.00

1. grupa 2. - 3. klase

8 KP

15.10

2. grupa 4. - 5. klase

10 KP

15.20

3. grupa 6. - 7. klase

15 KP

15.30

4. grupa 8. - 9. klase

15 KP

15.40

5. grupa 10. - 12. klase

20 KP


Komandas noteiktā laikā ieņem vietu pie starta līnijas, kur kartam dalībniekam izsniedz kartes.
Komandas dalībnieki savā starpā vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalībnieks apmeklēs.
Dalībnieki drīkst skriet kopā un atsevišķi.
Atdzīmējoties pēdējā kontrolpunktā, komandas dalībnieki finišē rokās sadevušies.

VII. Apvidus

Dzegužkalna parka teritorija ar asfaltētu celiņu labirintiem paugurainā apvidū.
Papildus informācija par distancēm un izlozes secību tiks publicēta www.kapaok.lv

VIII. Uzvarētāju noteikšana

Uzvar komanda, kuras distancē pavadītais laiks ir vismazākais un atrasts noteikts kontrolpunktu skaits.
Sacensību rezultātus apkopos Kārlis Osis lvkaos@inbox.lv  .

IX. Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un balvām pēc sacensībām plkst. 17.30.

X. Citi noteikumi

Dalībnieki distances kontrolpunktos izmantos LOF apstiprinātu elektronisko Emit atzīmēšanās sistēmu.
Atbildību par dalībnieku veselību līdz 18 gadiem uzņemas viņu vecāki / aizbildņi / treneri / komandas pārstāvis, pēc 18 gadiem par savu veselību dalībnieki atbild paši.
Izglītības iestāde, kuru pārstāv dalībnieki, saskaņā ar 2009. gada 24. novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.9. punktu, nosaka atbildīgo personu par sabiedrībā pieņemto uzvedības normu ievērošanu, kā arī drošības un veselības saglabāšanu ceļā uz sacensībām un sacensību laikā.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+