OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 20. aprīlis
“Laimītes kauss - 2013” - nolikums

I. Mērķis un uzdevums
Popularizēt orientēšanās sportu Rīgas vispārējās izglītības iestādēs.
Noskaidrot labākās komandas starp izglītības iestāžu klašu grupām.

II. Organizatori
Bērnu un jauniešu centrs ”Laimīte”, OK ”Kāpa”, IK „Māra 9” sadarbībā ar Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un Latvijas Orientēšanās federāciju. Sacensību galvenais tiesnesis Tamāra Kosmačeva.

III. Laiks, vieta
2013. gada 25. aprīlī plkst. 16.00 Sarkandaugavas ielā 24.. Reģistrēšanās sekretariātā, elektronisko karšu saņemšana no plkst. 15.00 līdz plkst. 15.40. Elektroniskās kartes saņem izglītības iestādes komandas pārstāvis pret parakstu.

IV. Dalībnieki
Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu audzēkņu komandas (turpmāk – dalībnieki) šādās grupās:

    1.  1. grupa 2. - 3. klase;
    2.  2. grupa 4. - 5. klase;
    3.  3. grupa 6. - 7. klase;
    4.  4. grupa 8. - 9. klase;
    5.  5. grupa 10. - 12. klase.

Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem no vienas izglītības iestādes, vismaz vienai jābūt meitenei.

V. Pieteikšanās, dalības maksa
Iepriekšējā pieteikšanas elektroniski aizpildot līdz 2013. gada 23. aprīlim plkst. 24.00 anketu

Pieteikuma forma
Pieteiktās komandas

; dalība sacensībās ir bez maksas, aizpildot anketu pēc 23.aprīļa, dalības maksa Ls 1.00 no dalībnieka, pārskaitot uz kontu:

IK „MĀRA-9”
Reģistrācijas numurs: 40002124273
Adrese: O.Vācieša ielā 24, Carnikava
Banka: AS Swedbank, kods HABA LV22
Konts Nr.: LV40HABA0551015519297     vai samaksājot sacensību dienā.

VI. Sacensību norise
Pirms starta dalībnieki drīkst atrasties tikai sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.
Starts grupām šādos laikos:

Plkst.

grupas

KP

16.00

1. grupa 2. - 3. klase

8 KP

16.10

2. grupa 4. - 5. klase

10 KP

16.20

3. grupa 6. - 7. klase

15 KP

16.30

4. grupa 8. - 9. klase

15 KP

16.40

5. grupa 10. - 12. klase

20 KP


Komandas noteiktā laikā ieņem vietu pie starta līnijas, kur katram dalībniekam izsniedz kartes.
Komandas dalībnieki savā starpā vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalībnieks apmeklēs.
Dalībnieki drīkst skriet kopā un atsevišķi.
Atzīmējoties pēdējā kontrolpunktā, komandas dalībnieki finišē rokās sadevušies.

VII. Apvidus
BJC „Laimīte” apkārtnes teritorija ar asfaltētu celiņu labirintiem, apkārtnes teritorijas ēkām un tuvumā esošajiem skvēriem.
Papildus informācija par distancēm un izlozes secību tiks publicēta www.kapaok.lv

VIII. Uzvarētāju noteikšana
Uzvar komanda, kuras distancē pavadītais laiks ir vismazākais un atrasts noteikts kontrolpunktu skaits.
Sacensību rezultātus apkopos Mārcis Luksevics un Kārlis Osis lvkaos@inbox.lv

IX. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un balvām uzreiz pēc sacensībām.ap plkst. 17.30.

X. Citi noteikumi
Dalībnieki distances kontrolpunktos izmantos LOF apstiprinātu elektronisko Emit atzīmēšanās sistēmu.
Atbildību par dalībnieku veselību līdz 18 gadiem uzņemas viņu vecāki / aizbildņi / treneri / komandas pārstāvis, pēc 18 gadiem par savu veselību dalībnieki atbild paši.

Izglītības iestāde, kuru pārstāv dalībnieki, saskaņā ar 2009. gada 24. novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.9. punktu, nosaka atbildīgo personu par sabiedrībā pieņemto uzvedības normu ievērošanu, kā arī drošības un veselības saglabāšanu ceļā uz sacensībām un sacensību laikāContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+