OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Laimtes kauss 2007

Mris: Popularizt orientans sportu izvles distanc, sekmt sportistu meistarbas pilnveidoanos un noskaidrot labkos orientieristus katr vecuma grup.

Organizatori: BJCLaimte sadarbb ar OKKpa un Rgas domes Izgltbas, jaunatnes un sporta departamenta finansilu atbalstu.
Galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.mob. 29104320

Vieta. Laiks.
St.Gauja, 21.aprlis. Starts kopjs 12.00
Reistrcija ldz 11.30.
Pieteikans ldz 18.aprlim pa e-pastu tamara.k@gusts.lv

Grupas.Distances.
SV10,12,14,16,18,
SV21A,SV21C,40,50,60
Dalbnieki pai atbild par savu veselbas stvokli.
Par brnu veselbas stvokli atbild vecki, treneri vai personas, kuras brnus pavada.

Mrogs. Apvidus.
Mrogs 1:10 000.
Viegli skrienams prieu mes Piejras dabas park ar interesantu, saretu kpu reljefu.

Informcija dalbniekiem.
Izvles distance. Katrai grupai jatrod noteikts kontrolpunktu skaits.
SV10,12, S14, S60-10kp
V14,S16,S21C,S50,V60- 15kp
V16,S18, V21C, S21A,V50, S40-20kp
V21A, V40,V18,-30kp
Atzmans kontrolkartis attiecgaj rti (KP numurs me atbilst kontrokartias nr.rtiai).
Kontrollaiks 1 stunda.
Par katru prtrto minti tiek zaudts viens kontrolpunkts.
Uzvar dalbnieks, kur kontrolpunktus atradis vistrk .

Dalbas maksa
Jaunieiem dalbas maksa 1.00 Ls, pieauguajiem 2.00Ls, ja dalbnieki piesaks pc 18.apra, dalbas maksa jaunieiem 1.50, pieauguajiem 2.50Ls

Apbalvoana
Apbalvoana plnota 14.00 , pc rezulttu apstrdes.
Apbalvo ar balvm 1 vietu ja grup 3 dalbnieki, 1-2 vietas ja grup 4 dalbnieki, 1-3vietas ja grup 5 dalbnieki.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+