OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Laimtes sprints Zoodrz

Mris: Popularizt orientšans sportu  Rgas pilstas skols.
Noskaidrot labks komandas starp skolm pa klašu grupm.
Iepazties ar Rgas Zoodrzu.

Organizatori: BJC ”Laimte”  ar  Rgas domes Izgltbas, jaunatnes un sporta departamenta finansilu atbalstu.
Orientšans klubs „Kpa”, IK „Mra 9”.
Galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.mob. 29104320

Atbalsta: RP SIA "Rgas Nacionlais zooloiskais drzs"

Laiks.Vieta: 2009.gada 15.oktobr. Starts 16.00
RP SIA "Rgas Nacionlais zooloiskais drzs" Mea pr. 1.
Ierašans ldz 15.30: informcija, elektronisko atzmšans karšu izsniegšana skolas prstvim  pret parakstu.

Dalbnieki: Rgas pilstas skolu un interešu izgltbas iestu audzku komandas

  1. grupa 2.-3.klase
  2. grupa  4.-5.klase
  3. grupa  6.-7.klase
  4. grupa  8.-9.klase
  5. grupa 10.-12.klase

Komandas sastv jbt  3 cilvkiem no vienas mcbu iestdes, vismaz vienai jbt meitenei.

Pieteikšans: Pieteikšans ldz 2009.gada 12.oktobrim  pa e-pastu tamara.k@gusts.lv
Veidlapa pielikum.

Norise: Ierašans 15.oktobr  ldz 15.30:
Skolas prstvis  pret parakstu saem informciju un elektronisks atzmšans kartes.
Komandai izsniedz 3 kartes ar  20 kontrolpunktiem 5 mintes pirms starta .
Komanda kop dodas Starta koridor - „nodzš”   un „aktiviz” elektronisks
kartes . Ja tas netiek veikts, tad  rezultts netiek komandai ieskaitts.
Starts tiek dots vienai grupai vienlaicgi.
Katrai  grupai  jatrod noteikts kontrolpunktu skaits. Informcija 15.oktobr.
 Pdj kontrolpunkt ar Nr.20 komanda sapulcjas un atzmjas kop,  finiš sadevušies roks, atzmjas finiš  un nodod elektronisko karti.
Uzvar t komanda, kura pirm šrso finiša lniju un kurai ir noteikts kontrolpunktu  skaits ar pareizm atzmm.

Dalbas maksa: Skolniem dalbas maksa 2.00Ls - ieejas bietes cena Rgas Zooloiskaj Drz 15.oktobr.
Visi sacensbu dalbnieki pc starta saem vl vienu ieejas bieti Rgas Zooloiskaj Drz bez maksas, kuras derguma termiš ir 31.12.2009.

Apbalvošana: Apbalvošana plnota ap 17.30 , pc rezulttu apstrdes. Katr grup 1.-3.vietu uzvartji saem balvas un diplomus.Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+