OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Latvijas 2006.gada empionts orientans sport vidj distanc un stafet


NOLIKUMS

Apstiprints LOF valdes sd
2006.gada 10.jlij.

TEHNISK INFORMCIJA

Vieta un laiks: Sacensbu centrs Berntu sporta un atptas bz.

Sestdiena 9. septembris

No 11.00 - reistrcija Berntu sporta un atptas bz "Draudzba"
13. 15 - SACENSBU ATKLANA
no 14.00 - Starts VIDJ DISTANC
17.00 - vidjs distances apbalvoana
ldz 17.00 - pieteikumu iesniegana stafetei
18.00 - komandu prstvju sanksme

Svtdiena 10. septembris

Ldz 10.00 izmaias stafetm
10.00 numuru saemana
11.00-11.10 STARTS PA GRUPM
14.00 Apbalvoana, sacensbu noslgums.

Apbalvoana: medaas 1-3 vietm.

Rkotji: OK Kpa , LOF

Distances: Indulis Peilns un Mris Strautnieks

Vidj distanc:
S21E- 4,2km	21 KP		V21E-	6,5km 28 KP
S20-	4,0km	19 KP		V20-	5,8km 22 KP
S21A-	3,4km	16 KP		V21A	4,9km 21 KP
S12-	1,9km	 7 KP		V12-	1,9km	 8KP
S14-	2,0km	 9 KP		V14-	2,6km	12 KP
S16-	2,7km	12 KP		V16-	3,2km	12 KP
S18-	3,4km	14 KP		V18-	4,2km	18 KP
S35-	3,4km	15 KP		V35-	5,2km	24 KP
S40-	3,2km	13 KP		V40-	4,8km	19 KP
S45-	3,9km	12 KP		V45-	4,4km	22 KP
S50-	2,9km	13 KP		V50-	4,3km	20 KP
S55-	2,9km	13 KP		V55-	4,4km	22 KP
S60-	2,6km	13 KP		V60-	3,8km	19 KP
S65-	2,5km	11 KP		V65-	3,0km	15 KP
S70-	2,5km	11 KP		V70-	3,0km	15 KP

  Stafet:
S12		1,9 km		8 KP		(bez izkliedes)
S14		2,9 km		10 KP    
S16		3,8 km		14 KP   
S18		4,5 km		15 KP    
S120		4,5 km		15 KP	
S145		4,5 km 		15 KP		
S170		3,8 km		14 KP	 
S195		3,0 km		11 KP  

V12		1,9 km		8 KP 		(bez izkliedes)	 
V14		3,8 km		14 KP	 
V16		5,4 km		17 KP	
V18		6,4 km		19 KP	  	
V120		6,4 km		19 KP	 
V145		5,4 km		17 KP 
V170		4,5 km		15 KP 
V195		3,0 km		11 KP

S21 		5,4 km		17 KP		1.un 3. etaps
   		4,5 km		14 KP		2.etaps 

SV21 		8,3 km		23 KP		1.un 3. etaps 
   		7,6 km		21 KP		2.etaps  

Kartes: Sagatavotas 2005.gad.Karu mrogs 1:10000, veternu grupm SV45 un veckm, k ar stafeu grupm SV120, SV145, SV170, SV195 - 1:7500, augstumlknes ik pc 2.5m

Pieteikans:
Pieteikans un dalbas maksa jnokrto ldz 3.septembrim.
Pieteikans Stafetm un Vidjai distancei,
Pieteikto dalbnieku saraksts Stafetm un STARTA PROTOKOLS Vidjai distancei,
pa pastu :Indulim Peilnam, Kalnu 15, LV 2160, Saulkrasti.
OK Kpa re.nr. 40008021994
Rgas rajons, Carnikava,
Jras iela 4, LV-2163.
Norinu konts BTB Baltic Trust Bank, Saulkrastu fil.,Carnikavas
NG, konts LV31BATR0051J01712800 , kods BATRLV2X

Dalbnieki: Dalba vidj distanc-bez ierobeojumiem, tomr vietas iegst un Latvijas empionu titulus izcna tikai Latvijas orientieristu datu bz(ODB) reistrtie dalbnieki pc stvoka uz pieteikumu pieemanas termiu-3.septembri .Stafet vietas un Latvijas empionu titulus izcna tikai LOF klubu komandas, kas nokrtojuas LOF biedru maksas , kuru dalbnieki prstv vienu klubu un kuri reistrjuies ODB pie attiecg kluba. rpus konkursa atauts piedalties ar sastdtm un nepilnm komandm.

Dalbnieku grupas:
VIDJ DIST. SV-12, SV-14, SV-16, SV-18, SV-20, SV-21E, SV21A, SV-35, SV-40, SV-45, SV-50, SV-55, SV-60, SV-65, SV-70, SV-75

STAFETE. SV-12, SV-14, SV-16, SV-18, SV-21-3 etapi
SV-120 -3 etapi(71.g.dz. un vec.)
SV-145 -3 etapi(71.g.dz..un vec.)
SV- 170- 3 etapi(71.g.dz. un vec.)
SV- 195 3 etapi(71.g.dz. un vec.)

Par savu veselbas stvokli atbild dalbnieks pats!!!

Dalbas maksa:
VIDJ DIST.
SV 12, SV 14 1.50 Ls
SV 16, SV 18, SV 60 un vec.- 2.50 Ls
prjm grupm - 3.50 Ls
STAFET.
SV 12, SV14 3.00 Ls/komanda
SV 16, SV18, SV170, SV195 5.00 Ls/komanda
Prjm grupm 7.00 Ls/komanda

Atzmans: Ar EMIT.Emit re 0.50 Ls par dienu.

Apmeans iespjas: Berntu nometn " Draudzba". Japiesaks,zvanot Skaidrtei pa telefonu 29478667.
cenas no 4,70 Ls -6,40 Ls par gultas vietu diennakt
0,50 Ls par vietu uz grdas ( vietu skaits ierobeots)

dinana: Iespjams pastt dinanu Berntu nometn par 4,50 Ls (brokastis, pusdienas, vakarias)
Ldz 1.septembrim pieteikt persongi Marim Blodonam 2984110

Aizliegtie rajoni pirms empionta: Kartes Bernti Z, Bernti D, upu kpa

Serviss: duas Berntu sporta un atptas bz

Informcija: tel. 9494087, 7951011 - Indulis Peilns indulis@kapa.lv
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+