OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Latvijas 2010.gada empionts orientans sport vidj distanc un stafet

Vidj distance - starta PROTOKOLS
Stafete - pieteikto dalbnieku SARAKSTS

Rkotji: LOF, OK Kpa

Atbalsta: NBS , VIKA WOOD, FAZER 

Vieta un laiks: 2010.gada 4. un 5.septembr Irben

Sacensbu programma:  

4.septembris vidj distance   Irbene (marjums no Ventspils –Kolkas šosejas)
Attlumi:  no P  vieglajm automašnm ldz finišam (sac.centram)-    100m
                 no P autobusiem ldz finišam(sac. centram)        -               200m
                 no finiša ldz startam                      -                                 2500m !!!
                                                                                       (sarkani-balts marjums)
Dalbnieku numuri  atradsies starta zon.
Pc ilgstošiem lietiem purvi prsvar oti slapji, Irbes upe  prpldusi.
Dalbniekiem uzcelts pontontilts pr Irbes upi(platums 1.70m), pa kuru notiks prvietošans(uz startu vai distanc) abos virzienos.
Ldzam ievrot nordjumu zmes!
Me izvietoti daudzi KP ar ldzgm leendm, bet neatrodas tuvk par 60m viens no otra.
Kontrollaiks 90 mintes 
Bstams vietas :neprejamie purvi.

5.septembris  stafete   Irbene
Attlums no P ldz  sacensbu centram   ldz 100m
Precizta programma
Ldz plkst. 10.00 vrdisko pieteikumu izmaiu pieemšana finiša rajon
                  10.45 stafetes maias demonstršana
                  11.00 starts grupm   V21,  S21,  S16,   V18
                  11.05  starts grupm  V120,  S145,  S170,  S120,  V14,  V16,  S12
                  11.10  starts  grupm  S195,  V145,  S18,  V12,   S14,   V170,  V195
                  14.00 apbalvošana

Uzmanbu! Starta zon ir 2  starta „K” punkti, grupm S12, V12, S14, V14  -  „K” Nr 2, prjm „K” Nr 1.

Pirmajiem etapiem(tpat k visiem prjiem tlt pc starta pa pontontiltu jšrso Irbes upe.
Organizatori ldz bt piekljgiem vienam pret otru un uz tilta neapdzt starta laik.
Pretkustb lgums ievrot labs puses prvietošanos - (skriet pa labo pusi).
Izkliedes sistma pielietota viss grups. 3.etap  pc skattju KP izkliedes nav.
Skattju KP vism grupm,

Pc skattju KP ldz finišam       V12 ,  S12, V14, S14  -   200m
                                                        V21 -  2600m  
                                                        Prjm grupm 300-1000m
Kontrollaiks    240 mintes.

Bstams vietas. Dab daudz dada veida dzelodršu ogu palieku, betona palieku,  raktas  bedres
            
                                                                                      

Kartes:              
Sagatavotas 2008.gad. Leonds Malankovs
2010.gad  Indulis  Peilns
Karšu mrogs 1:10000 .   h-2.5m

Apvidus:
Prieu mei ar detam bagtu kpu reljefu. Purvi ar dadu mitruma pakpi.
Daa no teritorijas- smilšains vecais armijas poligons
Caurskrienamba laba un vidja. Bstams vietas-neprejams purvs,   armijas dau paliekas- dzelodrtis, betoni utt.
Vietm sastopamas ar ntres.
                         
Distances:        
Indulis Peilns
                      
Pieteikšans:     
Pieteikšans  ldz 30.augustam online


Vidj distance - pieteikto dalbnieku SARAKSTS
Stafete - pieteikto dalbnieku SARAKSTS
                                              
Dalbnieki:          
Vidj distanc
-bez ierobeojumiem, tomr vietas iegst un Latvijas  empionu titulus izcna tikai Latvijas orientieristu datu bz (ODB) reistrtie dalbnieki pc stvoka uz pieteikumu pieemšanas termiu-30.augustu 2010.g.

Stafetes
Sacensbs drkst piedalties ar jaukts un nepilns komandas, tomr Latvijas empionu titulus (medaas) izcna tikai LOF klubu komandas, kuru dalbnieki ir reistrjušies Latvijas orientieristu datu bz (ODB). Izmums ir S195, V195 un veckas grupas, kurs Latvijas empionu titulus var izcnt ar jaukts komandas, kuru dalbnieki ir reistrjušies ODB.

Dalbnieku grupas un precizetie (29.08) distanu parametri:
Vidj distance: 

S12   2,2km  8KP        V12  2,6km  13KP
S14   2,6km 13KP        V14  2,7km  11KP  
S16   3,3km 12KP        V16  4,1km  12KP
S18   3,5km 11KP        V18  4,7km  15KP
S20   3,9km 14KP        V20  5,1km  17KP
S21E  4,9km 17KP        V21E  6,5km  22KP  
S21A  4,6km 15KP        V21A  5,9km  17KP  
S21B  4,0km 14KP        V21B  4,9km  14KP
S35   4,2km 15KP        V35  5,3km  19KP
S40   4,2km 15KP        V40  5,3km  19KP
S45   3,9km 14KP        V45  5,1km  17KP
S50   3,8km 14KP        V50  4,9km  17KP
S55   3,8km 14KP        V55  4,6km  15KP 
S60   3,5km 11KP        V60  4,6km  15KP 
S65   3,5km 11KP        V65  4,2km  15KP
S70   3,0km 10KP        V70  3,5km  11KP
S75   3,0km 10KP        V75  3,5km  11KP
S80   2,6km  9KP        V80  2,6km  9KP
 
Stafete
S21  5.0 km 17 KP 
V21  8.5 km 24KP
S12  2,0 km 7KP
V12  2.5 km 9KP
S14  3.1 km 12KP
V14  3.3 km 12KP 
S16  4.1 km 10KP
V16  5.0 km 17KP
S18  5.0 km 17KP
V18  5.5 km 15KP
S120 4.5 km 15KP 
V120 5.5 km 15KP
S145 4.1 km 10KP
V145 5.0 km 17KP 
S170 3.3 km 10KP
V170 4.1 km 10KP
S195 2.7 km 9KP
V195 3.3 km 10KP 

Par savu veselbas stvokli atbild dalbnieks pats!!!

Dalbas maksa: 
vidj distanc      
SV 12, SV 14 –                          2.00 Ls
SV 16, SV 18, SV 60 un vec.-   3.00 Ls 
prjm grupm-                        5.00 Ls

stafet                  
SV 12, 14                                    6.00 Ls par komandu
SV 16, 18, SV 195                      9.00 Ls par komandu
prjm grupm                        12.00 Ls par komandu

OK Kpa re.nr. 40008021994 
Juridisk adrese: Rgas rajons, Carnikava, Jras iela 4, LV-2163
Norinu rekvizti: A/S GE MONEY BANK, Saulkrastu fil.,     
konts   LV31BATR0051J01712800 ,  
kods: BATRLV2X         
           
Apbalvošana: 
Godalgoto vietu ieguvji katr grup saem  empionta medau.
izemot grupas SV21A,SV21B, kuras saem diplomus

Atzmšans:    
ar EMIT. Emit re 0.50 Ls par dienu

Apmešans iespjas: 
Ventspils Piejras kempings, Liepenes kempings, kempings „Ji”, kempings Miebka                                                                                                                     
Aizliegtais rajons pirms empionta: Irbene,  karte  Nr. 896

Serviss:        
siltas dušas finiša rajonos, bufete

Informcija: 
tel. 29494087, 67951011 - Indulis Peilns indulis@kapa.lv
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+