OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Latvijas empionts 2010 - 4. bietens

4.septembris vidj distance   Irbene (marjums no Ventspils –Kolkas šosejas)
Attlumi:  no P  vieglajm automašnm ldz finišam (sac.centram)-    100m
                 no P autobusiem ldz finišam(sac. centram)        -               200m
                 no finiša ldz startam                      -                                 2500m !!!
                                                                                       (sarkani-balts marjums)
Dalbnieku numuri  atradsies starta zon.
Pc ilgstošiem lietiem purvi prsvar oti slapji, Irbes upe  prpldusi.
Dalbniekiem uzcelts pontontilts pr Irbes upi(platums 1.70m), pa kuru notiks prvietošans(uz startu vai distanc) abos virzienos.
Ldzam ievrot nordjumu zmes!
Me izvietoti daudzi KP ar ldzgm leendm, bet neatrodas tuvk par 60m viens no otra.
Kontrollaiks 90 mintes 
Bstams vietas – neprejamie purvi.                                                                                                                        

5.septembris  stafete   Irbene
Attlums no P ldz  sacensbu centram   ldz 100m
Precizta programma
Ldz plkst. 10.00 vrdisko pieteikumu izmaiu pieemšana finiša rajon
                  10.45 stafetes maias demonstršana
                  11.00 starts grupm   V21,  S21,  S16,   V18
                  11.05  starts grupm  V120,  S145,  S170,  S120,  V14,  V16,  S12
                  11.10  starts  grupm  S195,  V145,  S18,  V12,   S14,   V170,  V195
                  14.00 apbalvošana

Uzmanbu! Starta zon ir 2  starta „K” punkti, grupm S12, V12, S14, V14  -  „K” Nr 2, prjm „K” Nr 1.

Pirmajiem etapiem(tpat k visiem prjiem tlt pc starta pa pontontiltu jšrso Irbes upe.
Organizatori ldz bt piekljgiem vienam pret otru un uz tilta neapdzt starta laik.
Pretkustb lgums ievrot labs puses prvietošanos - (skriet pa labo pusi).
Izkliedes sistma pielietota viss grups. 3.etap  pc skattju KP izkliedes nav.
Skattju KP vism grupm,

Pc skattju KP ldz finišam       V12 ,  S12, V14, S14  -   200m
                                                        V21 -  2600m  
                                                        Prjm grupm 300-1000m
Kontrollaiks    240 mintes.

Bstams vietas. Dab daudz dada veida dzelodršu ogu palieku, betona palieku,  raktas  bedres


Skatt lielku karti
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+