OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 20. aprīlis
Latvijas čempionāts vidējā distancē un stafetē
2015. gada 5.-6. septembris Amatciems
3. biļetens
Stafete - rezultāti
Stafete - posmu laiki

Vidējā distance - rezultāti
Vidējā distance - posmu laiki
Vidējā distance - grafiki
Vidējā distance - Routegadget

Vidējā distance - Starta protokols pa grupām
Vidējā distance - Starta protokols pa klubiem

Stafete - Pieteikto komandu saraksts

Karte - sacensību centri (JAUNS)
Distanču parametri - vidējā distance
Distanču parametri - Stafete

Sacensību rīkotāji: LOF,  OK Kāpa

Atbalsta: Amatas  novada  dome

Sacensību inspektors: Normunds Bērziņš

Sacensību programma:        

Sestdiena 5. septembris vidējā distance

Līdz  12:00 dalībnieku ierašanās un reģistrācija
12:15 sacensību atklāšana
13:00 starts vidējā distancē
17:00 apbalvošana
Līdz 18:00 stafešu komandu vārdiskie pieteikumi
Svētdiena 6. septembris stafete
Līdz 10:00 izmaiņas stafešu komandu pieteikumos
11:00 stafetes starts
15:30 stafetes apbalvošana

Dalībnieku grupas:
vidējā distance                                    stafete
S12               V12                         S12              V12
S14               V14                         S14              V14
S16               V16                         S16              V16
S18               V18                         S18              V18
S20               V20                         S21              V21
S21E            V21E                       S120            V120
S21A            V21A                       S145            V145
S35               V35                         S170            V170
S40               V40                         S195            V195
S45               V45            
S50               V50
S55               V55
S60               V60
S65               V65
S70               V70
S75               V75
S80               V80
DIR1             DIR2
Sacensību dalībnieki ar pieteikšanos sacensībās uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli. Par jauniešu veselības stāvokli ir atbildīgi tos pavadošie pieaugušie.
Ar Latvijas čempionāta medaļām apbalvo visas grupas, izņemot S21A un V21A.

Apvidus un karte:
Kartes  sagatavota  2014.gada rudenī-  2015.gada pavasarī.
 (Aizliegtie apvidi karte Nr.1093 Amatciems un karte Nr.1094 Amata)
Kartes mērogs 1:10 000 grupām,  grupām  sākot no SV60 un vecākām(stafetē SV 170 un  SV195 – 1:7500
Augstumlīknes ik pa  5  metriem.
Apvidus jauktu un skuju koku mežs ar dažādu skrienamību (no ļoti labas līdz sliktai)
Daudz dažāda mitruma purvu.
Kartē nav zīmēti skudru pūžņi un saknes, kas zemākas par 1,5 metri.
Kartes ievietotas plastikāta maisiņos.
Karšu fragmenti:  stafete                                        vidējā distance
Description: unnamed.jpgDescription: unnamed (1).jpg 

Stafete: Visām grupām distancēs  pielietota izkliedes sistēma

Pieteikšanās:     
Pieteikšanās  līdz 31.augustam online

Atzīmēšanās: Atzīmēšanās ar Sport-Ident atzīmēšanās sistēmu. SI kartes numurs jānorāda pieteikumā. SI kartes īre par dienu 1,00 eiro.

Dalības maksa:
Vidējā distance :
SV12-SV14         4.00 EUR
SV16-SV18        5.00 EUR
SV20, SV60-80  6.00 EUR
SV21-SV55         9.00 EUR
DIR 1 , DIR2        9.00 EUR

Stafete:
SV12-SV18         12.00 EUR no komandas
SV21, SV120, SV145, SV170       21.00 EUR no komandas
SV195     18.00 EUR no komandas
    

Serviss: Dušas, bufete (siltie ēdieni)

Rekvizīti:
Biedrība   Orientēšanās klubs Kāpa(OK Kāpa)
Reģ. Nr. 40008021994
Adrese:  Jūras iela  5-8, Carnikava  , LV 2163
Banka:    AS Swedbanka
Konts:  LV93HABA0551032772606
Kods:  HABALV22
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+