OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Latvijas empionts vidj distanc un stafet
2015. gada 5.-6. septembris Amatciems
3. bietens
Stafete - rezultti
Stafete - posmu laiki

Vidj distance - rezultti
Vidj distance - posmu laiki
Vidj distance - grafiki
Vidj distance - Routegadget

Vidj distance - Starta protokols pa grupm
Vidj distance - Starta protokols pa klubiem

Stafete - Pieteikto komandu saraksts

Karte - sacensbu centri (JAUNS)
Distanu parametri - vidj distance
Distanu parametri - Stafete

Sacensbu rkotji: LOF,  OK Kpa

Atbalsta: Amatas  novada  dome

Sacensbu inspektors: Normunds Brzi

Sacensbu programma:        

Sestdiena 5. septembris vidj distance

Ldz  12:00 dalbnieku ierašans un reistrcija
12:15 sacensbu atklšana
13:00 starts vidj distanc
17:00 apbalvošana
Ldz 18:00 stafešu komandu vrdiskie pieteikumi
Svtdiena 6. septembris stafete
Ldz 10:00 izmaias stafešu komandu pieteikumos
11:00 stafetes starts
15:30 stafetes apbalvošana

Dalbnieku grupas:
vidj distance                                    stafete
S12               V12                         S12              V12
S14               V14                         S14              V14
S16               V16                         S16              V16
S18               V18                         S18              V18
S20               V20                         S21              V21
S21E            V21E                       S120            V120
S21A            V21A                       S145            V145
S35               V35                         S170            V170
S40               V40                         S195            V195
S45               V45            
S50               V50
S55               V55
S60               V60
S65               V65
S70               V70
S75               V75
S80               V80
DIR1             DIR2
Sacensbu dalbnieki ar pieteikšanos sacensbs uzemas atbildbu par savu veselbas stvokli. Par jauniešu veselbas stvokli ir atbildgi tos pavadošie pieaugušie.
Ar Latvijas empionta medam apbalvo visas grupas, izemot S21A un V21A.

Apvidus un karte:
Kartes  sagatavota  2014.gada ruden-  2015.gada pavasar.
 (Aizliegtie apvidi karte Nr.1093 Amatciems un karte Nr.1094 Amata)
Kartes mrogs 1:10 000 grupm,  grupm  skot no SV60 un veckm(stafet SV 170 un  SV195 – 1:7500
Augstumlknes ik pa  5  metriem.
Apvidus jauktu un skuju koku mes ar dadu skrienambu (no oti labas ldz sliktai)
Daudz dada mitruma purvu.
Kart nav zmti skudru pi un saknes, kas zemkas par 1,5 metri.
Kartes ievietotas plastikta maisios.
Karšu fragmenti:  stafete                                        vidj distance
Description: unnamed.jpgDescription: unnamed (1).jpg 

Stafete: Vism grupm distancs  pielietota izkliedes sistma

Pieteikans:     
Pieteikans  ldz 31.augustam online

Atzmšans: Atzmšans ar Sport-Ident atzmšans sistmu. SI kartes numurs jnorda pieteikum. SI kartes re par dienu 1,00 eiro.

Dalbas maksa:
Vidj distance :
SV12-SV14         4.00 EUR
SV16-SV18        5.00 EUR
SV20, SV60-80  6.00 EUR
SV21-SV55         9.00 EUR
DIR 1 , DIR2        9.00 EUR

Stafete:
SV12-SV18         12.00 EUR no komandas
SV21, SV120, SV145, SV170       21.00 EUR no komandas
SV195     18.00 EUR no komandas
    

Serviss: Duas, bufete (siltie dieni)

Rekvizti:
Biedrba   Orientšans klubs Kpa(OK Kpa)
Re. Nr. 40008021994
Adrese:  Jras iela  5-8, Carnikava  , LV 2163
Banka:    AS Swedbanka
Konts:  LV93HABA0551032772606
Kods:  HABALV22
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+