OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Latvijas sporta veternu 47. sporta sples

orientšans sacensbu nolikums

Rezultti
Posmu laiki
Grafiki
Komandu kopvrtjums

Mris.
Popularizt orientšans sportu Latvijas sporta veternu vid
Noskaidrot labkos orientieristus dads vecuma grups
Iesaistt dada vecuma iedzvotjus aktvai atptai veselbas un darba spju nostiprinšanai

Vadba.
            Sacensbas organiz un vada Latvijas sporta veternu savienba sadarbb ar
            orientšans klubu „Kpa”.
            Galvenais tiesnesis Indulis Peilns

Laiks. Vieta.
            Sacensbas notiks š.g. 1. maij Lilastes ezera ziemeos(marjums no Rgas-
              Ainau šosejas).
             garaj distanc. Distanu parametri tiks publicti 23.aprl.
            Reistrcija no plkst.10.00 ldz 11.30 sacensbu centr.
            Starts izlozes krtb 12.00

Dalbnieki.
            Sacensbs piedals Latvijas veternu grupu orientieristi.
            Dalbnieku grupas  S35, V35, S40, V40, S45, V45, S50, V50, S55, V55, S60,
            V60, S65, V65, S70, V70, V75.
            Jaunks grups drkst startt vecki dalbnieki.
            Dalbnieki atbild par savu veselbu sacensbu laik

Distanu parametri

  S35   5.7km  13KP          V35   9.3km  18KP
  S40   5.1km  12KP          V40   9.3km  18KP
  S45   5.1km  12KP          V45   8.3km  17KP
  S50   5.1km  12KP          V50   7.4km  17KP
  S55   4.8km  11KP          V55   6.8km  13KP
  S60   4.8km  11KP          V60   5.9km  13KP
  S65   4.8km  11KP          V65   5.7km  13KP
  S70   4.0km  11KP          V70   4.8km  11KP
                      V75   4.0km  11KP

Sarkošanas krtba. Vrtšana.
            Sacensbas notiek pc Latvij esošajiem orientšans skrjiena noteikumiem.
            Kontrolpunkti japmekl pavles secb.
            Atzmšans ar EMIT elektronisko atzmšans ierci.
            Rezultti tiks aprinti katrai grupai.

Apbalvošana.
           1.-3.vietu ieguvjus ar LSVS medam un diplomiem.

Pieteikumi.
Online pieteikšans 
Dalbnieku saraksts 

ldz 28.aprlim vai tel./fax. 67951011.

Finanses.
           Ar sacensbu organizšanu saisttos izdevumus sedz Latvijas sporta veternu
           Savienba.
           Ar piedalšanos sacensbs saisttos izdevumus sedz komandjoš organizcija
           vai sportists pats. Dalbas maksa par katru dalbnieku  6 Ls. To var samakst
           LSVS norinu kont  LV85HABA000140J047086 vai reistrcijas laik
           sacensbu centr.

Apvidus. Karte.
           Skuju koku mes. Reljefs neliels. Daudz dadu bedru, ierakumu.
           Kartes mrogs 1:10000
                                    H 2.5m

Kontakti.  mob.29494087,  indulis@kapa.lv
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+