OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 19. novembris
Latvijas sporta veterānu 47. sporta spēles

orientēšanās sacensību nolikums

Rezultāti
Posmu laiki
Grafiki
Komandu kopvērtējums

Mērķis.
Popularizēt orientēšanās sportu Latvijas sporta veterānu vidū
Noskaidrot labākos orientieristus dažādās vecuma grupās
Iesaistīt dažāda vecuma iedzīvotājus aktīvai atpūtai veselības un darba spēju nostiprināšanai

Vadība.
            Sacensības organizē un vada Latvijas sporta veterānu savienība sadarbībā ar
            orientēšanās klubu „Kāpa”.
            Galvenais tiesnesis Indulis Peilāns

Laiks. Vieta.
            Sacensības notiks š.g. 1. maijā Lilastes ezera ziemeļos(marķējums no Rīgas-
              Ainažu šosejas).
             garajā distancē. Distanču parametri tiks publicēti 23.aprīlī.
            Reģistrācija no plkst.10.00 līdz 11.30 sacensību centrā.
            Starts izlozes kārtībā 12.00

Dalībnieki.
            Sacensībās piedalās Latvijas veterānu grupu orientieristi.
            Dalībnieku grupas  S35, V35, S40, V40, S45, V45, S50, V50, S55, V55, S60,
            V60, S65, V65, S70, V70, V75.
            Jaunākās grupās drīkst startēt vecāki dalībnieki.
            Dalībnieki atbild par savu veselību sacensību laikā

Distanču parametri

  S35   5.7km  13KP          V35   9.3km  18KP
  S40   5.1km  12KP          V40   9.3km  18KP
  S45   5.1km  12KP          V45   8.3km  17KP
  S50   5.1km  12KP          V50   7.4km  17KP
  S55   4.8km  11KP          V55   6.8km  13KP
  S60   4.8km  11KP          V60   5.9km  13KP
  S65   4.8km  11KP          V65   5.7km  13KP
  S70   4.0km  11KP          V70   4.8km  11KP
                      V75   4.0km  11KP

Sarīkošanas kārtība. Vērtēšana.
            Sacensības notiek pēc Latvijā esošajiem orientēšanās skrējiena noteikumiem.
            Kontrolpunkti jāapmeklē pavēles secībā.
            Atzīmēšanās ar EMIT elektronisko atzīmēšanās ierīci.
            Rezultāti tiks aprēķināti katrai grupai.

Apbalvošana.
           1.-3.vietu ieguvējus ar LSVS medaļām un diplomiem.

Pieteikumi.
Online pieteikšanās 
Dalībnieku saraksts 

līdz 28.aprīlim vai tel./fax. 67951011.

Finanses.
           Ar sacensību organizēšanu saistītos izdevumus sedz Latvijas sporta veterānu
           Savienība.
           Ar piedalīšanos sacensībās saistītos izdevumus sedz komandējošā organizācija
           vai sportists pats. Dalības maksa par katru dalībnieku  6 Ls. To var samaksāt
           LSVS norēķinu kontā  LV85HABA000140J047086 vai reģistrācijas laikā
           sacensību centrā.

Apvidus. Karte.
           Skuju koku mežs. Reljefs neliels. Daudz dažādu bedru, ierakumu.
           Kartes mērogs 1:10000
                                    H 2.5m

Kontakti.  mob.29494087,  indulis@kapa.lv
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+