OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
Nu sprinta 2005 nolikums

ORIENTANS NU SVTKU LAIK
20.august

Mris. Popularizt orientans sportu Carnikavas iedzvotju un ts viesu vid.
Noskaidrot labkos orientieristus meistaru klas pa vecuma grupm.
Noskaidrot aktvko orientieristu imeni Carnikav un viesu vid.

Vadba. Sacensbas organiz OKKpa ar Carnikavas pagasta padomes finansilu atbalstu.Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.mob.9104320

Laiks un vieta 14-15.00 brnudrza teritorij orientans sple mazajiem brniem ldz 10 gadiem (bez maksas, katram suvenrs-balva)
16.30-18.00 plavi pie Tautas nama Ozolaine-starts izvles distanc meistaru klas ar laika kontroli un tautas klas bez laika kontroles.

Dalbnieki un grupas Sacensbs var piedalties ikviens interesents.Dalbnieki pai ir atbildgi par veselbas stvokli sacensbu laik. Starta grupu dalbnieks izvlas atbilstoi vecumam un sagatavotbai.

Meistaru klase
SE, VE - atklt grupa
SB, VB - atklt grupa
S45, V45 - 1960.g.dzimuie un vecki
S60, V60 - 1945.g.dzimuie un vecki
S16, V16 - 1989.g.dzimuie un jaunki
S14, V14 - 1991.g.dzimuie un jaunki
S12, V12 - 1993.g.dzimuie un jaunki
Tautas klase Jebkur interesents bez laika kontroles

Pieteikns Sacensbu rajon no 16.00- 18.00.

Distances Distanu garumi 1-3km.Apmekljamo kontrolpunktu skaits pa grupm bs zinms sacensbu dien 20.08.

Atzmans Viss grups dalbnieki kontrolpunktos atzmjas kontrolkartis tajs rtis, kurai tds pats numurs k kontrolpunkt kart un dab.

Karte Mrogs M1:4000. Aizliegts skriet pa apstdjumiem, puu dobm, dekoratviem krmiem. Pa zlju skriet atauts.

Apbalvoana Ldz 19iem pc kontrolkartiu prbaudes.Viss grups apbalvo 1.-3.vietas.
Balvas saem aktvks carnikavieu un viesu imenes(vietu summas).
Tautas klas loterija pc nodotm kontrolkartim plkst 18.30.

Dalbas maksa
Meistaru klas - jaunieiem 0.50, pieauguiem 1.-Ls,
tautas klas- jaunieiem 0.20, pieauguiem 0.50Ls

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+