OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Nu sprints 2007

Mris. Popularizt orientans sportu Carnikavas iedzvotju un ts viesu vid.
Noskaidrot labkos orientieristus meistaru klas pa vecuma grupm.Noskaidrot aktvko orientieristu imeni Carnikav un viesu vid meistaru klas.

Vadba. Sacensbas organiz Carnikavas novada p/a tautas nams Ozolaine un OKKpa
Sacensbu galvenais tiesnesis Krlis Osis t.mob.26521886
Atbildg par sacensbu norisi Tamra Kosmaeva t.mob. 29104320

Laiks un vieta. 25.augusts
11-12.00 park pie dzeltens telts Kpa . Orientans sple mazajiem brniem ldz 10 gadiem notiek pie Brnu murda, brnu spu laukum (bez maksas, katram suvenrs).
12.- 13.00 park pie dzeltens Kpas telts meistaru klas ar laika kontroli un tautas klas bez laika kontroles. Katram kontrolpunktam ir vrtba. Kontrollaiks 30 mintes. aj laik jsavc pc iespjas lielks kontrolpunktu skaits ar lielku vrtbu.

Meistaru klas starts kopjs pa vecuma grupm no 12.10-12.30

Dalbnieki un grupas.
Sacensbs var piedalties ikviens interesents. Dalbnieki pai ir atbildgi par veselbas stvokli sacensbu laik. Starta grupu dalbnieks izvlas atbilstoi vecumam un sagatavotbai.

Meistaru klase

S21A, V21A
S12-14,
V12-14
S16-S18
V16-V18
S45, V45
S55, V55
S65, V65

atklt grupa
atklt grupa
1993.-1995.dz.g.
1993.-1995.dz.g.
1989.-1992.dz.g.
1989.-1992.dz.g.
1962.g.dzimuie un vecki
1952.g.dzimuie un vecki
1942.g.dzimuie un vecki

Pieteikans. Dalbas maksa. Pieteikans ldz 24.08. plkst.15.00. Kpas mjas lap ONLINE. Pieteiktie dalbnieki EIT Dalbas maksa brniem ldz 18 gadiem Ls 0.50, pieauguajiem Ls 1.00, piesakoties uz vietas dalbas maksa brniem Ls 1.00, pieauguajiem Ls 1.50. Meistaru klas Carnikavas novada iedzvotji start bez maksas, ja ir pieteikuies ldz 24.08.
Tautas klase var pieteikties uz vietas no 12.00-13.00.Starts bez maksas.

Atzmans. Atzmans kontrolkartis

Karte. Mrogs M1:4000. Aizliegts skriet pa apstdjumiem, puu dobm, dekoratviem krmiem. Pa zlju skriet atauts.

Apbalvoana. Ap 13.00,apbalvo 1.-3.vietas viss vecuma grups. Ja dalbnieku skaits grup ir mazks par 6, sacensbu organizatoriem ir tiesbas grupas apvienot. Balvu fond ir bietes uz vakara koncertiem. (Normunds Jakuonoks,
Lauris Reiniks , OPUS PRO, uguoana , ldz pirmajiem gaiiem - Krustceles un DJ )
Prsteiguma balvas saem aktvk-sportiskk Carnikavas novada un viesu imenes. Vrtjot tiek emts vr imenes loceku skaits un punktu summa.
Tautas klasei loterija pc nodotm kontrolkartim. Jbt atzmm vismaz 7 kontrolpunktos.

 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+