OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Nu sprints 2008

Mris.
Popularizt orientans sportu Carnikavas iedzvotju un ts viesu vid.
Noskaidrot labkos orientieristus meistaru klas pa vecuma grupm.
Noskaidrot aktvko orientieristu imeni Carnikav un viesu vid meistaru klas.

Vadba.
Sacensbas organiz Carnikavas novada domes p/a tautas nams Ozolaine un OKKpa
Sacensbu galven tiesnese Mrte Ose t.mob.29795596
Sacensbu direktore Tamra Kosmaeva t.mob.29104320

Laiks un vieta
23.augusts
12.00-13.00 orientans sple mazajiem brniem ldz 10 gadiem
12.10 - kopjs starts pa grupm meistaru klas (iepriekja pieteikans),
12.30-13.00 starts Tautas klasei bez laika kontroles.
13.30 - loterija Tautas klasei pc nodotm kontrolkartim un lielkajs meistaru klases grups.

Dalbnieki un grupas
Sacensbs var piedalties ikviens interesents. Dalbnieki pai ir atbildgi par veselbas stvokli sacensbu laik. Starta grupu dalbnieks izvlas atbilstoi vecumam un sagatavotbai.
Ja dalbnieku skaits grup ir mazks par 3, sacensbu organizatoriem ir tiesbas grupas apvienot.
Meistaru klase:
SV21A - atklt grupa
SV12 - 1996.-1997.dz.g.un jaunki
SV14 - 1994.-1995.dz.g.un jaunki
SV16 - 1993.-1992.dz.g. un jaunki
SV45 - 1963.g.dzimuie un vecki
SV55 - 1953.g.dzimuie un vecki
SV70 - 1938.g.dzimuie un vecki
Tautas klase:
Jebkur interesents bez laika kontroles - izvles distance, jatrod vismaz 7 KP

Pieteikans
Pieteikans meistaru klass ldz 22.08. plkst.21.00 pa e-pastu tamara.k@gusts.lv
Tautas klase var pieteikties uz vietas no 11.00-12.00. Starts vism grupm bezmaksas.

Distances
Distanu garumi 1-3km.

Atzmans
Atzmans kontrolkartis. Meistaru klas starts kopjs pa grupm.

Karte
Mrogs M1:4000. Aizliegts skriet pa apstdjumiem, puu dobm, dekoratviem krmiem. Pa zlju skriet atauts.

Apbalvoana
15.30 apbalvo imenes un 1.-3.vietas viss vecuma grups uz liels skatuves.
Ja dalbnieku skaits grup ir mazks par 6, sacensbu organizatoriem ir tiesbas grupas apvienot.
Balvas saem aktvk carnikavieu un viesu imenes vismaz 4 cilvku sastv.
Tautas klas loterija pc nodotm kontrolkartim plkst 13.30.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+