OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 20. aprīlis
Pierīgas novadu 2010.gada sporta spēles


Rezultāti
Posmu laiki
Grafiki
Komandu kopvērtējums

1. Mērķis un uzdevumi             
Popularizēt orientēšanās sportu Pierīgas  novadu iedzīvotāju vidū.
Veicināt orientēšanās sporta meistarības izaugsmi  novados.
Noskaidrot labākos orientieristus katrā vecuma grupā.
Sacensības ir iekļautas Pierīgas  novadu 2010.gada sporta spēļu kopvērtējumā.

2. Vieta un laiks.  
Sacensības notiks 2010.gada 12.maijā Dūņezerā (marķējums no Rīgas- Ainažu šosejas.
Dalībnieku ierašanās un pieteikumu precizēšana līdz plkst. 18.00.
Starts pl.18.30.

3. Vadība.             
Sacensības organizē un vada Pierīgas  izglītības, kultūras  un  sporta  pārvalde kopā ar OK “Kāpa” Sacensību galvenais tiesnesis Indulis Peilāns ( Saulkrasti, tel.29494087 )

 4. Dalībnieki          
Dalībnieku vecums – 1994. gadā dzimuši un vecāki.
 Sacensībās piedalās Pierīgas novadu iedzīvotāji (deklarētā dzīvesvieta), kā arī pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu grāmatiņu) un LUR reģistrēto sporta klubu un biedrību, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās pašvaldības teritorijā, biedri.
No katra novada drīkst pieteikt vienu komandu.
Komandā 12 dalībnieki, neatkarīgi no dzimuma. Par 1.vietu katrā vecuma grupā komanda saņem 20 punktus, par 2.v.–18 p., par 3.v.– 16 p., par 4.v.- 15 p., par 5.v.-14 p., par 6.v.-13 p., u.t.t. par 1 punktu mazāk. Komandas ieskaitē vērtē 6 labāko dalībnieku  izcīnītos  punktus. Uzvar komanda, kurai lielāka punktu summa kopvērtējumā.
Vienādas punktu summas gadījumā uzvar komanda, kurai augstāka izcīnītā vieta jebkurā vecuma grupā (1.vietas, 2.vietas, 3.v., u.t.t).
Sacensības notiek 5 vecuma grupās :
1. vecuma grupa - 16līdz 29 gadu vecumam – t.i., 1994. – 1981.dzimš.gadam;
2. vecuma grupa - 30 līdz 39 gadu vecumam – t.i., 1980. – 1971.dzimš.gadam;
3. vecuma grupa - 40 līdz 49 gadu vecumam – t.i., 1970. – 1961.dzimš.gadam;
4. vecuma grupa - 50 līdz 59 gadu vecumam – t.i., 1960. – 1951.dzimš.gadam;
5. vecuma grupa – 60gadi  un  vecāki – t.i., 1950.gadā  dzimuši  un  vecāki

5. Atzīmēšanās     
Sacensībās tiks izmantota Emit sistēma.

6. Pieteikšanās      
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 8.maijam pa e-pastu indulis@kapa.lv , tel.  67951011. Izloze 10.maijā www.kapaok.lv
Par dalībnieku veselības stāvokli atbild  paši sportisti, parakstoties pieteikumā. Pieteikumi ir jāapstiprina novada  domes  priekšsēdētājam, vietniekam  vai  izpilddirektoram.  

7. Apbalvošana.   
1.-3.vietu ieguvējas komandas apbalvos ar kausiem un diplomiem. Individuāli 1.-3.vietu ieguvējus vīriešus un sievietes visās vecuma grupās apbalvos ar medaļām.

8. Izdevumi.          
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz  Pierīgas  izglītības, kultūras  un  sporta  pārvalde.
Kontakttelefoni:    Indulis  Peilāns 29494087, E-pasts:indulis@kapa.lv
Tadeušs:  Tračums 29471145, 67201526, E-pasts: tadeuss.t@inbox.lv
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+