OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Paralimpisko kausu izcas sacensbas KPA 2008

orientans taku distanc
(Latvijas Paralimpiks kausa 2008 izcas tre posma sacensbas)

Rkotji
Biedrbas OK-Liedags un OK-Stiga, sadarbb ar biedrbu OK-Kpa.

Laiks un vieta
Sacensbas notiks 2008. gada 27. 29. jnij Ventspil.

Dalbnieki
Jebkura Latvijas biedrba, klubs vai kolektvs, no kura start ne mazk, k divi paralimpiskie dalbnieki veido komandu.
Piezme: Par paralimpiskajiem dalbniekiem tiek uzskatts dalbnieks ar paajm vajadzbm, tai skait ar ar rji neredzamm pazmm, kam prvietoans notiek ar fizisku piepli vai lietojot palgldzekus (braucamkrslus, trsriteus, kruus, spieus vai pavadtja rokas atbalstu u.c.) un reistrjoties sacensbu centr to ir apliecinjis, uzrdot invaldu apliecbu.

Programm
27. jnijs trenia distance
Starts no pl 16.00. ldz 19.30. brvs rindas krtb (t.i. pc Magnta sistmas).

28. jnijs Paralimpisko kausu Kpa2008 izcas OTD sacensbu pirm distance Starts Paralimpisko komandu dalbniekiem pc protokola no pl 15.00.
Starts prjiem interesentiem brvs rindas krtb (t.i. pc Magnta sistmas) no pl 16.00. ldz 19.30.

29. jnijs Paralimpisko kausu Kpa2008 izcas OTD sacensbu otr distance
Starts Paralimpisko komandu dalbniekiem pc protokola no pl 10.30.
Starts prjiem interesentiem brvs rindas krtb (t.i. pc Magnta sistmas) no pl 11.30. ldz 12.30.
pl 15.00. Noslgums, apbalvoana.

Vrtana
Komandu rezulttus noteiks, summjot divu labko dalbnieku divu distanu kopvrtjuma rezulttus.

Apbalvoana
Pirmo trs vietu ieguvju komandas apbalvos ar attiecgs pakpes Paralimpiskajiem kausiem Kpa2008, bet komandu dalbniekus ar diplomiem un piemias balvm.

Pieteikumi
Iepriekjie pieteikumi, nordot vrdu, uzvrdu un vai varbt paralimpiskais dalbnieks iestmi ldz 2008. gada 20. jnijam sekojoi:
e-pasts: orient@navigator.lv
vai telefoniski, piezvanot Jnim Bergam 29928638

Finanses
Dalbas maksa 5 LVL
Reiz ar iepriekjo pieteikumu, ldz 20. jnijam ir jsamaks dalbas maksa.
Dalbas maksu drkst samakst skaidr naud vai ar prskaitjumu.
Par dalbas maksas samaksanas veidu ir jvienojas un ja vajag, ar pieprast izrakstt rinu ir jzvana Jnim Gaidelim 28885241

Kavjuma (pc 20. jnija) maksa 8 LVL

Dalbnieku uzemana
Sacensbu centrs un dalbnieku nometne Piejras kemping.
Teltsvietas cena 1 LVL par 1 nakti + 1,50 LVL no cilvka par nakti (cen iekauts serviss duas, iespja izmantot virtuvi, WC).
Daai dalbnieku bs iespjas apmesties privtaj viesnc 5 LVL par nakti.

Preczku informciju par apmeans iespjm var uzzint pie Ja Gaidea
Tlrunis: 28885241
E-pats: gaidelis@inbox.lv
Citas apmeans iespjas www.ventspils.lv

Katrs dalbnieks persongi pats ir atbildgs par savu veselbas stvokli un drobu distanc.

Klubiem (kolektviem) vai dalbniekiem paiem, ja ir vajadzba, sacensbs jnodroina sev palgi, kuri distanc sniedz fizisko paldzbu (t.i. braucamkrslu stmji, pavadtji ar rokas atbalstu utml).

Sacensbu rkotjiem ir tiesbas dalbniekiem noteikt fiziskos palgus (veicot izlozi vai citd veid).

Startjot apavu un aprba izvle ir brva.

Preczka informcija par sacensbu apvidu, distancm, kartm u.c. info, kas nav atspoguota aj nolikum, bs sacensbu viet uz informcijas stendiem.

Mi gaidsim Paralimpisko kausu KPA2008 izcas OTD sacensbs!!!

Ms atbalsta:

LATVIJAS ORIENTANS FEDERCIJA

Jsu prlkprogramm is attls vartu nebt redzams.

www.orient.lv

LATVIJAS PARALIMPISK KOMITEJA

Jsu prlkprogramm is attls vartu nebt redzams.

www.lpkomiteja.lv

Pasaku mja UNDNE

Jsu prlkprogramm is attls vartu nebt redzams.

www.undine.lv

SIA DOLE-BVE

Jsu prlkprogramm is attls vartu nebt redzams.

www.infoline.lv/dole_buve

SIA METRUM

Jsu prlkprogramm is attls vartu nebt redzams.

www.metrum.lv

SIGULDAS DIZAINS

Jsu prlkprogramm is attls vartu nebt redzams.

www.siguldasdizains.lv

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+