OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
Tautas skrjiens un njoana Piejra 2010

3.maij Carnikav


Rezultti

Mris un uzdevums
Veicint vienotbu un patriotismu Carnikavas novada iedzvotju un viesu vid, sakar ar Latvijas neatkarbas pasludinanas 20.gadadienu.
Popularizt skriešanu un njošanu k daudziem pieejamu aktvas atptas veidu.
Noskaidrot labkos skrjjus un njotjus pa vecuma grupm.

Organizatori
Orientšans klubs „Kpa”
Galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.mob. 29104320, tamara.k@gusts.lv
Rezulttu apstrde: Krlis Osis e-pasts: lvkaos@inbox.lv .
Galvenais starta tiesnesis Andrejs Vis
Reistrcija, sekretarits: Aija Zaula, Dina Kronberga

Atbalsta
Carnikavas novada dome
SIA Venden

Vieta un laiks
3.maij Carnikav, Jras ielas gal, starts plkst.11.00
Reistršans no plkst. 10.00

Dalbnieki
Skrjjiem

Sievietes

Vrieši

S12

1998.dzimšanas gads un jaunkas

V12

1998. dzimšanas gads un jaunki

S14

1996. – 1997. dzimšanas gads

V14

1996. – 1997. dzimšanas gads

S18

1995. – 1992. dzimšanas gads

V18

1995. – 1992. dzimšanas gads

S21A

1991. – 1971. dzimšanas gads

V21A

1991. – 1971. dzimšanas gads

S21B

iescjas bez vecuma ierobeojuma

V21B

iescji bez vecuma ierobeojuma

S40

1961. – 1970. dzimšanas gads

V40

1961. – 1970. dzimšanas gads

S50

1951. – 1960. dzimšanas gads

V50

1951. – 1960. dzimšanas gads

S60

1950. dzimšanas gads un veckas

V60

1950. dzimšanas gads un vecki

 Njotjiem

S21n

bez vecuma ierobeojuma

V21n

bez vecuma ierobeojuma

S55n

1955. dzimšanas gads un veckas

V55n

1955. dzimšanas gads un vecki

Programma
5 km un 10 km garas distances. Distances nomartas pa Dabas parku „Piejra” mea ceu gar Langu ldz Garupei (5 km) un ldz Garciemam (10 km), distances nobeigums nomarts gar Langas otru krastu ar sarkanbaltm bultm.

Sieviešu grupas skrjjm

km

Vriešu grupas skrjjiem

km

S12, S14, S21B, S60

5

V12, V14, V21B, V60

5

S18, S21A, S40, S50

10

V18, V21A,  V40, V50

10

Sieviešu grupas njotjiem

km

Vriešu grupas njotjiem

km

S21n, S55

5

V21n, V55n

5

Pieteikšans
Iepriekšj pieteikšans ldz 30.04.
ONLINE pieteikans
pieteikto dalbnieku SARAKSTS
vai  uz vietas.

Dalbas maksa


Pieteikšans termiš

Viesi

Carnikavas novad deklartie iedzvotji

S12,S14,S18,V12,V14,V18 un S60,V60

Pieaugušie

S12,S14,S18,
V12,V14,V18

Pieaugušie

ldz 23.04 plkst.24:00

1.00 Ls

1.00 Ls

Bez maksas

Bez maksas

ldz 30.04 plkst.24:00

1.00 Ls

2.00 Ls

Bez maksas

1.00 Ls

no 1.05 ldz 3.05

2.00 Ls

3.00 Ls

1.00 Ls

2.00 Ls

Dalbas maksa paredzta sacensbu sarkošanas un citu organizatorisko izdevumu dajai segšanai.

Apbalvošana
Katr grup apbalvo 1.-3.vietu , ja dalbnieku skaits grup prsniedz 4 cilvkus, ja dalbnieku skaits grup ir mazks, apbalvo 1.vietu. Prsteiguma balvas saem paskuma jaunkais un veckais dalbnieks.

paši noteikumi
Katrs sacensbu dalbnieks, reistrjoties sacensbu centr, ar savu parakstu apliecina, ka uzemas pilnu atbildbu par savas veselbas atbilstbu distances veikšanai. Dalbniekiem, kas jaunki par 18 gadiem, jbt ldzi atbildgai personai, kas paraksta anketu. Sacensbu organizatori nenes atbildbu par dalbnieku iespjamm traumm sacensbu laik.

Serviss sacensbu laik
Dzirdinšana finiš, bufete, WC.

Informcija
Tamra Kosmaeva
E-pasts tamara.k@gusts.lv
Telefons +371 29104320
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+