OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 17. novembris
Pierīgas novadu 2013.gada sporta speles
orientēšanās sportā

Kopvērtējuma rezultāti
Individuālie rezultāti
Individuālie rezultāti (.pdf)
Posmu laiki

Distanču parametri
V1	9,3km 22KP      S1	5,1km 12KP	
V2	7,4km 19KP      S2	4,2km 10KP
V3	7.4km 19KP      S3	4,2km 10KP
V4	5,1km 12KP      S4	3,5km 11KP
V5	4,2km 10KP      S5	3.5km 11KP

1. Mērķis un uzdevumi 
Popularizēt orientēšanās sportu Pierīgas  novadu iedzīvotāju vidū.
Veicināt orientēšanās sporta meistarības izaugsmi  novados.
Noskaidrot labākos orientieristus katrā vecuma grupā.
Sacensības ir iekļautas Pierīgas  novadu 2013.gada sporta spēļu kopvērtējumā.

2. Vieta un laiks.  
Sacensības notiks 2013.gada 16.maijā Lilastes  ezera  ziemeļu  pusē (marķējums  pa  labi - 100metri  aiz  kanāla). Dalībnieku ierašanās un pieteikumu precizēšana līdz plkst. 18.00. Starts plkst. 18.30.

3. Vadība.             
Sacensības organizē un vada Pierīgas  izglītības, kultūras  un  sporta  pārvalde kopā ar OK “Kāpa.” Sacensību galvenais tiesnesis Indulis Peilāns ( Saulkrasti, tel.29494087 )

 4. Dalībnieki          
Dalībnieku vecums – 1997. gadā dzimuši un vecāki.
 Sacensībās piedalās Pierīgas novadu iedzīvotāji (deklarētā dzīvesvieta), kā arī pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu grāmatiņu) un LUR reģistrēto sporta klubu un biedrību  biedri, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās pašvaldības teritorijā.
No katra novada drīkst pieteikt vienu komandu.

Komandā 12 dalībnieki, neatkarīgi no dzimuma. Par 1.vietu katrā vecuma grupā komanda saņem 20 punktus, par 2.v.–18 p., par 3.v.– 16 p., par 4.v.- 15 p., par 5.v.-14 p., par 6.v.-13 p., u.t.t. par 1 punktu mazāk. Komandas ieskaitē vērtē 6 labāko dalībnieku  izcīnītos  punktus. Uzvar komanda, kurai lielāka punktu summa kopvērtējumā.

Vienādas punktu summas gadījumā uzvar komanda, kurai augstāka izcīnītā vieta jebkurā vecuma grupā (1.vietas, 2.vietas, 3.v., u.t.t).
Sacensības notiek 5 vecuma grupās :
1. vecuma grupa – 16 līdz 29 gadu vecumam – t.i., 1997. – 1984.dzimš.gadam;
2. vecuma grupa - 30 līdz 39 gadu vecumam – t.i., 1983. – 1974.dzimš.gadam;
3. vecuma grupa - 40 līdz 49 gadu vecumam – t.i., 1973. – 1964.dzimš.gadam;
4. vecuma grupa - 50 līdz 59 gadu vecumam – t.i., 1963. – 1954.dzimš.gadam;
5. vecuma grupa – 60gadi  un  vecāki – t.i., 1953.gadā  dzimuši  un  vecāki

5. Atzīmēšanās     
Sacensībās tiks izmantota Emit sistēma.

6. Pieteikšanās      
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 13.maijam pa e-pastu indulis@kapaok.lv , tel.  67951011. Izloze 15.maijā www.kapaok.lv/ Dalībniekiem, kas  jaunāki  par  18 gadiem,  pieteikumu  paraksta  ārsts. Dalībnieki, kas  sasnieguši  18 gadu  vecumu,  veselības  stāvokļa  atbilstību  sacensībām  apliecina  ar  savu  parakstu  pieteikumā. Pieteikumi  jāapstiprina novada  domes  priekšsēdētājam, vietniekam  vai  izpilddirektoram. 

7. Apbalvošana.   
1.-3.vietu ieguvējas komandas apbalvos ar kausiem un diplomiem. Individuāli 1.-3.vietu ieguvējus vīriešus un sievietes visās vecuma grupās apbalvos ar medaļām.

8. Izdevumi.          
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz  Pierīgas  izglītības, kultūras  un  sporta  pārvalde.

Kontakttelefoni:  
 Indulis  Peilāns 29494087, E-pasts:indulis@kapaok.lv
 Tadeušs  Tračums 29471145, 67201526, E-pasts: tadeuss.t@inbox.lv

Carnikavas, Garkalnes, Ķekavas, Olaines, Salaspils, Siguldas novadu komandas ir tiesīgas piedalīties sacensībās, iepriekš to  saskaņojot ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi un uzrādot bankas dokumentus par dalības  naudas iemaksu minētās iestādes kontā. Dalības maksas katram sporta veidam atsevišķi noteiktas un  apstiprinātas Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes sēdē 2012.gada  14.decembrī.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+