OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 19. novembris
Rīgas rajona 2009.gada sporta spēles orientēšanās sportā

Rezultāti - komandu kopvērtējums
Rezultāti - individuālais vērtējums
Posmu laiki
Grafiki

Distanču parametri.

V1   7.4 km   18 KP (1993.-85.)
S1   5,1 km   12 KP 
V2   8.3 km   18 KP (1984.-75.)
S2   5.6 km   16 KP 
V3   6.7 km   17 KP (1974.-65.)
S3   5,1 km   12 KP 
V4   5.6 km   16 KP (1964.-55.)
S4   4.5 km   13 KP 
V5   4.5 km   13 KP (1954.-45.)
S5   3.3 km   11 KP
V6   3.3 km   11 KP (1944.-  .)
S6   2.9 km   9 KP 
Atklātā 1. 4.5km  13 KP
Atklātā 2. 6.7km  17 KP 

1. Mērķis un uzdevumi:
Popularizēt orientēšanās sportu Rīgas rajona iedzīvotāju vidū.
Veicināt orientēšanās sporta meistarības izaugsmi.
Noskaidrot labākos orientieristus katrā sacensību vecuma grupā.
Sacensības ir iekļautas Rīgas rajona 2009.gada sporta spēļu kopvērtējumā.

2. Vieta un laiks.  Sacensības notiks 2009.gada 18.aprīlī Lilastē (marķējums no šos. Rīga - Saulkrasti ) Dalībnieku ierašanās un pieteikumu precizēšana līdz plkst. 11.30. Starts pl.12.00.

3. Vadība. Sacensības organizē un vada Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs kopā ar OK “Kāpa” Sacensību galvenais tiesnesis Indulis Peilāns( Saulkrasti tel.29494087 )

 4. Dalībnieki un vecuma grupas.  Dalībnieku vecums – 1993. gadā dzimuši un vecāki.
 Sacensībās piedalās Rīgas rajona attiecīgās pilsētas, pagasta un novada iedzīvotāji (deklarētā dzīvesvieta), kā arī pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu grāmatiņu) un LUR reģistrēto sporta klubu un biedrību, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās pašvaldības teritorijā, biedri.
No katras pilsētas, pagasta vai novada drīkst pieteikt vienu komandu.
Komandā 12 dalībnieki, neatkarīgi no dzimuma. Par 1.vietu katrā vecuma grupā komanda saņem 30 punktus, par 2.v.–28 p., par 3.v.– 26 p., par 4.v.- 24 p., par 5.v.-23 p., par 6.v.-22 p., u.t.t. par 1 punktu mazāk. Komandas ieskaitē vērtē 6 labāko rezultātu punktu summu. Uzvar komanda, kurai lielāka punktu summa kopvērtējumā.
Vienādas punktu summas gadījumā uzvar komanda, kurai augstāka izcīnītā vieta jebkurā vecuma grupā (1.vietas, 2.vietas, 3.v., u.t.t).
Sacensības notiek 6 vecuma grupās :
1. vecuma grupa līdz 25 gadu vecumam – t.i., 1993. – 1985.dzimš.gadi;
2. vecuma grupa līdz 35 gadu vecumam – t.i., 1984. – 1975.dzimš.gadi;
3. vecuma grupa līdz 45 gadu vecumam – t.i., 1974. – 1965.dzimš.gadi;
4. vecuma grupa līdz 55 gadu vecumam – t.i., 1964. – 1955.dzimš.gadi;
5. vecuma grupa līdz 65 gadu vecumam – t.i., 1954. – 1945.dzimš.gadi;
6. vecuma grupa virs 65 gadu vecumam – t.i., 1944.gadā dzimuši un vecāki.

5. Atzīmēšanās.  Sacensībās tiks izmantota Emit sistēma.

6. Pieteikšanās.   Iepriekšējā pieteikšanās līdz 16.aprīlim, pa e-pastu indulis@kapa.lv , tel. 29494087. Izloze 17.aprīlī, www.kapaok.lv. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild  paši sportisti, parakstoties pieteikumā. Pieteikumi ir jāapstiprina pagasta padomes, pilsētas vai novada domes vadītājam vai vietniekam ar parakstu un zīmogu. Ja komandā startē kluba biedri, tad komandas pārstāvim jāiesniedz sacensību galvenajam tiesnesim izraksts no kluba biedru saraksta par startējošiem dalībniekiem.

7. Apbalvošana.   1.-3.vietu ieguvējas Rīgas rajona komandas apbalvos ar sporta kausiem un diplomiem. Individuāli 1.-3.vietu ieguvējus vīriešus un sievietes visās vecuma grupās apbalvos ar medaļām.

8. Izdevumi.  Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Rīgas rajona  Sporta iniciatīvu centrs.

Kontakttelefoni:  Indulis Peilāns, tel. 29494087
Sagat. L.Indriksone, 67281123, 29134798, e: livija@rrp.lv
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+