OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 30. maijs
Rgas rajona 2009.gada sporta sples orientans sport

Rezultti - komandu kopvrtjums
Rezultti - individulais vrtjums
Posmu laiki
Grafiki

Distanu parametri.

V1   7.4 km   18 KP (1993.-85.)
S1   5,1 km   12 KP 
V2   8.3 km   18 KP (1984.-75.)
S2   5.6 km   16 KP 
V3   6.7 km   17 KP (1974.-65.)
S3   5,1 km   12 KP 
V4   5.6 km   16 KP (1964.-55.)
S4   4.5 km   13 KP 
V5   4.5 km   13 KP (1954.-45.)
S5   3.3 km   11 KP
V6   3.3 km   11 KP (1944.-  .)
S6   2.9 km   9 KP 
Atklt 1. 4.5km  13 KP
Atklt 2. 6.7km  17 KP 

1. Mris un uzdevumi:
Popularizt orientšans sportu Rgas rajona iedzvotju vid.
Veicint orientšans sporta meistarbas izaugsmi.
Noskaidrot labkos orientieristus katr sacensbu vecuma grup.
Sacensbas ir iekautas Rgas rajona 2009.gada sporta spu kopvrtjum.

2. Vieta un laiks.  Sacensbas notiks 2009.gada 18.aprl Lilast (marjums no šos. Rga - Saulkrasti ) Dalbnieku ierašans un pieteikumu precizšana ldz plkst. 11.30. Starts pl.12.00.

3. Vadba. Sacensbas organiz un vada Rgas rajona Sporta iniciatvu centrs kop ar OK “Kpa” Sacensbu galvenais tiesnesis Indulis Peilns( Saulkrasti tel.29494087 )

 4. Dalbnieki un vecuma grupas.  Dalbnieku vecums – 1993. gad dzimuši un vecki.
 Sacensbs piedals Rgas rajona attiecgs pilstas, pagasta un novada iedzvotji (deklart dzvesvieta), k ar pamatdarb strdjošie (ar nodoku grmatiu) un LUR reistrto sporta klubu un biedrbu, kuru juridisk adrese ir attiecgs pašvaldbas teritorij, biedri.
No katras pilstas, pagasta vai novada drkst pieteikt vienu komandu.
Komand 12 dalbnieki, neatkargi no dzimuma. Par 1.vietu katr vecuma grup komanda saem 30 punktus, par 2.v.–28 p., par 3.v.– 26 p., par 4.v.- 24 p., par 5.v.-23 p., par 6.v.-22 p., u.t.t. par 1 punktu mazk. Komandas ieskait vrt 6 labko rezulttu punktu summu. Uzvar komanda, kurai lielka punktu summa kopvrtjum.
Viendas punktu summas gadjum uzvar komanda, kurai augstka izcnt vieta jebkur vecuma grup (1.vietas, 2.vietas, 3.v., u.t.t).
Sacensbas notiek 6 vecuma grups :
1. vecuma grupa ldz 25 gadu vecumam – t.i., 1993. – 1985.dzimš.gadi;
2. vecuma grupa ldz 35 gadu vecumam – t.i., 1984. – 1975.dzimš.gadi;
3. vecuma grupa ldz 45 gadu vecumam – t.i., 1974. – 1965.dzimš.gadi;
4. vecuma grupa ldz 55 gadu vecumam – t.i., 1964. – 1955.dzimš.gadi;
5. vecuma grupa ldz 65 gadu vecumam – t.i., 1954. – 1945.dzimš.gadi;
6. vecuma grupa virs 65 gadu vecumam – t.i., 1944.gad dzimuši un vecki.

5. Atzmšans.  Sacensbs tiks izmantota Emit sistma.

6. Pieteikšans.   Iepriekšj pieteikšans ldz 16.aprlim, pa e-pastu indulis@kapa.lv , tel. 29494087. Izloze 17.aprl, www.kapaok.lv. Par dalbnieku veselbas stvokli atbild  paši sportisti, parakstoties pieteikum. Pieteikumi ir japstiprina pagasta padomes, pilstas vai novada domes vadtjam vai vietniekam ar parakstu un zmogu. Ja komand start kluba biedri, tad komandas prstvim jiesniedz sacensbu galvenajam tiesnesim izraksts no kluba biedru saraksta par startjošiem dalbniekiem.

7. Apbalvošana.   1.-3.vietu ieguvjas Rgas rajona komandas apbalvos ar sporta kausiem un diplomiem. Individuli 1.-3.vietu ieguvjus vriešus un sievietes viss vecuma grups apbalvos ar medam.

8. Izdevumi.  Izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizšanu, sedz Rgas rajona  Sporta iniciatvu centrs.

Kontakttelefoni:  Indulis Peilns, tel. 29494087
Sagat. L.Indriksone, 67281123, 29134798, e: livija@rrp.lv
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+