OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 20. aprīlis
Rīgas Rajona sporta spēles orientēšanās

1. Mērķis un uzdevumi.
Popularizēt orientēšanās sportu Rīgas rajona iedzīvotāju vidū.
Veicināt orientēšanās sporta meistarības izaugsmi.
Noskaidrot labākos orientieristus katrā sacensību vecuma grupā.
Sacensības ir iekļautas Rīgas rajona 2008.gada sporta spēļu vērtējumā.

2. Vieta un laiks. Sacensības notiks 2008.gada 6.maijā Melnupe (marķējums no Saulkrastu apvedceļa) Dalībnieku ierašanās un pieteikumu precizēšana līdz plkst. 18.00. Starts pl.18.30.

3. Vadība. Sacensības organizē un vada Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs kopā ar OK “Kāpa” Sacensību galvenais tiesnesis Indulis Peilāns ( Saulkrasti, tel.29494087 )

4. Dalībnieki. Dalībnieku vecums – 1992. gadā dzimuši un vecāki.
Sacensībās piedalās Rīgas rajona attiecīgās pilsētas, pagasta un novada iedzīvotāji (deklarētā dzīvesvieta), kā arī pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu grāmatiņu) un LUR reģistrēto sporta klubu un biedrību, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās pašvaldības teritorijā, biedri.
No katras pilsētas, pagasta vai novada drīkst pieteikt vienu komandu.
Komandā 12 dalībnieki, neatkarīgi no dzimuma. Par 1.vietu katrā vecuma grupā komanda saņem 30 punktus, par 2.v.–28 p., par 3.v.– 26 p., par 4.v.- 24 p., par 5.v.-23 p., par 6.v.-22 p., u.t.t. par 1 punktu mazāk. Komandas ieskaitē vērtē 6 labāko rezultātu punktu summu. Uzvar komanda, kurai lielāka punktu summa kopvērtējumā.
Vienādas punktu summas gadījumā uzvar komanda, kurai augstāka izcīnītā vieta jebkurā vecuma grupā (1.vietas, 2.vietas, 3.v., u.t.t).
Sacensības notiek 6 vecuma grupās :
1. vecuma grupa līdz 25 gadu vecumam – t.i., 1992. – 1984.dzimš.gadi;
2. vecuma grupa līdz 35 gadu vecumam – t.i., 1983. – 1974.dzimš.gadi;
3. vecuma grupa līdz 45 gadu vecumam – t.i., 1973. – 1964.dzimš.gadi;
4. vecuma grupa līdz 55 gadu vecumam – t.i., 1963. – 1954.dzimš.gadi;
5. vecuma grupa līdz 65 gadu vecumam – t.i., 1953. – 1944.dzimš.gadi;
6. vecuma grupa virs 65 gadu vecumam – t.i., 1943.gadā dzimuši un vecāki.

Distanču parametri.
V1   7.13 km 16 KP (1992.-84.)
S1   4.75 km 11 KP
V2   8.3 km  22 KP (1983.-74.)
S2   5.24 km 11 KP
V3   6.58 km 14 KP (1973.-64.)
S3   4.75 km 11 KP 
V4   5.24 km 11 KP (1963.-54.)
S4   4.1 km  10 KP 
V5   4.1 km  10 KP (1953.-44.)
S5   3.18 km  8 KP
V6   3.18 km  8 KP (1943.-...)
S6   2.8 km  8 KP 

5. Atzīmēšanās. Sacensībās tiks izmantota Emit sistēma.

6. Pieteikšanās. Iepriekšējā pieteikšanās līdz 30.aprīlim Online (Pieteikto dalībnieku saraksts),
Starta protokols

Par dalībnieku veselības stāvokli atbild paši sportisti, parakstoties pieteikumā. Pieteikumi ir jāapstiprina pagasta padomes, pilsētas vai novada domes vadītājam vai vietniekam ar parakstu un zīmogu.

7. Apbalvošana. 1.-3.vietu ieguvējas Rīgas rajona komandas apbalvos ar sporta kausiem un diplomiem. Individuāli 1.-3.vietu ieguvējus vīriešus un sievietes visās vecuma grupās apbalvos ar medaļām.

8. Izdevumi. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs.

Kontakttelefoni: Tamāra Kosmačeva, 29104320
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+