OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
Rgas Rajona sporta sples orientans

1. Mris un uzdevumi.
Popularizt orientans sportu Rgas rajona iedzvotju vid.
Veicint orientans sporta meistarbas izaugsmi.
Noskaidrot labkos orientieristus katr sacensbu vecuma grup.
Sacensbas ir iekautas Rgas rajona 2008.gada sporta spu vrtjum.

2. Vieta un laiks. Sacensbas notiks 2008.gada 6.maij Melnupe (marjums no Saulkrastu apvedcea) Dalbnieku ieraans un pieteikumu precizana ldz plkst. 18.00. Starts pl.18.30.

3. Vadba. Sacensbas organiz un vada Rgas rajona Sporta iniciatvu centrs kop ar OK Kpa Sacensbu galvenais tiesnesis Indulis Peilns ( Saulkrasti, tel.29494087 )

4. Dalbnieki. Dalbnieku vecums 1992. gad dzimui un vecki.
Sacensbs piedals Rgas rajona attiecgs pilstas, pagasta un novada iedzvotji (deklart dzvesvieta), k ar pamatdarb strdjoie (ar nodoku grmatiu) un LUR reistrto sporta klubu un biedrbu, kuru juridisk adrese ir attiecgs pavaldbas teritorij, biedri.
No katras pilstas, pagasta vai novada drkst pieteikt vienu komandu.
Komand 12 dalbnieki, neatkargi no dzimuma. Par 1.vietu katr vecuma grup komanda saem 30 punktus, par 2.v.28 p., par 3.v. 26 p., par 4.v.- 24 p., par 5.v.-23 p., par 6.v.-22 p., u.t.t. par 1 punktu mazk. Komandas ieskait vrt 6 labko rezulttu punktu summu. Uzvar komanda, kurai lielka punktu summa kopvrtjum.
Viendas punktu summas gadjum uzvar komanda, kurai augstka izcnt vieta jebkur vecuma grup (1.vietas, 2.vietas, 3.v., u.t.t).
Sacensbas notiek 6 vecuma grups :
1. vecuma grupa ldz 25 gadu vecumam t.i., 1992. 1984.dzim.gadi;
2. vecuma grupa ldz 35 gadu vecumam t.i., 1983. 1974.dzim.gadi;
3. vecuma grupa ldz 45 gadu vecumam t.i., 1973. 1964.dzim.gadi;
4. vecuma grupa ldz 55 gadu vecumam t.i., 1963. 1954.dzim.gadi;
5. vecuma grupa ldz 65 gadu vecumam t.i., 1953. 1944.dzim.gadi;
6. vecuma grupa virs 65 gadu vecumam t.i., 1943.gad dzimui un vecki.

Distanu parametri.
V1   7.13 km 16 KP (1992.-84.)
S1   4.75 km 11 KP
V2   8.3 km  22 KP (1983.-74.)
S2   5.24 km 11 KP
V3   6.58 km 14 KP (1973.-64.)
S3   4.75 km 11 KP 
V4   5.24 km 11 KP (1963.-54.)
S4   4.1 km  10 KP 
V5   4.1 km  10 KP (1953.-44.)
S5   3.18 km  8 KP
V6   3.18 km  8 KP (1943.-...)
S6   2.8 km  8 KP 

5. Atzmans. Sacensbs tiks izmantota Emit sistma.

6. Pieteikans. Iepriekj pieteikans ldz 30.aprlim Online (Pieteikto dalbnieku saraksts),
Starta protokols

Par dalbnieku veselbas stvokli atbild pai sportisti, parakstoties pieteikum. Pieteikumi ir japstiprina pagasta padomes, pilstas vai novada domes vadtjam vai vietniekam ar parakstu un zmogu.

7. Apbalvoana. 1.-3.vietu ieguvjas Rgas rajona komandas apbalvos ar sporta kausiem un diplomiem. Individuli 1.-3.vietu ieguvjus vrieus un sievietes viss vecuma grups apbalvos ar medam.

8. Izdevumi. Izdevumus, kas saistti ar sacensbu organizanu, sedz Rgas rajona Sporta iniciatvu centrs.

Kontakttelefoni: Tamra Kosmaeva, 29104320
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+