OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
Rgas raj. atklts sezonas noslguma sacensbas

Starta protokols

1.Mri un uzdevumi:
Popularizt orientans sportu rajon. Veicint orientans sporta meistarbas izaugsmi.

2. Vieta un laiks:
Sacensbas notiks 5.oktobr Lilast, ( marjums no Rga Saulkrasti autocea.)
Reistrcija no plkst.10.30 - 11.00.
Starts pl.11.00.

3.Vadba:
Sacensbas organiz un vada OKKpa, kop ar Rgas rajona Sporta iniciatvu centru. Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva.

4.Dalbnieki un grupas
Dalbnieki pai atbildgi par savu veselbas stvokli. Sacensbas ir atkltas, un notiek sekojos vecuma un meistarbas grups :
SV21A, SV21B, SV35, SV45, SV55, SV65,
SV10, SV12, SV14, SV16, SV18.

5. Pieteikans:
Pieteikties ldz 30.septembrim
tel.mob.29104320, vai e-pastu tamara.k@gusts.lv.
Sacensbu dien vars pieteikties tikai uz vakantajm vietm! Izloze internet 2.oktobr.

6. Karte:
Karte zmta 2008.gad. Kartes mrogs 1:10 000. Skuju koku mes ar purviem, laba caurejambu, taku un stigu tkls. Kpu reljefs ar lielm un skm formm. Kartes bs maisios. KP leendas uz kartes. Leendu 2.eksemplru vars saemt priekstarta laik.

7. Distances:
Katras grupas distance iezmta kart, KP savienoti ar lnijm izieanas krtb.

S10  1.6km  5KP    V10  1.6km   5KP
S12  3.0km 10KP    V12  3.0km  10KP
S14  4.1km 12KP    V14  4.9km  13KP
S16  4.9km 13KP    V16  7.3km  19KP
S18  5.3km 15KP    V18  8.0km  20KP
S21A  6.3km 15KP    V21A 10.8km  18KP
S21B  4.1km 12KP    V21B 6.3km  15KP
S35  5.3km 15KP    V35  8.0km  20KP
S45  4.9km 13KP    V45  7.3km  19KP
S55  4.9km 13KP    V55  6.3km  15KP
S65  4.1km 12KP    V65  4.9km  13KP

8. Starta krtba:
Kontrollaiks 120 min. Priekstarts 2 min., dalbnieki kartes saem starta brd.

9. Finia krtba:
Dalbnieka finis tiek fiksts ar atzmanos EMIT kompostier uz finia lnijas.

10. EMIT:
Vism grupm atzmans ar EMIT. Dalbniekiem, kuriem nav savas EMIT kartes, ts tiks izrtas. res maksa Ls 0.50 jiemaks OKKpa. EMIT kartes un drobas lapias dalbnieki saem reistrjoties.

11.Dalbas maksa:
SV 10-18
dalbas maksa 2.00,
SV21-65 dalbas maksa 3.00,
Rgas rajon dzvojoiem un strdjoiem dalba sacensbs bez maksas, uzrdot atbilstou dokumentu.

12. Apbalvoana:
ap 13.30 sacensbu centr. SV-10, SV-12, SV-14 grups individulos 1 3.vietas ieguvjus apbalvo ar Rgas rajona BJSS diplomiem un medam. SV21A, SV21B, SV35, SV45, SV55, SV65, SV16, SV18 grups individulos 1.-3.vietas ieguvjus apbalvo ar Rgas rajona SIC medam.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+