OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 2. jūnijs
Sniega prsla 2006

Vieta.Laiks.
26.februris Carnikav, marjums no Tautas nama Ozolaine 1.5km

Reistrans ldz 11.15.Starts 12.00
Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva mob.9104320

Programma
Slpoana
12.00 slepoana brniem l.0km (SV8, SV12,)
12.05 slpoana Tautas klasei klasiskaj sol 2.5km
12.20 slpoanas sacensbas sporta klasei:SV14, SV16, S21,S40,S50,S60-1aplis
V16, V21, V40-2api

Grupas
SV8(1998.dz.g.un jaunki)- 1km
SV12(1994.-1997.dz.g.)-1km
SV14(1991.-1993.dz.g.)-2.5km
SV16(1988.-1990.dz.g.) S-2.5km,V-5km
SV21(1967.-1987.dz.g.) S-2.5km, V-5km
SV40(1957.-1966.dz.g.) S-2.5km, V5km
SV50(1947.-1956.dz.g) -2.5km
SV60(1946.dz.g. un vecki) -2.5km
SV-Tautas klase(klasiskais solis) bez vecuma ierobeojuma 2.5km

imeu stafete
12.30 sacensbas gimenm ragaviu vilkan, nobraucien no kalna, braukana ar mazajm slptm,meana mr, rpans kaln, imene start un fini kop.
Iepazans ar Ragaviu stafetes distanci no 12.00.

Pieteikans
Iepriekj pieteikans pa telefonu 7992586, 9104320, vai pa e-pastu tamara.k@gusts.lv
Piesakoties nordt vrdu, uzvrdu, dz.gadu, imeni vai kolektvu.

Uzmanibu! Piesakieties savlaicigi!
ausim organizatoriem sagatavoties sporta paskumam un sagdt sacensbu dalbniekiem tikai pozitvas emocijas!!!

Apbalvoana
Medaas saem pirmo 3vietu ieguvji katr vecuma, pirm vieta saem balvas,
slpojos imenes, jaunkie un veckie dalbnieki saem prsteiguma balvas.
Kausus saem slpojos imenes un Ragaviu stafetes uzvartji.

Serviss Karsta tja.Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+