OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Carnikavas tautas slpojums "Sniega prsla"

Mris
Popularizt distanu slpošanu novad.
Noskaidrot trkos distanu slpotjus klasikas distanc un Carnikavas novada distanu slpošanas komandas sastvu uz Latvijas II Ziemas Olimpidi Siguld.
Stiprint draudzbas saites starp Carnikavas novada ciematiem.


Atbalsta
Carnikavas novada dome, SIA Priedes IT, IK „Mra 9”


Organizatori
OK „Kpa”. Sacensbu galven tiesnese Tamra Kosmaeva (mob. 29104320)


Vieta, laiks
2010.gada 14.februr, Carnikav, Jras ielas gal. Uz starta vietu bs marjums no Jras un Laivu ielu krustojuma.
Starts no plkst.11.00.  ar 30 sek. intervlu.
Reistrcija un numuru saemšana no plkst.10.00.


Distances, grupas
Slpojuma distance Carnikava-Garciems Carnikava gar Langas abiem krastiem.


Distances

Grupas

Tautas klase

Meistarbas klase

3km

-Tautas klase C

S12,V12 - 1998.dz.g. un jaun.

6km
Carnikava-Garupe-Carnikava

-Tautas klase B

S16,V16 - 1994.dz.g. un jaun.
SB,VB – atklt grupa
S40 - 1970.dz.g.un vec.
S60,V60 - 1950.dz.g un vec.

9km
Carnikava-Garciems-Carnikava

-Tautas klase A

SA,VA – atklt grupa,
V50 - 1960.dz.g.un vec.

 


Pieteikšans, dalbas maksa


Pieteikšans termiš

Carnikavas novad deklartie iedzvotji un jaunieši dzimuši ldz 1990.gadam

Pieaugušie

12.02. plkst.21.00

Bez maksas

1.00 LVL

13.02. plkst. 21.00

Bez maksas

2.00 LVL

14.02. start

1.00 LVL

3.00 LVL

Pieteikšans: pa e-pastu tamara.k@gusts.lv vai stot sziu uz tel. 29104320. nordot savu vrdu, uzvrdu, dz.gadu, deklarts dzves vietas adresi , grupu un distanci.
Dalbas maksu var samakst uz vietas vai  ar ar prskaitjumu -  IK „Mra 9” Re.Nr. 40002124273 konts LV40HABA0551015519297 , nordot vrdu, uzvrdu, dz.gadu, deklarts dzves vietas adresi, grupu un distanci. Dalbas maksas lielums atkargs no pieteikšans termia. Dalbas maks ietilpst dalbnieka numurs, apkalpojošais personls, prsteiguma un piemias balvas, karsta tja.

 


Apbalvošana
Visi finišjušie dalbnieki saem uzlmi. Tautas klass grupu uzvartji saem piemias  balvas. Meistarklas katr grup un katr distanc 1.-3.vietu ieguvji tiek apbalvoti ar piemias balvm.
Apbalvošana plnota ap plkst.13.30 -14.00


Drošba
Katrs sacensbu dalbnieks, sacensbu centr pirms starta, ar savu parakstu apliecina, ka uzemas pilnu atbildbu par savas veselbas atbilstbu distances veikšanai. Dalbniekiem, kas jaunki par 18 gadiem, jbt ldzi atbildgai personai, kas paraksta anketu. Sacensbu organizatori nenes atbildbu par dalbnieku iespjamm traumm sacensbu laik.


Slpju noma
Carnikav slpošanas inventru var nomt laik no 8.02-14.02, iepriekš piesakoties pa tel. 29104320 (augums, apavu izmrs). Lai vartu nodrošint vlamo apavu izmru.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+