OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Tautas slpojums Sniega prsla 2009

Mris: Nodroint sporta veidu daudzveidbu, piedvjot iedzvotjiem saturgas brv laika pavadanas iespjas.
Popularizt aktvs atptas tradcijas ziemas period.
Noskaidrot trkos distanu slpotjus Tautas un Sporta klas pa vecuma grupm un absoltaj vrtjum.
Noskaidrot aktvks imenes distanu slpoan.
Noskaidrot aktvks imenes ragaviu stafet, piesaistot brnus un veckus aktvai atptai.

Organizatori: Sacensbas organiz un vada Rgas rajona Sporta iniciatvu centrs, p/a Tautas nams Ozolaine, OKKpa un apstiprinta galven tiesnea kolija.
Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva (mob. 29104320)

Vieta. Laiks: 1.februris Carnikav,Jras ielas gal aiz d/s , marjums no tiltia.
Distanu slpotjiem reistrans ldz 10.30, starts 11.00
Ragaviu stafetei reistreans no 12.00, starts 13.00

Programma:
Slpoana
11.00 slpoanas sacensbas sporta klasei:
SV10(1999.dz.g.un jaunki)- 1km
SV13(1996.-1998.dz.g)-2.5km
SV15(1994.-1995.dz.g)-S-2.5 km, V-5km
SV21(1993.-1968.dz.g.) S-5km, V-7.5km
SV40(1950.-1969.dz.g) S-2.5km, V-5km
SV60(1949. un vecki.)-S-2.5km, V-5km
SV-Tautas klase bez vecuma ierobeojuma 2.5km
Distanu garumi var tikt mainti atbilstoi sniega apstkiem.
imeu stafete ragaviu stafet 13.00:
ragaviu vilkana, nobrauciens no kalna, meana mr, rpans kaln, u.c. atrakcijas. imene start un fini kop.
imeu grupas vrt pc imeu loceku skaita: 2cilvki,3cilvki, 4utt. un absoltaj vrtjum. Komandas sastv bez brniem jbt vismaz vienam veckam(vecveckam).
Iepazans ar Ragaviu stafetes distanci no 12.30.

Apbalvoana:
1.- 3. vietu ieguvji katr vecuma grup saem medaas
Prsteiguma balvas saem imenes, kuras uzrdjuas labkos rezulttus distanu slpoan un ragaviu stafet, k ar paskuma jaunkie un veckie dalbnieki.

Pieteikans:
Iepriekj pieteikans un informcija pa telefonu 29104320, vai pa e-pastu tamara.k@gusts.lv ldz 31.01.
Piesakoties nordt vrdu, uzvrdu, dz.gadu, imenes nosaukumu.

Serviss: Karsta tja

Informcija: Sniega segas trkuma d sacensbas var tikt prceltas uz 1.03.2009. Informcija www.kapaok.lv
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+