OK Kāpa mājas lapa - Otrdiena, 19. novembris
Tautas slēpojums „Sniega pārsla 2009”

Mērķis: Nodrošināt sporta veidu daudzveidību, piedāvājot iedzīvotājiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Popularizēt aktīvās atpūtas tradīcijas ziemas periodā.
Noskaidrot ātrākos distanču slēpotājus Tautas  un Sporta klasē pa vecuma grupām un absolūtajā vērtējumā.
Noskaidrot aktīvākās ģimenes distanču slēpošanā.
Noskaidrot aktīvākās ģimenes ragaviņu stafetē, piesaistot bērnus un  vecākus aktīvai atpūtai.

Organizatori: Sacensības organizē un vada Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs, p/a Tautas nams „Ozolaine”,  OK”Kāpa” un apstiprināta galvenā tiesneša kolēģija.
Sacensību galvenais tiesnesis Tamāra Kosmačeva (mob. 29104320)

Vieta. Laiks: 1.februāris Carnikavā,Jūras ielas galā aiz  d/s , marķējums no tiltiņa.
Distanču slēpotājiem reģistrēšanās līdz 10.30, starts 11.00
Ragaviņu stafetei reģistrešanās no 12.00, starts 13.00

Programma:
Slēpošana
11.00 slēpošanas sacensības sporta klasei:
SV10(1999.dz.g.un jaunāki)- 1km
SV13(1996.-1998.dz.g)-2.5km
SV15(1994.-1995.dz.g)-S-2.5 km, V-5km
SV21(1993.-1968.dz.g.) S-5km, V-7.5km
SV40(1950.-1969.dz.g) –S-2.5km, V-5km
SV60(1949. un vecāki.)-S-2.5km, V-5km
SV-Tautas klase – bez vecuma ierobežojuma – 2.5km
Distanču garumi var tikt mainīti atbilstoši sniega apstākļiem.
Ģimeņu stafete ragaviņu stafetē 13.00:
ragaviņu vilkšana, nobrauciens no kalna, mešana mērķī, rāpšanās kalnā, u.c. atrakcijas. Ģimene startē  un finišē kopā.
Ģimeņu grupas vērtē pēc ģimeņu locekļu skaita: 2cilvēki,3cilvēki, 4utt. un absolūtajā vērtējumā. Komandas sastāvā bez bērniem jābūt vismaz vienam vecākam(vecvecākam).
Iepazīšanās  ar  Ragaviņu stafetes distanci no 12.30.

Apbalvošana:
1.- 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā saņem medaļas
Pārsteiguma balvas  saņem ģimenes, kuras uzrādījušas labākos rezultātus distanču slēpošanā un ragaviņu stafetē, kā arī pasākuma jaunākie un vecākie dalībnieki.

Pieteikšanās:
Iepriekšējā pieteikšanās un informācija pa telefonu 29104320, vai pa e-pastu tamara.k@gusts.lv līdz 31.01.
Piesakoties norādīt vārdu, uzvārdu, dz.gadu, „ģimenes nosaukumu”.

Serviss: Karsta tēja

Informācija: Sniega segas trūkuma dēļ sacensības var tikt pārceltas uz 1.03.2009. Informācija www.kapaok.lv
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+