OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 20. aprīlis
Laimītes sprinta kauss 2012

Orientēšanās sacensības skolu komandām

I Mērķis un uzdevums
Popularizēt orientēšanās sportu Rīgas vispārējās izglītības iestādēs.
Noskaidrot labākās komandas starp vispārējās izglītības iestāžu klašu grupām.

II Organizatori
Bērnu un jauniešu centrs ”Laimīte”, Latvijas Orientēšanās federācija, OK ”Kāpa”, IK „Māra 9” sadarbībā ar Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi. Sacensību galvenais tiesnesis Tamāra Kosmačeva.

III Laiks, vieta
2012. gada 26. aprīlī plkst. 15.00 Uzvaras parkā.
Reģistrēšanās sekretariātā, elektronisko karšu saņemšana no plkst. 14.00 līdz plkst. 14.40.

Elektroniskās kartes saņem izglītības iestādes komandas pārstāvis pret parakstu.

IV Dalībnieki
Rīgas vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu komandas (turpmāk – dalībnieki) šādās grupās:
 1. grupa 2. - 3. klase;
 2. grupa 4. - 5. klase;
 3. grupa 6. - 7. klase;
 4. grupa 8. - 9. klase;
 5. grupa 10. - 12. klase.
Komandas sastāvā jābūt 3 dalībniekiem no vienas izglītības iestādes, vismaz vienai jābūt meitenei.

V Pieteikšanās, dalības maksa
Iepriekšējā pieteikšanas elektroniski aizpildot līdz 2012. gada 24.aprīlim plkst. 24.00 anketu:

Pieteikuma forma
Pieteiktās komandas

dalība sacensībās ir bez maksas,
aizpildot anketu pēc 24.aprīļa, dalības maksa Ls 1.00 no dalībnieka, pārskaitot uz kontu:
IK „MĀRA-9”
Reģistrācijas numurs: 40002124273
Adrese: O.Vācieša ielā 24, Carnikava
Banka: AS Swedbank, kods HABA LV22
Konts Nr.: LV40HABA0551015519297    

VI Sacensību norise
Pirms starta dalībnieki drīkst atrasties tikai sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.
Starts grupām šādos laikos:


Plkst.

grupas

KP

15.00

1. grupa 2. - 3. klase

8 KP

15.10

2. grupa 4. - 5. klase

10 KP

15.20

3. grupa 6. - 7. klase

15 KP

15.30

4. grupa 8. - 9. klase

15 KP

15.40

5. grupa 10. - 12. klase

20 KP

Komandas noteiktā laikā ieņem vietu pie starta līnijas, kur katram dalībniekam izsniedz kartes.
Komandas dalībnieki savā starpā vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalībnieks apmeklēs.
Dalībnieki drīkst skriet kopā un atsevišķi.
Atzīmējoties pēdējā kontrolpunktā, komandas dalībnieki finišē rokās sadevušies.

VII Apvidus
Uzvaras parka teritorija ar asfaltētu celiņu labirintiem un dabas objektiem.
Papildus informācija par distancēm un izlozes secību tiks publicēta www.kapaok.lv

VIII Uzvarētāju noteikšana
Uzvar komanda, kuras distancē pavadītais laiks ir vismazākais un atrasts noteikts kontrolpunktu skaits.
Sacensību rezultātus apkopos Kārlis Osis e-pasts lvkaos@inbox.lv  .

IX Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un balvām pēc sacensībām plkst. 17.30.

X Citi noteikumi
Dalībnieki distances kontrolpunktos izmantos LOF apstiprinātu elektronisko Emit atzīmēšanās sistēmu.
Atbildību par dalībnieku veselību līdz 18 gadiem uzņemas viņu vecāki / aizbildņi / treneri / komandas pārstāvis.
Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.492 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības.
Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+