OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Sestdiena, 30. maijs
KPAS SPRINTS - SMILTENE 2011

„Latvijas sprinta kauss” 4.posms, Smiltens
IELGUMS - PROGRAMMA

Laiks                          
Sprinta sacensbas notiks 2011.gada 2.jlij pulksten 18:00 Smilten
                       
Sacensbu centrs       
Stadions pie Tepera ezera

Organizatori             
OK Azimuts, OK Kpa, Latvijas Orientšans Federcija

Dalbnieki                  
Sprint var piedalties ikviens orientierists, startjot sekojošs grups:
MW 10, 12, 14, 16, 18, 21E, 21, 35, 45, 55, 65
Dalbnieki start ar „Kpas” dalbnieku numuriem un EMIT kartm.
Ja dalbnieks start tikai sprinta sacensbs, tad piesakoties juzrda persongs EMIT kartes Nr. Ja karte tiks rta, cena Ls 0,50.
Sprinta rezultti netiek rinti „Kpa-2011” trsdienu kopvrtjum, bet tiek rinti „Latvijas sprinta kausa” kopvrtjum.
Dalbnieki paši ir atbildgi par savu drošbu un veselbas stvokli.

Programma               
Ldz pulksten 17:30    dalbnieku ierašans slgtaj pirms starta teritorij
18:00 - 19:15              starts pc izlozes, starta intervls 1 min.

Karte                         
Sagatavota 2005.g.,autors Krlis Magons(prkorita 2011.gad) Mrogs 1:4 000, H 2m.

Apvidus                     
Smiltenes pilstas teritorija (ielas, skvri, dada blvuma apbve un parkveida teritorijas).

paši nosacjumi        
Aizliegts skriet (pa apstdjumiem, puu dobm utm.) un šrsot teritorijas (dzvogus utm.), atbilstoši IOF apzmjumiem. Pa zljiem skriet atauts. Apavu izvle brva.

Bstamas vietas         
Uzmanbu
- satiksme sacensbu rajon netiks ierobeota! Esiet uzmangi šrsojot ielas!

Distances                   
Atbilstoši LOF noteikumiem ar plnoto uzvartju laiku viss grups no 12-15 min.

Dalbas maksa          
MW 10, 12, 14 – Ls 1,00
MW 16, 18, 65 – Ls 1,50
MW 21E, 21, 35, 45, 55 – Ls 2,50.
Iesniegtais pieteikums bez dalbas maksas, tiks uzskatts par garantiju dalbas maksas samaksai sacensbu centr ldz 1.dienas startam „Kpa-2011” daudzdiens.

Apbalvošana            
Tiks apbalvoti 1.-3.vietu ieguvji katr vecuma grup.

Pieteikšans              
Ldz 27.jnijam
ONLINE pieteikšans
pieteikto dalbnieku SARAKSTS
e-pasts: sprints11@inbox.lv
Pc š termia vars pieteikties tikai uz vakantajm vietm ar 50% augstku dalbas maksu.

Rekvizti                    

LATVIJAS ORIENTŠANS FEDERCIJA
Re.Nr.: 40008021960
Banka: DnB NORD Banka
SWIFT: RIKO LV 2X
IBAN: LV14RIKO0002013111372
Tlrunis: +371-26470447
Fakss: +371-63107045
E-pasts: lof@lof.lv
Pasta adrese: Grostonas iela 6b, Rga, LV-1013, Latvia
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+