OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs


Starpsezona 2009.

Mri un uzdevumi
Popularizt orientšans sportu izvles distancs . Noskaidrot labkos sportistus vecuma grups.

Vieta un laiks
Sacensbas notiks 14.novembr Lilastes ezera Z kart.  
Ierašans ldz 11.00, starts  12.00.
Marjums no Rga – Tallinas autocea, pirms pagrieziena uz Saulkrastiem.

Vadba
Sacensbas organiz un vada OK”Kpa”, kop ar Rgas rajona Sporta iniciatvu centru. Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva mob.29104320

Dalbnieki un grupas
SV21A, SVB, SV40, SV50, SV60, SV70,
SV10, SV12, SV14, SV16
Sacensbu dalbnieki paši atbildgi par savu veselbu

Programma
Izvles distance. Starts kopjs -  pa grupm.
Dalbnieka  uzdevums ne ilgk k 1stunas laik atzmties pc iespjas vairkos kontrolpunktos. Par katru nokavto minti tiek noemts viens KP
Uzvar dalbnieks, kuram ir vairk KP ar labko distanc pavadto laiku.
Visu KP leendas piktogrammu veid saemamas reistrjoties.
OK „Kpa” biedriem pc sacensbm  2009.gada noslguma paskums atptas kompleks „Medzbaki”.

Karte
 Kartes mrogs 1:7500. Jauktu koku mes, reljefs ar lielm un skm formm, ir purvii.

Dalbas maksa
Pieaugušie 2.50, jaunieši  Ls 1.00, atzmšans ar kontrolkartim.
Pieteikties vars ar uz vietas, bet tad dalbniekiem jierodas savlaicgi. Starts netiks prcelts.
Piesakoties un neierodoties uz sacensbm japmaks 50% no dalbas maksas.

Pieteikšans
online ldz 13.novembrim, vai pa tel. 29104320.
Pieteikans
Pieteiktie dalbnieki

Starta krtba
Starta brd dalbnieki no vienas grupas saem karti un  dodas distanc.

Atzmšans
Ar kontrolkartim.

Apbalvošana
1.-3. vietas katr grup saem piemias balvas, ja grup ir vismaz 4 dalbnieki.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+