OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Ziemeu kauss 2010

Latvijas  kausa 2.posms
11.aprl Carnikavas novad, Gauj

REZULTTI
POSMU LAIKI
GRAFIKI

Organizatori
Latvijas Orientšans federcija.
BJC ”Laimte”, OK „Kpa”, IK „Mra 9”.
Galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.mob. 29104320, tamara.k@gusts.lv
Rezulttu apstrde: Krlis Osis, e-pasts: lvkaos@inbox.lv .
Distanu autors: Indulis Peilns 29494087
Galvenais starta tiesnesis Andrejs Vis
Reistrcija, sekretarits: Aija Zaula, Dina Kronberga

Atbalsta
Carnikavas novada dome
Rgas domes Izgltbas, kultras un sporta departaments

Laiks un vieta
11.aprl st.Gauja, Carnikavas novad, marjums no autocea Rga – Tallina, pagrieziens uz st.Gauja
Starts pavles distanc plkst. 11.00 izlozes secb.

Sacensbu programma
10.00-10.45 dalbnieku ierašans, reistrcija
11.00  starts izlozes secb
14.00  uzvartju apbalvošana

Dalbnieku grupas un distanu garumi
S, V 8*,10*( mart distance) 12, 14, 16, 18, 20,
S, V 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75
Open grupa- bez vecuma ierobeojuma – distance iescjiem.

S8	 1.5km 7KP		 V8	 1.5km 7KP
S10	 1.5km 7KP		 V10	 1.5km 7KP
S12	 2.4km 8KP		 V12	 3.4km 12KP
S14	 3.4km 12KP		V14	 4.3km 13KP
S16	 4.3km 13KP		V16	 7.5km 19KP
S18	 6.0km 16KP		V18	 9.0km 22KP
S20	 6.6km 18KP		V20	 10.1km 22KP
S21A	 5.1km 15KP		V21A	10.1km 22KP
S21E	 8.4km 18KP		V21E	15.7km 37KP
S21B	 4.3km 13KP		V21B	6.9km 14KP
S35	 5.1km 15KP		V35	 9.0km 22KP
S40	 5.1km 15KP		V40	 8.4km 18.KP
S45	 4.9km 11KP		V45	 7.5km 19KP
S50	 4.9km 11KP		V50	 6.6km 18KP
S55	 4.6km 13KP		V55	 6.6km 18KP
S60	 4.6km 13KP		V60	 6.0km 16KP
S65	 4.0km 11KP		V65	 5.1km 15KP
S70	 4.0km 11KP		V70	 4.6km 13KP
S75	 4.0km 11KP 		V75	 4.0km 11KP

Apvidus un karte
Karte przmta 2010.gad, daa no kartes - jauns apvidus. Kartes sagatavošan izmantoti Metrum jaunie lzerskanjumu  izejmaterili. Kartes autors Indulis Peilns. Mrogs 1:10 000.Viegli skrienams prieu mes Piejras dabas park ar interesantu, saretu kpu reljefu. Apvidus kopum tehniski sarets un patkams priekš orientšans. Karte hermetizta, distances un leendas iekoptas kart.
Pirms sacensbm Garezeru apvidus ir slgts, karte 771.

Starts un starta krtba
Starta intervls starp dalbniekiem 2 mintes.
-2min. pirms starta dalbnieks reistrjas, uzrdot tiesnesim emit kartes numuru
un saem papildus leendas.
-1min. pirms starta dalbnieks nostjas pie savas grupas kartm. Dalbnieks ir persongi atbildgs, ka ir pamis pareizo savas grupas karti.
Sav starta mint dalbnieks dodas distanc.

Atzmšans
Emit elektronisk sistma. Emit kartes re 0.50 Ls

Pieteikšans un dalbas maksas
Ldz 5.04.2010.,plkst. 24.00 online pieteikšans
ONLINE pieteikšans
pieteikto dalbnieku SARAKSTS
S, V - 8, 10 – 2.00 LVL.
S, V - 12, 14, 16, 18, 20, 60, 65, 70, 75 - 3.00 LVL.
S, V - 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55 – 4.50 LVL.
Pc 5.04. pieteikšans tikai uz vakantajm vietm 50% drgk! Dalbnieka pieteikums tiks uzskatts par garantiju dalbas maksas nomaksai.
Dalbas maksu vars samakst sacensbu dien.

Rekvizti
IK „MRA-9”, re.Nr. 40002124273, O.Vcieša iel 24, Carnikava       
AS Swedbank, kods HABA LV22, LV40HABA0551015519297

Apbalvošana
Katr grup 1.-3.vietu uzvartji saem balvas, jauniešu grups – balvas un diplomus. Open grup balvas tiek pasniegtas loterijas veid.

paši noteikumi
Dalbnieki paši atbild par savu veselbas stvokli. Par brnu veselbas stvokli atbild vecki, treneri vai personas, kuras brnus pavada.

Serviss sacensbu laik
Dzirdinšana finiš, WC, bufete.

 Naktsmtnes
Carnikavas specil interntskola (direktore Ingrda Krkle 29529776)

Informcija
Tamra Kosmaeva
E-pasts tamara.k@gusts.lv
Telefons +371 29104320
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+