OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Ziemeu divdienas 2015


Starta protokols

Distanu parametri - 1. diena - vidj distance
Distanu parametri - 2. diena - gar distance

Orientans sacensbas vidj un garaj distanc
Latvijas Kausa 2. etaps

I. Mris un uzdevums
Veicint orientšans sporta attstbu Latvijas iedzvotju vid.
Noskaidrot labkos orientieristus katr grup.

II. Organizatori
Sacensbas organiz orientšans klubs „Kpa”, Latvijas Orientšans federcija, IK „Mra -9, sadarbb ar Carnikavas novada domes finansilo atbalstu.
Galvenais tiesnesis – Tamra Kosmaeva tel. 29104320.
Rezulttus apstrds  Krlis Osis  lvkaos@inbox.lv
Kartes autors un distanu priekšnieks Indulis Peilns.
Sacensbu inspektors Edmunds Zvaigzne.

III. Sacensbu laiks, vieta
Sacensbas notiek 2015. gada 11. - 12. aprl Carnikavas novad Gaujas ciem. Reistršans  11.aprl no plkst.11.00.

IV. Dalbnieki
Sacensbs piedals ikviens orientierists šds grups:
SV - 8*, 10* (mart distance), 12, 14, 16, 18, 20;
SV - 21E, 21A, 21B (iescji), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
Atklts tautas grupas DIR 1(iescji), DIR2.

V. Pieteikšans
Sacensbm jpiesaks ldz 6. aprlim:
Pieteikuma forma
Pieteiktie dalbnieki
Izlozes rezultti apskatmi interneta vietn www.kapaok.lv no 10. apra.
Neierodoties uz sacensbm, pieteikt dalbnieka pienkums ir apmakst 50% no dalbas maksas.

VI. Dalbas maksa

S, V - 8, 10 grupas - 4.00 EUR ( 3 EUR par vienu dienu)
S,V-12,14,16, 18, grupas - 8.00 EUR (5 EUR par vienu dienu)
S,V - 20, 60, 65, 70, 75 grupas - 12.00 EUR (7 EUR par vienu dienu)
S,V -21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55 grupas – 18.00 EUR (10 EUR par vienu dienu)
DIR 1, DIR2 – 10.00 EUR /dien. Var pieteikties sacensbu dien.
Carnikavas novad deklartie brni un jaunieši sacensbs piedals bez maksas.
Pieteikšans pc 6.apra par 3.00EUR drgk, tikai uz vakantm vietm, izemot DIR grupas.
SportIdent re 1,00 EUR par dienu.

VII. Programma, apvidus
Sacensbas notiek pavles distanc ar elektronisko atzmšanos SI Ident
2015. gada 11. aprl plkst. 13.00 starts vidj distanc Gauj
2015. gada 12. aprl plkst. 10.00 starts garaj distanc Gauj 
Kartes zmta 2014./2015.gad .
Karšu sagatavošan izmantoti Metrum jaunie lzerskanjumu  izejmaterili. Kartes autors Indulis Peilns (Gaujas grva LOF 892). Aizliegts izmantot  minto rajonu un kartes treniiem.
 Mrogs 1:10 000. Viegli skrienams prieu mes ar interesantu, saretu kpu reljefu, kopum tehniski sarets.
Distances un leendas iekoptas kart, papildus leendas vars saemt start.

Description: Garezers Description: Garezers

VIII. Vrtšana
Kopvrtjum tiek vrttas divu dienu individuls sacensbas pavles distanc (gar+ vidj).

IX. Apbalvošana
Godalgoto vietu ieguvji brnu un jauniešu grups tiks apbalvoti ar medam un balvm, prjs grupas ar piemias balvm. SV21E grupas uzvartjiem naudas balvas.
 
X. Norinu vietas
Samakst dalbas maksu vars sacensbu centr gan pirms, gan pc starta, k ar ar prskaitjumu.
IK „MRA-9”
Re.Nr. 40002124273
O.Vcieša iel 24, Carnikava 
AS Swedbank, kods HABA LV22
LV40HABA0551015519297

XI. Citi noteikumi
Katram sacensbu dalbniekam pirms sacensbm jparaksts par drošbas un krtbas noteikumu ievrošanu.
Sacensbs ders mediis, dalbnieki pc finiša saems atspirdzinošos dzrienus.

Naktsmtnes Carnikavas pamatskolas sporta zl uz grdas ar saviem guampiederumiem pieteikt ldz 7.04. pa tel. 22048643 Sergejs evers, skolas direktors, dinšana (vakarias 2.70, brokastis 1.50 pieteikt ldz 7.04. Maruta tel.29187034).
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+