OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Ziemeu divdienas 2006

Orientans sacensbas garajs distancs
6.un 7.maij Lilast


Mris
Popularizt orientans sportu, sekmt sportistu meistarbas pilnveidoanos un noskaidrot labkos orientieristus katr vecuma grup.

Organizatori
Rgas domes Izgltbas, jaunatnes un sporta departaments sadarbb ar OKKpa. Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.9104320, distanu plnoana Indulis Peilns.

Sacensbu centrs
Lilaste, ieraans ldz 13.00, starts 14.00, marjums no Rga Tallina osejas nordes.
1.diena sacensibu centrs Lilast pie dz.prbrauktuves, markejums no Riga-Tallinas sosejas
2.dien starts Gauja, markejums no Gaujas st.(jras pus)

Pieteikans
Ldz 1.maijam ONLINE
pa e-pastu , osi@one.lv
(vrds, uzvrds, klubs, emit Nr, grupa)

Programma
Divu dienu individuls sacensbas garajs (sasintas) distancs.
6.05 ieraans ldz 13.00, starts 14.00(gar distance SV20)
7.05 starts 10.00, apbalvoana 13.00

Grupas
SV8*,10*( mart distance) 12,14,16,18,20,
SV21E,A,B,35,40,45,50,55,60,65,70
Dalbnieki pai atbild par savu veselbas stvokli. Par brnu veselbas stvokli atbild vecki, treneri vai personas, kuras brnus pavada.
Distanu parametri

  GRUPA    1. DIENA     2. DIENA

S8 *     1,6km - 3KP    2.3km - 3KP
S10*     1.6km - 3KP    2.3km - 3KP 
S12     2.4km - 8KP    2.5km- 5KP
S14     3.2km - 7KP    3.2km- 8KP
S16     4.4km -13KP    4.0km- 8KP
S18     5.7km - 14KP    5.5km- 12KP
S20     6.3km -16KP    6.2km- 13KP
S21E     7.3km - 17KP    7.2km- 15KP
S21A     5.7km -14KP    5.5km- 12KP
S21B     3.8km -10KP    4.0km- 9KP
S35     5.7km - 14KP    5.5km- 12KP
S40     4.9km - 13KP    4.9km- 13KP
S45     4.9km - 13KP    4.9km- 13KP
S50     4.7km - 13KP    4.5km- 10KP
S55     4.7km - 13KP    4.5km- 10KP
S60     4.4km - 13KP    4.0km- 8KP
S65     3.8km - 10KP    4.0km- 9KP
S70     3.8km - 10KP    4.0km- 9KP

V8*     1.6km - 3KP    2.3km- 3KP
V10*     1.6km - 3KP    2.3km- 3KP
V12     2.4km - 8KP    2.5km- 5KP
V14     4.7km - 13KP    4.5km- 10KP
V16     6.3km- 16KP    6.2km- 13KP
V18     7.3km- 17KP    7.2km- 15KP
V20     9.3km - 21KP    9.5km- 17KP
V21E     11.0km- 23KP    11.7km- 24KP
V21A     9.3km - 21KP    9.5km- 17KP
V21B     6.3km- 15KP    6.2km- 13KP
V35     9.3km- 21KP    9.5km- 17KP
V40     7.3km- 17KP    7.2km- 15KP
V45     6.3km- 15KP    6.2km- 13KP
V50     6.3km- 15KP    6.2km- 13KP
V55     5.7km - 14KP    5.5km- 12KP
V60     4.9km - 13KP    4.9km- 13KP
V65     4.4km - 13KP    4.0km- 8KP
V70     4.4km - 13KP    4.0km- 8KP

*- distances garums pa marjumuApvidus, Karte
Karte zmta 2005.gad, przmta 2006.gad
Mrogs 1:10 000.Viegli skrienams prieu mes Piejras dabas park ar interesantu, saretu un savdabgu kpu reljefu.

Atzmans
Emit, re 0.50Ls par dienu.

Dalbas maksa
SV8*,10* - 1.00 Ls
SV 12,14,16,18,20,60,65,70 - 3.00Ls (tai skait O- nodoklis)
SV21E,A,B,35,40,45,50,55 - 6.50Ls (tai skait O- nodoklis)
Piesakoties uz vienu dienu, dalbas maksa samazinta par 50%.
Piesakoties pc 1.05. dalbas maksa palielinta.
Dalbas maksas krto kluba prstvis.
Ja dalbnieks, kur ir pieteikts, neierodas uz sacensbm, vi apmaks 50% no dalbas maksas.

Apbalvoana
Jaunieu grups apbalvo ar diplomiem un balvm, pieauguos ar balvm: 1 vietu ja grup ir 1-3 dalbnieki, 1. un 2. vietu, ja grup ir ldz 6 dalbniekiem, 1-3 vietu ja grup ir vairk par 6 dalbniekiem.

Naktsmtnes
Naktsmtnes pie Gaujas stacijas kemping Gauja (1.50-4.00Ls), pieteikties pie Aivara Kalnia pa telefonu 6517166
Ir iespjams sarunt dinanu, pieteikt ldz 30.04.

Serviss
Fini tja, bufete.

Informcija
T.Kosmaeva 9104320, K.Zari 9535325Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+