OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Trešdiena, 27. maijs
Ziemeu divdienas 2007

Aizkraukles rajon, Sec
28.un 29.aprl
orientans sacensbas garaj un vidj distancs

Mris
Popularizt orientans sportu, sekmt sportistu meistarbas pilnveidoanos un noskaidrot labkos orientieristus katr vecuma grup.

Organizatori
Rgas domes Izgltbas, jaunatnes un sporta departaments sadarbb ar OKKpa.
Sacensbu galvenais tiesnesis Tamra Kosmaeva t.29104320,
rezulttu apstrde Mrcis Lukvics e-pasts luksevics@gmail.com.
distanu plnoana Jnis Gaidelis,

Sacensbu centrs
Marjums no Seces centra 2km,

Pieteikans
Ldz 23.aprlim, plkst. 21.00.
Online pieteikuma forma.
Online pieteiktie dalbnieki
Izloze tiks publicta 25. aprl,pcpusdien.
Piesakoties uz vienu dienu, dalbas maksa samazinta par 50%.
Pc 23. apra var pieteikties tikai uz vakantajm vietm, dalbas maksa palielinta.
Ja dalbnieks, kur ir pieteikts, neierodas uz sacensbm, viam japmaks 50% no dalbas maksas.

Programma
Divu dienu individulo sacensbu laiku summa pavles distancs.
28.04 ieraans ldz 12.00, starts garaj distanc 13.00
29.04 starts vidj distanc 10.00, apbalvoana ap 13.00

Grupas
SV8*,10*( mart distance, KP atrodas uz marjuma) SV12,14,16,18,20,
SV21E,21A,21B,35,40,45,50,55,60,65,70
Dalbnieki pai atbild par savu veselbas stvokli. Par brnu veselbas stvokli atbild vecki, treneri vai personas, kuras brnus pavada.

Apvidus, Karte
Vidjas reljefa formas, maksimlais kpums 35m, purvi 5%, atkltas vietas 8%, dadas caurejambas izcirtumi 17%. Regulrs aizauguu kvartlstigu tkls. Apvidus caurejamba no labas ldz vidjai. Apvidus kopum tehniski sarets un patkams priek orientans.
Karte sagatavota 2007.gad, mrogs 1:10 000. Kartes autors Jnis Gaidelis. Karte hermetizta, distances un leendas iekoptas kart, papildus leendas vars saemt start.

Atzmans
Emit elektronisk sistma, emit re 0.50 Ls par dienu

Starts un starta krtba
2 min. pirms starta dalbnieks reistrjas uzrdot tiesnesim EMIT numuru un saem papildus leendas
1 min. pirms starta nostjas uz starta lnijas un pc starta signla dalbnieks paem karti. Dalbnieks ir persongi atbildgs, ka ir pamis savas grupas karti.

Dalbas maksa

SV8*,10* - 1.50 Ls
SV 12,14,16,18,20,60,65,70 - 4.00Ls (tai skait O- nodoklis)
SV21E,A,B,35,40,45,50,55 7.00Ls (tai skait O- nodoklis)
Piesakoties uz vienu dienu, dalbas maksa samazinta par 50%.
Pc 23.04 pieteikans tikai uz vakantajm vietm par paaugstintu dalbas maksu
SV 12,14,16,18,20,60,65,70 - 5.00Ls
SV21E,A,35,40,45,50,55 10.00Ls

Aizliegtais rajons
LOF 853 Aizkraukles rajons,Sece.

Apbalvoana
Jaunieu grups apbalvo ar diplomiem un balvm, pieauguos ar balvm: 1 vietu ja grup ir 1-3 dalbnieki, 1. un 2. vietu, ja grup ir ldz 6 dalbniekiem, 1-3 vietu ja grup ir vairk par 6 dalbniekiem.

Naktsmtnes, dinana.
Naktsmtnes Seces pamatskol ar saviem guampiederumiem (Ls 1.00), pieteikties pie direktores Sarmas Stugles 29444210.
Citas iespjas www.aizkraukle.lv
dinana Seces pamatskol, piesakoties ldz 26.04 pie Baibas Ozolias 5149666
28.04 vakarias 18.00 - 1,50Ls, 29.04. brokastis 7.30 - 1,20Ls

Serviss
Fini tja, bufete.

Informcija
T.Kosmaeva 29104320, K.Zari 29535325
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+