OK Kāpa mājas lapa
    OK Kāpa mājas lapa - Svētdiena, 31. maijs
Ziemeu divdienas 2014

Latvijas Kausa 2. etaps
NOLIKUMS

Foto

Kopvrtjuma rezultti

2. dienas rezultti
2. dienas posmu laiki
2. dienas posmu laiki - izvrst versija

1. dienas rezultti
1. dienas posmu laiki
1. dienas posmu laiki - izvrst versija

Starta protokoli - abas dienas
Distanu parametri
Papildus informcija - Uzmanbu, 2. dien divas starta vietas

Karte - Sacensbu centru atraans vietas.

I. Mris un uzdevums
Veicint orientšans sporta attstbu Latvijas iedzvotju vid.
Noskaidrot labkos orientieristus katr grup.

II. Organizatori
Sacensbas organiz orientšans klubs „Kpa”, Latvijas Orientšans federcija, IK „Mra -9, sadarbb ar Carnikavas novada domes finansilo atbalstu.
Galvenais tiesnesis – Tamra Kosmaeva tel. 29104320.
Rezulttus apstrds Krlis Osis  lvkaos@inbox.lv
Kartes autori Paulis Brionoks un Indulis Peilns, distanu priekšnieks Indulis Peilns.
Sacensbu inspektors Edmunds Zvaigzne.

III. Sacensbu laiks, vieta
Sacensbas notiek 2014. gada 12. - 13. aprl Carnikavas un dau novados.
12.aprl - Sacensbu centrs Eimuros, Reistrans no plkst.11.00
13.aprl - Sacensbu centrs Garciem
Sacensbu centru atraans vietas.

IV. Dalbnieki
Sacensbs piedals ikviens orientierists šds grups:
SV - 8*, 10* (mart distance), 12, 14, 16, 18, 20;
SV - 21E, 21A, 21B (iescji), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
Atklts tautas grupas Open 1(iescji), Open 2.

V. Pieteikšans
Sacensbm jpiesaks ldz 7. aprlim interneta vietn: www.kapaok.lv, nordot vrdu, uzvrdu, grupu, klubu, SI kartes numuru.
Pieteikuma forma
Pieteiktie dalbnieki

Izlozes rezultti apskatmi interneta vietn www.kapaok.lv no 11. apra.
Neierodoties uz sacensbm, pieteikt dalbnieka pienkums ir apmakst 50% no dalbas maksas.

VI. Dalbas maksa
S, V - 8, 10 grupas - 4.00 EUR ( 2 EUR par vienu dienu)
S,V-12,14,16, 18, grupas - 8.00 EUR (4 EUR par vienu dienu)
S,V - 20, 60, 65, 70, 75 grupas - 12.00 EUR (6 EUR par vienu dienu)
S,V -21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55 grupas – 16.00 EUR (8 EUR par vienu dienu)
Open 1 (iescji, Open 2 – 6.00 EUR /dien. Var pieteikties sacensbu dien.
Carnikavas novad deklartie brni un jaunieši sacensbs piedals bez maksas.

Pieteikšans pc 7.apra par 3.00EUR drgk, tikai uz vakantm vietm, izemot Open grupas.
SportIdent re 1,00 EUR par dienu.
Automašnu novietošana stvviet 1,0 EUR, autobusiem 1,50 EUR tikai svtdien 13.04.

VII. Programma, apvidus
Sacensbas notiek pavles distanc ar elektronisko atzmšanos SportIdent
2014. gada 12. aprl plkst. 13.00 starts garaj distanc Carnikav.
2014. gada 13. aprl plkst. 10.00 starts vidj distanc Garciem.

Kartes zmta 2013. un 2014. gad. Karšu sagatavošan izmantoti Metrum jaunie lzerskanjumu  izejmaterili. Kartes autori Pvels Brionoks (Garciems LOF 1014, Nagaii LOF 1062) un Indulis Peilns (Garciems LOF 1014).
 Mrogs 1:10 000. Viegli skrienams prieu mes ar interesantu, saretu kpu reljefu, kopum tehniski sarets.
Distances un leendas iekoptas kart, papildus leendas vars saemt start.
Karšu fragmenti:

Description: GarciemsDescription: Nagaii 

VIII. Vrtšana
Kopvrtjum tiek vrttas divu dienu individuls sacensbas pavles distanc (gar+ vidj).

IX. Apbalvošana
Godalgoto vietu ieguvji brnu un jauniešu grups tiks apbalvoti ar medam un balvm, prjs grupas ar piemias balvm. SV21E grupas uzvartjiem naudas balvas.
 
X. Norinu vietas
Samakst dalbas maksu vars sacensbu centr gan pirms, gan pc starta, k ar ar prskaitjumu.
IK „MRA-9”
Re.Nr. 40002124273
O.Vcieša iel 24, Carnikava   
AS Swedbank, kods HABA LV22
LV40HABA0551015519297

XI. Citi noteikumi
Katram sacensbu dalbniekam pirms sacensbm jparaksts par drošbas un krtbas noteikumu ievrošanu.
Sacensbs ders mediis, dalbnieki pc finiša saems atspirdzinošos dzrienus.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerWeb cepējs: Fresh 2004

Top.LV


Google+